Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Biên bản họp toàn thể CB,GV,NV lấy ý kiến nhận xét đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ PHT năm 2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 18h:49' 09-04-2016
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 1518
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 12 tháng 06 năm 2014


BIÊN BẢN
HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM VÀ ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM LẠI
CHỨC DANH PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thực hiện công văn hướng dẫn của UBND Huyện Thanh Oai về việc thực hiện các nhà trường. Hôm nay vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 12 tháng 06 năm 2014 tại Trường Mầm non Mỹ Hưng tổ chức hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm và đề nghị bổ nhiệm lại chức danh Phó Hiệu trưởng.
A.THÀNH PHẦN:
*Thành phần khách mời :
1. Đại diện Phòng Nội vụ:
Đ/c Dương Thị Mộng Hải - P.Trưởng phòng phụ trách phòng Nội vụ Huyện.
Đ/c Nguyễn Thành Nam - Phó trưởng phòng Nội vụ
2. Đại diện Phòng GD&ĐT:
Đ/c Đỗ Tiến - Trưởng phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai
Đ/c Nguyễn Đức lượng - Chuyên viên Phòng GD&ĐT.
* Thành phần đại biểu của đơn vị :
Đ/c Nhữ Thị Thủy - Q.Hiệu trưởng - Chủ toạ hội nghị
Đ/c Phạm Thị Hương - Giáo viên - Thư ký
Cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường:
Có mặt 47/51 đ/c - Vắng có lý do: 4 đ/c
B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN HỘI NGHỊ :
1. Tuyên bố lý do giới thiệu thành phần đại biểu dự hội nghị.
2. Triển khai các văn bản hướng dẫn của UBND huyện Thanh Oai về công tác bổ nhiệm lại các chức danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng.
3. Thông qua qua kế hoạch của nhà trường về việc tổ chức làm quy trình lấy ý kiến nhận xét và phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm lại chức danh Phó hiệu trưởng đối với 2 đồng chí: Ngô Thị Tân và Nguyễn Thị Mai.
4. Đồng chí Đỗ Tiến - Trưởng phòng GD&ĐT thông qua mục đích, yêu cầu của hội nghị và giới thiệu các thành phần của tổ công tác về làm việc với nhà trường.
5. Đồng chí Dương Thị Mộng Hải - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Nội vụ thông qua các văn bản hướng dẫn về các tiêu chuẩn bổ nhiệm lại chức danh Phó hiệu trưởng và quy trình lấy ý kiến nhận xét và phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm lại chức danh Phó Hiệu trưởng của 2 đồng chí: Ngô Thị Tân và Nguyễn Thị Mai.
6. Đồng chí: Ngô Thị Tân và Nguyễn Thị Mai thông qua bản tự nhận xét trong quá trình giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng của bản thân.
Cả hai đồng chí đều tự nhận là Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian giữ chức vụ Phó hiệu trưởng.
7. Tiến hành lấy ý kiến và phiếu tín nhiệm của hội nghị.
* Ý kiến của Đ/c Hoàng Thị Thi: Hoàn toàn nhất trí với bản tự nhận xét, đánh giá về bản thân của đ/c Tân và đ/c Mai, đồng thời có ý kiến đề xuất với cấp trên xem xét và tiếp tục bổ nhiệm lại cho hai đồng chí tiếp tục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng của nhà trường vì cả hai đ/c đều rất nhiệt tình, có năng lực quản lý, đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định.
* Ý kiến của đa số các thành viên có mặt trong hội nghị: Cũng đều nhất trí với bản tự đánh giá, nhận xét quá trình giữ chức vụ Phó hiệu trưởng trong thời gian qua và đề nghị lãnh đạo cấp trên xem xét và bổ nhiệm lại cho đ/c Tân và đ/c Mai tiếp tục giữ chức vụ Phó hiệu trưởng nhà trường.
* Tiến hành lấy phiếu tín nhiệm:
- Số phiếu phát ra: 47 phiếu
- Số phiếu thu về: 47 phiếu.
Sau khi tổng hợp đủ số phiếu thu về, chủ tọa hội nghị đã tiến hành công khai và niêm phong số phiếu thu về trước sự chứng kiến của toàn thể các thành viên trong Hội nghị.

8. Kết luận của Hội nghị:
Căn cứ vào các tiêu chuẩn đã quy định về quy trình bổ nhiệm lại chức danh Phó Hiệu trưởng và kết quả lấy ý kiến nhận xét của tập thể CB,GV,NV trong nhà trường. Hội nghị đã thống nhất chốt danh sách đề nghị UBND Huyện tiếp tục bổ nhiệm lại chức danh Phó hiệu trưởng cho hai đồng chí có tên sau:
1. Đ/c Nguyễn Thị Mai
Đ/c Ngô Thị Tân
Hội nghị kết thức vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này đã được lập, thông qua mọi người cùng nghe và nhất trí không có có ai có ý kiên gì khác./.

THƯ KÝ HỘI NGHỊPhạm Thị Hương
CHỦ TỌA HỘI NGHỊNhữ Thị Thủy 
Gửi ý kiến