Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Báo cáo tổng hợp kết quả xếp loại chuẩn GVMN năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 06h:16' 25-05-2018
Dung lượng: 73.5 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
PHỤ LỤC 6
UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MN MỸ HƯNG --------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN MẦM NON
Năm học 2017 - 2018

I. TỰ XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN.
1. Tổng số giáo viên tự xếp loại: 41 đồng chí
2. Tổng hợp kết quả tự xếp loại của giáo viên.

TRƯỜNG
KẾT QUẢ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN


LOẠI XUẤT SẮC
LOẠI KHÁ
LOẠI TRUNG BÌNH
LOẠI KÉM


Số lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)

MN Mỹ Hưng
6
15
35
85
0
0
0
0

TỔNG SỐ
6
15
35
85
0
0
0
0


3. Phân loại giáo viên chưa đạt Chuẩn - loại kém
TRƯỜNG
LĨNH VỰC XẾP LOẠI KÉM
GHI CHÚ


LĨNH VỰC I:
PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
LĨNH VỰC II:
KIẾN THỨC
LĨNH VỰC III:
KĨ NĂNG SƯ PHẠM
VI PHẠM KHÁCSố lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)


MN
Mỹ Hưng
0
0
0
0
0
0
0
0


TỔNG SỐ
0
0
0
0
0
0
0
0

II. KẾT QUẢ XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN.
1. Tổng số giáo viên được xếp loại: 41 đồng chí
2. Tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên của Tổ chuyên môn:
TRƯỜNG
KẾT QUẢ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN


LOẠI XUẤT SẮC
LOẠI KHÁ
LOẠI TRUNG BÌNH
LOẠI KÉM


Số lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)

 MN Mỹ Hưng
39
95,1
2
4,9
0
0
0
0

TỔNG SỐ
39
95,1
2
4,9
0
0
0
0

3. Phân loại giáo viên chưa đạt Chuẩn - loại kém:
TRƯỜNG
LĨNH VỰC XẾP LOẠI KÉM
GHI CHÚ


LĨNH VỰC I:
PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
LĨNH VỰC II:
KIẾN THỨC
LĨNH VỰC III:
KĨ NĂNG SƯ PHẠM
VI PHẠM KHÁCSố lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)


 MN Mỹ Hưng
0
0
0
0
0
0
0
0


TỔNG SỐ
0
0
0
0
0
0
0
0III. KẾT QUẢ XẾP LOẠI CỦA HIỆU TRƯỞNG.
1. Tổng số giáo viên được xếp loại: 41 đồng chí
2. Tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên của Hiệu trưởng:
TRƯỜNG
KẾT QUẢ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN


LOẠI XUẤT SẮC
LOẠI KHÁ
LOẠI TRUNG BÌNH
LOẠI KÉM


Số lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)

 MN Mỹ Hưng
24
58,5
14
34,1
3
7,4
0
0

TỔNG SỐ
24
58,5
14
34,1
3
7,4
0
03. Phân loại giáo viên chưa đạt Chuẩn - loại kém
TRƯỜNG
LĨNH VỰC XẾP LOẠI KÉM
GHI CHÚ


LĨNH VỰC I:
PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
LĨNH VỰC II:
KIẾN THỨC
LĨNH VỰC III:
KĨ NĂNG SƯ PHẠM
VI PHẠM KHÁCSố lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)


MNMỹ Hưng
0
0
0
0
0
0
0
0


TỔNG SỐ
0
0
0
0
0
0
0
0 
Mỹ Hưng, ngày 21 tháng 5 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị


Nhữ Thị Thủy


 
Gửi ý kiến