Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Biên bản họp thống nhất BCU,BGH về việc Quy hoạch nguồn 2016-2020

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 13h:08' 22-06-2016
Dung lượng: 48.5 KB
Số lượt tải: 98
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 10 tháng 04 năm 2016


BIÊN BẢN
HỘI NGHỊ HỌP BAN CHI ỦY, BAN GIÁM HIỆU VỀ VIỆC RÀ SOÁT
LẤY Ý KIẾN GIỚI THIỆU QUY HOẠCH
NGUỒN CHỨC DANH HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG
GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện công văn số 19/CV-BTC ngày 22/03/2016 của Ban tổ chức Huyện ủy Huyện Thanh Oai về thực hiện công tác rà soát, giới thiệu quy hoạch nguồn chức danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các đơn vị trường trên địa bàn Huyện Thanh Oai giai đoạn 2016 - 2020.
Hôm nay vào hồi 7h30 giờ 30 phút ngày 10 tháng 04 năm 2016 tại Trường Mầm non Mỹ Hưng tổ chức hội nghị họp thống nhất BCU-BGH về việc rà soát, lấy ý kiến giới thiệu quy hoạch nguồn chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giai đoạn 2016 - 2020.
A.THÀNH PHẦN:
* Thành phần:
Đ/c Nhữ Thị Thủy - P.Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng - Chủ toạ hội nghị
Đ/c Ngô Thị Tân - Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng
Đ/c Nguyễn Thị Mai - Ủy viên Chi bộ - Phó Hiệu trưởng
* Chủ tọa: Đồng chí: Nhữ Thị Thủy
* Thư Ký: Đồng chí Nguyễn Thị Mai
B. NỘI DUNG HỘI NGHỊ :
1. Đồng chí Thủy (Hiệu trưởng) triển khai văn bản hướng dẫn số 19/CV-BTC ngày 22/3/2016 của Ban tổ chức Huyện ủy Huyện Thanh Oai về công tác rà soát, giới thiệu, quy hoạch nguồn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời thông qua danh sách dự kiến nguồn các chức danh gồm các đ/c sau:
- Danh sách dự kiến nguồn Hiệu trưởng: gồm 2 đ/c
1. Đ/c Nguyễn Thị Mai
2. đ/c Phạm Thị Hương.
- Danh sách dự kiến nguồn Phó Hiệu trưởng: gồm 6 đ/c
1. Đ/c Kiều Thị Hằng
2. Đ/c Ngô Thị Nga.
3. Đ/c Phạm Thị Hương.
4. Đ/c Nguyến Thị Thúy (1981)
5. Đ/c Hoàng Thị Thi.
6. Đ/c Hoàng Thùy Hương
2. Ý kiến của hội nghị:
Ý kiến của Đ/c Tân và đ/c Mai hoàn toàn nhất trí với danh sách dự kiến nguồn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng mà đ/c Thủy (Hiệu trưởng) đã thông qua.
3. Kết luận: Đồng chí Thủy (Chủ tọa) đã chốt danh sách dự diến nguồn Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng gồm các đồng chí có tên sau:
- Danh sách dự kiến nguồn Hiệu trưởng: gồm 2 đ/c
1. Đ/c Nguyễn Thị Mai
2. đ/c Phạm Thị Hương.
- Danh sách dự kiến nguồn Phó Hiệu trưởng: gồm 6 đ/c
1. Đ/c Kiều Thị Hằng
2. Đ/c Ngô Thị Nga.
3. Đ/c Phạm Thị Hương.
4. Đ/c Nguyến Thị Thúy (1981)
5. Đ/c Hoàng Thị Thi.
6. Đ/c Hoàng Thùy Hương
Đồng thời đ/c Thủy cũng đã nhấn mạnh ngoài danh sách BCU và BGH đã thống nhất chốt danh sách dự kiến nguồn, thì trong hội nghị toàn thể CB,GV,NV toàn trường, các cá nhân trong hội nghị vẫn có thể giới thiệu bổ sung thêm nhân sự có đủ các tiêu chuẩn ngoài danh sách dự kiến của BCU và BGH đã được thông qua, sau đó mới tiến hành lấy phiếu tín nhiệm.
Hội nghị kết thức vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập và thông qua mọi người cùng nghe và nhất trí không có có ai có ý kiên gì khác./.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ
Nguyễn Thị Mai
CHỦ TỌA HỘI NGHỊ
Nhữ Thị Thủy
 
Gửi ý kiến