Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Báo cáo về việc lập dự toán, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách năm 2017, triển khai thực hiện các khoản thu 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 21h:33' 23-10-2018
Dung lượng: 47.1 KB
Số lượt tải: 31
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 187/BC-MNMH
 Mỹ Hưng, ngày 21 tháng 10 năm 2018


BÁO CÁO
Về việc lập dự toán, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách năm 2017
việc thu, sử dụng các khoản thu năm học 2017 - 2018, việc triển khai tổ chức thực hiện thu các khoản đầu năm học 2018 - 2019 tại trường mầm non Mỹ Hưng

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG.
- Năm học 2017 - 2018 nhà trường có 56 đồng chí CB,GV,NV. Trong đó có 39 biên chế và 17 giáo viên, nhân viên diện hợp đồng của huyện. Tổng số học sinh của trường là: 475 học sinh, tổng số nhóm lớp là: 15 lớp.
- Năm học 2018 - 2019 nhà trường có 58 đồng chí CB,GV,NV. Trong đó có 41 biên chế và 17 giáo viên, nhân viên diện hợp đồng của huyện. Tổng số học sinh của trường là: 485 học sinh, tổng số nhóm lớp là: 15 lớp.
Nhà trường đã được UBND Thành phố Hà Nội và UBND Huyện Thanh Oai quan tâm, đầu tư kinh phí xây dựng trường theo mô hình trường chuẩn Quốc gia, có đầy đủ các phòng học, phòng chức năng, phòng hiệu bộ, nhà bếp rộng rãi khang trang, có đầy đủ đồ dùng trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Đồng thời đã được UBND Thành phố Hà nội chính thức công nhận danh hiệu “Trường MN đạt chuẩn quốc gia mức độ I” tháng 12/2017.
Năm học 2017 - 2018 trường đạt giải Nhì cấp Thành phố Hội thi “Xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm” và xếp thứ 5/24 trường MN trong Huyện.
II. VIỆC LẬP DỰ TOÁN THU-CHI, CHẤP HÀNH DỰ TOÁN THU-CHI, QUYẾT TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017.
1. Việc lập dự toán thu-chi:
* Căn cứ lập dự toán:
- Quyết định số 4486/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND TP Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-XH; dự toán thu, chi ngân sách của Thành phố Hà Nội năm 2017;
- Hướng dẫn số 8501/HD-STC-QLNS ngày 26/12/2016 của Sở Tài chính Hà Nội về việc hướng dẫn một số điểm tổ chức xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;
- Quy chế chi tiêu nội bộ của trường Mầm non Mỹ Hưng năm 2017;
- Căn cứ vào số lượng, hệ số lương phụ cấp của cán bộ công nhân viên nhà trường gồm 57 đồng chí CB,CNV và 475 học sinh/15 lớp;
- Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và kết quả thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2017;
Việc lập dự toán theo tất cả các nội dung có liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị trong năm học 2017 - 2018 và năm học 2018 - 2019.
* Trình tự lập dự toán:
- Căn cứ vào QĐ số 4486/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND huyện Thanh Oai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Thanh Oai năm 2017;
- Căn cứ vào QĐ số 1735/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của UBND huyện Thanh Oai về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2017;
- Căn cứ vào QĐ số 1781/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND huyện Thanh Oai về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2017;
- Căn cứ vào QĐ số 2936/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND huyện Thanh Oai về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2017;
- Căn cứ vào QĐ số 3108/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND huyện Thanh Oai về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2017;
- Lập dự toán chi tiết cho từng khoản mục;
- Lập đề án khoán chi cho từng công việc năm 2017;
- Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017;
- Gửi phòng Tài chính - KH thẩm định phê duyệt.
- Sử dụng biểu mẫu quy định.
* Việc công khai dự toán ngân sách:
Tổng ngân sách được giao trong năm 2017: 3.435.200.000đ
- Căn cứ vào QĐ số 4486/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND huyện Thanh Oai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Thanh Oai năm 2017; nhà trường công khai và số liệu dự toán thu-chi ngân
 
Gửi ý kiến