Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh trẻ năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 22h:13' 25-07-2017
Dung lượng: 60.0 KB
Số lượt tải: 169
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 58/BCTS-MNMH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 17 tháng 7 năm 2017


BÁO CÁO NHANH
Thực hiện kế hoạch tuyển sinh vào trường mầm non Mỹ Hưng
Năm học 2017 - 2018

Thực hiện hướng dẫn số 723/SGD&ĐT-QLT ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2017 - 2018;
Thực hiện kế hoạch số 266/KH-PGD&ĐT ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai về công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017 - 2018;
Trường mầm non Mỹ Hưng báo cáo nhanh công tác tuyển sinh vào trường mầm non năm học 2017 - 2018 với các nội dung sau:
I. LỊCH THỰC HIỆN:
Thực hiện kế hoạch số 266/KH-PGD&ĐT ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai về công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017-2018. Trường Mầm non Mỹ Hưng đã tiến hành tuyển sinh trực tuyến đối với trẻ 5 tuổi từ ngày 19/6 đến hết ngày 22/6/2017; tuyển sinh trực tiếp đợt I: từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 15/7/2017.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Vào đầu tháng 6 năm 2017 nhà trường đã tổ chức họp Ban Chi ủy, Ban giám hiệu để dự kiến thống nhất cử các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia Hội đồng tuyển sinh năm học 2017 - 2018, đồng thời lập danh sách các thành viên trong hội đồng tuyển sinh đề nghị Phòng giáo dục và đào tạo ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của nhà trường.
- Tổ chức họp Hội đồng tuyển sinh, xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đồng thời phân công trách nhiệm từng thành viên trong Hội đồng tuyển sinh. Sau đó tổ chức họp hội đồng nhà trường để thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được biết để cùng phối hợp thực hiện.
- Viết thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 - 2018 để tuyên tuyền trên đài truyền thanh của xã và các thôn trên địa bàn xã.
+ Đợt 1: Tuyển sinh trực tuyến đối với trẻ 5 tuổi (sinh năm 2012) trong 3 ngày (từ ngày 19/6 đến hết ngày 22/6/2017).
+ Đợt 2: Tuyển sinh đối với tất cả học sinh các độ tuổi còn lại (từ ngày 1/7 đến hết ngày 15/7/2017). Thông báo trên đài truyền thanh của xã, các thôn về kế hoạch tuyển sinh trước 2 tuần (Từ ngày 15/6/2017). Đồng thời đã niêm yết kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng độ tuổi của từng thôn tại Văn phòng nhà trường và tại cổng trường các khu để phụ huynh nắm được.
- Nhà trường đã tổ chức tuyển sinh trẻ đợt I và đợt II, nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh của trẻ tuyển mới từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 15/7/2017. Tiến hành tổng hợp kết quả tuyển sinh hai đợt và báo cáo kết quả tuyển sinh đúng tuyến về Phòng giáo dục và đào tạo.
III. KẾT QUẢ TUYỂN SINH:
- Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyển sinh đảm bảo công bằng, dân chủ và công khai trong công tác tuyển sinh trẻ.
- Đến 17h ngày 15/7/2017 nhà trường đã nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh được tổng số trẻ cụ thể như sau:

Số trẻ tuyển mới
So với Chỉ tiêu phòng GD&ĐT giao
Ghi chú

Trẻ NT
Trẻ MG 3T
Trẻ MG 4T
Trẻ MG 5T
Tổng số trẻ tuyển mới

Trẻ NT

Trẻ MG 3tuổi

Trẻ MG 4tuổi

Trẻ MG 5TuổiThừa
Thiếu
Thừa
Thiếu
Thừa
Thiếu
Thừa
Thiếu


40
42
23
15
120

16

22

27
0
0IV. NHỮNG TỒN TẠI VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT:
* Những tồn tại trong công tác tuyển sinh:
- Phụ huynh đến đăng ký tuyển sinh còn chậm so với kế hoạch, số trẻ đến đăng ký tuyển sinh chưa đủ so với chỉ tiêu phòng GD&ĐT đã duyệt: Cụ thể trẻ Nhà trẻ: 40/56 còn thiếu 16 cháu. Số trẻ trong độ tuổi 3: 42/64 cháu, thiếu 22 cháu , Trẻ MG 4 tuổi: 23/50 cháu.
- Kế
No_avatarf

TÀI LIỆU CẢ TRƯỜNG THẬT HAY

 

No_avatar

bạn có mẫu biên bản đánh giá công tác BDTX cho giáo viên không

 

 
Gửi ý kiến