Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Biên bản công khai niêm iết danh sách GV chuyển xếp lương năm 2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 21h:49' 07-11-2016
Dung lượng: 43.5 KB
Số lượt tải: 45
Số lượt thích: 0 người
trường mầm non mỹ hưng
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
------o0o------

biên bản
CÔNG KHAI NIÊM YếT DANH SáCH GIáO VIÊN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM VÀO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ XẾP LƯƠNG VIÊN CHỨC

- Thực hiện Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tiến hành rà soát hồ sơ, thủ tục, quá trình tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương của từng viên chức làm cơ sở để lập phương án chuyển ngạch, lương sang chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức của đơn vị theo từng đối tượng được quy định tại các Thông tư liên tịch;
- Căn cứ Kế hoạch số 364/KH - UBND của UBND huyện Thanh Oai ngày 04/10/2016 về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Thanh Oai.
Hôm nay, ngày 13 tháng 10 năm 2016 vào hồi 7h30 phút tại trường mầm non Mỹ Hưng
Thành phần:
1. Ban giám hiệu và cùng toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường. Bà Hoàng Thị Thi chủ tịch công đoàn đã thông qua danh sách giáo viên được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức gồm các đồng chí (có danh sách kèm theo )
1. Bà Nhữ Thị Thủy Chức vụ: Hiệu trưởng
Hình thức công khai: Niêm yết trên bản tin.
Địa điểm niêm yết: Bản tin của trường.
Thời gian niêm yết công khai danh sách giáo viên được nâng lương trước thời hạn từ ngày 13/10/2016 đến hết ngày 24/10/2016.
Biên bản kết thúc vào hồi 10h cùng ngày đọc thông qua mọi người đều nhất trí và được lập thành 03 bản như nhau. 01 bản gửi UBND huyện (để báo cáo), 01 bản lưu hồ sơ, 01 bản lưu tại nhà trường.
Người niêm yết
Người chứng kiến

[ Hiệu trưởng

trường mầm non mỹ hưng
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
------o0o------


biên bản
kết thúc NIÊM YếT công khai DANH SáCH GIáO VIÊN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM VÀO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ XẾP LƯƠNG VIÊN CHỨC

- Thực hiện Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tiến hành rà soát hồ sơ, thủ tục, quá trình tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương của từng viên chức làm sơ sở để lập phương án chuyển ngạch, lương sang chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức của đơn vị theo từng đối tượng được quy định tại các Thông tư liên tịch;
- Căn cứ Kế hoạch số 364/KH - UBND của UBND huyện Thanh Oai ngày 04/10/2016 về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Thanh Oai.
Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2016 trường mầm non Mỹ Hưng đã kết thúc thực hiện niêm yết công khai danh sách giáo viên được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức gồm các đồng chí (có danh sách kèm theo )
1. Bà: Nhữ Thị Thủy Chức vụ: Hiệu trưởng
Thời gian niêm yết công khai danh sách giáo viên được nâng lương trước thời hạn
 
Gửi ý kiến