Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính năm học 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 11h:24' 12-08-2018
Dung lượng: 56.5 KB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG 
Số: 30/BC-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 5 năm 2019


BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính năm học 2018 - 2019  
Thực hiện Công văn chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Thanh Oai về việc báo cáo công tác cải cách hành chính năm học 2018 - 2019;
Trường mầm non Mỹ Hưng báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm học 2018 - 2019 của nhà trường với nội dung sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, TUYÊN TRUYỀN:
1. Về xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách hành chính:
Sau khi nhận được công văn hướng dẫn về thực hiện công tác cải cách hành chính của Phòng GD&ĐT Thanh Oai, Ban giám hiệu nhà trường đã tiến hành nghiên cứu và xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, đảm bảo đúng nguyên tắc về các thủ tục hành chính.
2. Về báo cáo cải cách hành chính:
Nhà trường đã tiến hành lập báo cáo về công tác CCHC theo quý, báo cáo tự đánh giá và xếp loại CCHC năm 2018 - 2019.
3. Về thông tin, tuyên truyền CCHC:
Căn cứ vào kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2018 - 2019, nhà trường đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về CCHC và phổ biến đến 100% CB,GV,NV. Đồng thời đăng tải kế hoạch thực hiện công tác CCHC lên website trường, giao trách nhiệm cho các đồng chí giáo viên của trường (giáo viên chủ nhiệm), triển khai đến cha mẹ học sinh về công tác CCHC.
4. Công tác tự kiểm tra, giám sát công tác CCHC của đơn vị:
Hiệu trưởng ban hành Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, giám sát CCHC, xây dựng hoạch kiểm tra, giám sát năm học 2018 - 2019 và tiến hành kiểm tra giám sát theo chuyên đề (công tác văn thư lưu trữ, hồ sơ công tác nuôi dưỡng, công tác quản lí và sử dụng thiết bị dạy học, công tác tự kiểm tra công tác tài chính, kiểm tra hoạt động dạy và học).
5. Giải pháp chỉ đạo, điều hành về CCHC:
Trên cơ sở kế hoạch công tác CCHC, nhà trường đã đề ra 9 giải pháp để thực hiện tốt công tác CCHC năm học 2018 - 2019.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:
1. Cải cách về thể chế:
Nhà trường đã thực hiện tốt công tác rà soát, kiểm tra quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các Quyết định hành chính;
Đã thực hiện đủ các báo cáo theo chỉ đạo của cấp trên theo quy định, thực hiện đúng các thủ tục ban hành văn bản và quản lý hồ sơ lưu trữ theo quy định của Luật lưu trữ.
Căn cứ Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính để hiệu chỉnh văn bản trước khi ban hành.
Quản lí công văn đi, đến bằng phần mềm excel.
2. Cải cách thủ tục hành chính:
Nhà trường đã xây dựng, triển khai và thực hiện nghiêm túc các Quy chế năm học 2018 - 2019 có liên quan đến nội dung thực hiện cải cách hành chính.
Thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở, xây dựng phong cách, thái độ ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính đối với nhân dân.
Cập nhật kịp thời những văn bản chỉ đạo của cấp trên; thực hiện đúng theo Điều lệ trường mầm non.
Tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hội họp, giảm thiểu các cuộc họp không cần thiết; báo cáo kịp thời cho lãnh đạo để xin ý kiến chỉ đạo khi có vấn đề khó khăn.
Tăng cường công tác tiếp dân để lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân, cha mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Phân công nhân viên phụ trách công tác văn thư tiếp nhận (đầu tiên) hồ sơ, ý kiến của nhân dân để trình lãnh đạo giải quyết.
Niêm yết công khai thời gian, thủ tục, quy trình tiếp dân và số điện thoại của Hiệu trưởng ở bảng thông báo của nhà trường, đăng tải lên website, phổ biến trong phiên họp Ban đại diện phụ huynh toàn trường và toàn thể CMHS các lớp để CMHS, nhân dân thuận tiện liên hệ.
Đơn giản hóa, cụ thể hóa thủ tục xin chuyển trường, giải quyết ngay để phụ huynh học sinh không phải đi nhiều lần.
3. Về cải cách, kiện toàn tổ chức,
 
Gửi ý kiến