Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Báo cáo tổng kết hoạt động của chi hội khuyến học năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 06h:56' 29-08-2016
Dung lượng: 51.0 KB
Số lượt tải: 762
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
CHI HỘI KHUYẾN HỌC

Số: 03/BC-KHMNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 03 tháng 6 năm 2016


BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI KHUYẾN HỌC
Năm học 2016 - 2017

          Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Hội Khuyến học các cấp về việc tổng kết, đánh giá phong trào Chi hội khuyến học năm học 2016 - 2017, nay Chi hội Khuyến học Trường Mầm non Mỹ Hưng tiến hành đánh giá công tác thực hiện của Chi hội khuyến học về những ưu điểm và tồn tại trong thời gian qua như sau:
1. Công tác xây dựng củng cố và phát triển tổ chức Hội:
          Trường Mầm non Mỹ Hưng có một Chi hội Khuyến học với 13 thành viên. Trong năm học 2016 - 2017 BCH chi hội đã xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch cụ thể, nêu cao tính chất quan trọng của Chi hội Khuyến học, nhằm động viên tạo điều kiện học tập cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và các cháu học sinh phát huy tài năng và duy trì tài năng trẻ, xây dựng nhân tài cho địa phương mai sau. Đồng thời tạo điều kiện cho các đồng chí CB,GV,NV và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt và học sinh nghèo chăm học có điều kiện học tập đến nơi đến chốn. Thực hiện, duy trì tốt sĩ số học sinh đến trường, hạn chế học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình không có điều kiện để cho con cháu đi học hoặc bỏ học giữa chừng.
          Đẩy mạnh hình thức tuyên truyền bằng nhiều hình thức trong PHHS và giáo viên, động viên giáo viên tích cực tham gia tốt phong trào khuyến học học trong nhà trường, GVCN lớp phối hợp phân Chi hội lớp vận động các bậc phụ huynh có học sinh bỏ học giữa chừng trở lại lớp, hạn chế học sinh bỏ học, trong năm học sinh nghỉ học giảm so với năm học trước. Cụ thể:
- Toàn trường có tổng số CB - GV - NV : 53 đ/c
Trong đó: + CBQL : 2
+ Giáo viên: 36
+ Nhân viên: 10
+ Quản trường: 5 (2 HĐ Huyện, 3 HĐ trường).
- Trình độ chuyên môn: (Không tính 5 nhân viên quản trường)
+ Đại học - CĐ : 32 đạt tỷ lệ 68,1 %
+ Trung cấp : 15 đạt tỷ lệ 31,9 %
- KQXL thi đua cuối năm:
+ 2 đ/c được công nhận “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”
+ 3 đ/c đạt GVG cấp Huyện, 1 đ/c đạt NVG cấp Huyện;
+ 8 đ/c đạt giải KK cấp Huyện về sử dụng CNTT trong giảng dạy;
+ 38 đ/c đạt “Lao động tiên tiến cấp cơ sở”
- Tổng số trẻ đã huy động ra lớp: 475 cháu = 12 nhóm, lớp
Trong đó:
+ Trẻ nhà trẻ: 47 cháu = 2 nhóm;
+ Trẻ mẫu giáo: 428 cháu = 10 lớp;
+ Trẻ 5 tuổi: 150 cháu = 100% (6 cháu học trái tuyến)
- Năm học 2016 - 2017 nhà trường đã được công nhận đạt phổ cập trẻ 5 tuổi.
- KQ đánh giá chất lượng trẻ cuối năm:
Tổng số trẻ được đánh giá: 475 cháu
+ XL ĐYC cuối độ tuổi: 445 cháu đat tỷ lệ 93,7 % (Tăng so với năm học trước 1,5%);
+ XL không ĐYC: 24 cháu đạt tỷ lệ 6,3 % (Giảm so với năm học trước 1,5%).
Tổng số trẻ ăn bán trú ở trường: 475 cháu đạt tỷ lệ 100 %.
Trong đó:
+ Trẻ NT: 47 cháu đạt tỷ lệ 100 %
+ Trẻ MG: 428 cháu đạt tỷ lệ 100 %.
- Tỷ lệ trẻ SDD cân đầu năm 8% (38 cháu), cuối năm còn 3.4 % (16 cháu). So với đầu năm giảm 4,6% (22 cháu).
- Tỷ lệ trẻ thừa cân đầu năm 1,7 % (8 cháu), cuối năm còn 0 % (0 cháu). So với đầu năm giảm 1,7 % (8 cháu).
- Tỷ lệ trẻ thấp còi đầu năm 8,8 % (42 cháu), cuối năm còn 4,2% (20 cháu). So với đầu năm giảm 4,6 % (22 cháu).
- 100 % trẻ 5 tuổi được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình GDMN
Từng bước "Xã hội hoá giáo dục" tăng thêm niềm tin và sự quan tâm xây dựng Chi hội Khuyến học trong
 
Gửi ý kiến