Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Biên bản bầu Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 23h:32' 23-06-2017
Dung lượng: 35.0 KB
Số lượt tải: 213
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ MỸ HƯNG
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Mỹ Hưng, ngày 26 tháng 6 năm 2017.


BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CẤP ỦY CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 - 2020

Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2017
Chi bộ trường Mầm non tiến hành Đại hội và bầu Cấp ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020.
Tổng số Đảng viên 19 đồng chí (Trong đó Đảng viên chính thức: 17 đ/c; dự bị: 02 đ/c, đảng viên MSH: 0 đ/c).
Đảng viên vắng mặt: …….đ/c (Trong đó Đảng viên chính thức: ......đ/c; dự bị: ....... đ/c; Có lý do: …. đ/c, Không có lý do: …….đ/c).
Tổng số Đảng viên chính thức có mặt lúc bỏ phiếu là: ..…. đ/c.
Đại hội đã biểu quyết thống nhất số lượng Cấp ủy mới là: ……đồng chí.
Đại hội đã giới thiệu các đại biểu Cấp ủy mới gồm:
1. Đồng chí ……………………………………..........................……………..
2. Đồng chí ………………………………..........................…………………..
3. Đồng chí ……………………………..........................……………………..
* Đại hội đã bầu ban kiểm phiếu gồm: …… đồng chí:
1. Đồng chí: …………………………… - Tổ trưởng
2. Đồng chí: …………………………… - Thư ký
3. Đồng chí: …………………………… - Ủy viên
* Phiếu bầu:
- Số phiếu phát ra: …………… phiếu.
- Số phiếu thu về: ……………. phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: ……………. phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: ………… phiếu.
* Kết quả kiểm phiếu như sau:
1. Đồng chí ……………………………..đạt………….phiếu = …………%
2. Đồng chí ……………………………..đạt………….phiếu = …………%
3. Đồng chí ……………………………..đạt………….phiếu = …………%
* Những đồng chí sau đây trúng vào Cấp ủy chi bộ mới nhiệm kỳ 2017- 2020 gồm các đ/c có tên sau:
1. Đồng chí …………………………………………………..
2. Đồng chí …………………………………………………..
3. Đồng chí …………………………………………………..
* Biên bản được thông qua Đại hội lúc ….giờ……phút, ngày 26 tháng 6 năm 2017.

TỔ TRƯỞNG
( Ký và ghi rõ họ tên)
THƯ KÝ
( Ký và ghi rõ họ tên)


 
Gửi ý kiến