Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Báo cáo thực hiện tuần lễ học tập suốt đời năm 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 21h:36' 20-09-2018
Dung lượng: 57.0 KB
Số lượt tải: 73
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Số: 178/BC-MNMH
 Mỹ Hưng, ngày 07 tháng 10 năm 2018


BÁO CÁO
V.v tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018
Trường mầm non Mỹ Hưng

Thực hiện công văn số 3836/KH-BCĐTP-XHHT ngày 13/9/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018;
Thực hiện công văn số 332/UBND-GD&ĐT ngày 19/9/2018 của UBND Huyện Thanh Oai về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”;
Thực hiện sự hướng dẫn chỉ đạo của PGD&ĐT Thanh Oai về việc phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018, trường MN Mỹ Hưng báo cáo về việc thực hiện hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời như sau:
1. Chủ đề:
Nhà trường đã phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” với chủ đề:“Học ở trường, học sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân (Hồ Chí Minh)”.
2. Thời gian thực hiện:
Trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, nhà trường đã triển khai thực hiện từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 07/10/2018;
3. Một số hoạt động chính trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”:
Căn cứ vào tình hình cụ thể của nhà trường, với đối tượng là bậc học Mầm non. Do vậy để CB - GV - NV của nhà trường có thêm kinh nghiệm giáo dục cho các cháu nhằm hình thành nhân cách cho trẻ một cách toàn diện hơn. Bởi đặc điểm tâm sinh lý của trẻ là: “Học bằng chơi, chơi mà học”, vì thế mà người giáo viên cần phải hiểu được tâm sinh lý của trẻ để cùng kết hợp với các bậc phụ huynh nhằm CS&GD cho các cháu một cách toàn diện và tốt nhất.
Nhà trường đã phát động tới toàn thể CB - GV - NV của nhà trường cần tích cực nghiên cứu, học hỏi để hiểu được tầm quan trọng và nắm bắt được một số nội dung cơ bản nhất nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác, như:
- Thường xuyên chau dồi cho mình những kiến thức về các lĩnh vực bằng cách tích cực tham khảo các tư liệu, tài liệu sách báo trên các phương tiện truyền thông, tham gia các lớp đào tạo… để tích lũy thêm cho mình kinh nghiệm sống và năng lực chuyên môn.
- Biết tạo môi trường hoạt động phong phú cho trẻ học tập và làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo, trang trí lớp theo chủ đề, chủ điểm.
- Hưởng ứng thi đua là đồ dùng, đồ chơi tự làm bằng phế liệu.
- Thường xuyên nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của các cấp, các quyết định, thông tư, chỉ thị, các văn bản pháp quy về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của ngành và nhà trường cũng như địa phương. Đặc biệt là các loại tài liệu hướng dẫn tích hợp các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bác đã dặn mọi người phải hiểu rằng “Học để làm gì?” và hưởng ứng các phong trào phát động thi đua của cả nước với chủ đề “Tuần lễ hưởng ứng học tập suôt đời” năm 2018 là học để trở thành người công dân có ích cho XH với các khẩu hiệu sau:
+ Học tập để hoàn thiện nhân cách và phát triển bản thân.
+ Học để phát triển quê hương, đất nước.
+ Khuyến học, khuyến tài vì nhân lực chất lượng cao.
+ Học tập của người lớn, làm cho tài nguyên con người được cải tạo và PT.
+ Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc.
+ Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng có hiệu quả.
+ Học để trở thành người công dân tốt.
+ Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả.
+ Học để trở thành công dân tốt.
+ Học tập suốt đời - chìa khóa của thành công.
+ XD XH học tập là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước của toàn dân.
+ “Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi” (Hồ Chí Minh).
+ “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời” (Hồ Chí Minh).
+ “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”.
Vì vậy việc xây dựng xã hội học tập là nghĩa vụ, là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước và của toàn dân
 
Gửi ý kiến