Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Báo cáo triển khai thực hiện ngày pháp luật nước cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 13h:18' 12-08-2018
Dung lượng: 22.2 KB
Số lượt tải: 51
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNGMN MỸ HƯNG

Số: 174/BC-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 10 tháng 11 năm 2018

BÁO CÁO
Triển khai thực hiện
“Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018

Thực hiện Công văn chỉ đạo của Phòng GD&ĐT về tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam” trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018; trường Mầm non Mỹ Hưng báo cáo thực hiện tổ chức “Ngày pháp luật” như sau:
1. Nội dung tuyên truyền:
- Tuyên truyền về pháp luật trong nhà trường đảm bảo tôn vinh Hiến pháp, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong toàn ngành, tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng vị trí, vai trò, nội dung của Hiến pháp trong quản lý nhà nước và trong đời sống xã hội. Đặc biệt chú ý việc tuyên truyền, phổ biến các luật liên quan đến toàn thể CB,GV,NV và các cháu học sinh trong nhà trường; đảm bảo Ngày pháp luật thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả trong đời sống chính trị-pháp lý của Thủ đô gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Thành phố và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 05 năm (2016 - 2020);
- Phổ biến, tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên về Hiến pháp sửa đổi năm 2013; (lưu ý quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân); Luật Công chức, viên chức; Luật tổ chức Chính quyền địa phương, Bộ luật dân sự sửa đổi, Bộ luật hình sự sửa đổi, các Luật sửa đổi ban hành năm 2016; Luật Giáo dục và luật sửa đổi một số điều của luật giáo dục; Luật an toàn giao thông, Luật biển, Luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em; Luật Thanh niên...; `Các văn bản về nhà trường như Điều lệ, Quy chế liên quan đến giáo viên, học sinh.
2. Hình thức:
Nhà trường đã tổ chức triển khai tổ chức “Ngày pháp luật” dưới các hình thức sau:
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật bằng cách: Sử dụng loa truyền thanh cơ sở; ngày hội pháp luật; thiết lập chuyên trang, chuyên mục phát thanh, tổ chức tọa đàm, hội thảo về xây dựng, thực thi pháp luật; chú trọng xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; vinh danh, biểu dương người tốt, việc tốt điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Treo băng rôn, áp phích khẩu hiệu từ ngày 30/10/2018 đến hết ngày 30/11/2018. Trong đó, tập trung cao điểm trong tuần lễ từ 03/11 đến 12/11/2018.
- Nhà trường đã thực hiện khẩu hiệu tuyên truyền:
- "Tích cực hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam";
- "Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành,bảo vệ Hiến pháp và Pháp luật";
- "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo công khai, minh bạch, chống những nhiễu, tiêu cực";
- Tuyên truyền qua trang Web của đơn vị.
3. Đối tượng: Là cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh trong nhà trường.
4. Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 30/10/2018 đến hết ngày 30/11/2018. Trong đó, tập trung cao điểm trong tuần lễ từ 03/11 đến 12/11/2018.
5. Kết quả:
Qua phổ biến, tuyên truyền “Ngày pháp luật” tại đơn vị trường MN Mỹ Hưng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức “Ngày Pháp luật” trong năm học 2018 - 2019:
- 100% CB,GV,NV tích cực tham gia tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích “Ngày Pháp luật”.
- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên  ký cam kết không vi phạm và thực hiện đúng Pháp luật trong năm học, thực hiện tốt nội quy, Quy chế làm việc của nhà trường. Phấn đấu trong năm học 2018 - 2019, không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm pháp luật, an ninh học đường được giữ vững.
- Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, GV,NV, phụ huynh học sinh về quyền trẻ em để phụ huynh có kiến thức trong việc chăm sóc giáo dục con em của mình.
 
Gửi ý kiến