Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Biên bản họp toàn thể CB,GV,NV về việc quy hoạch nguồn HT,PHT giai đoạn 2016-2020

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 13h:41' 14-04-2016
Dung lượng: 62.5 KB
Số lượt tải: 1687
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 12 tháng 04 năm 2016


BIÊN BẢN
HỘI NGHỊ RÀ SOÁT LẤY Ý KIẾN GIỚI THIỆU QUY HOẠCH
NGUỒN CHỨC DANH HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG
GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện công văn số 19/CV-BTC ngày 22/03/2016 của Ban tổ chức Huyện ủy Huyện Thanh Oai về thực hiện công tác rà soát, giới thiệu quy hoạch nguồn chức danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các đơn vị trường trên địa bàn Huyện Thanh Oai giai đoạn 2016 - 2020.
Hôm nay vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 12 tháng 04 năm 2016 tại Trường Mầm non Mỹ Hưng tổ chức hội nghị rà soát, lấy ý kiến giới thiệu quy hoạch nguồn chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giai đoạn 2016 - 2020.
A.THÀNH PHẦN:
*Thành phần khách mời :
1. Đại diện Ban tổ chức Huyện ủy:
Đ/c Nguyễn Đăng Việt - Phó trưởng phòng tổ chức Huyện ủy.
2. Đại diện Phòng GD&ĐT:
Đ/c Bùi Thị Thu Hiền - Chủ tịch Công đoàn ngành, Phó Phòng GD&ĐT.
* Thành phần đại biểu của đơn vị :
Đ/c Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Chủ toạ hội nghị
Đ/c Phạm Thị Hương - Giáo viên - Thư ký
Cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường:
Có mặt 46/47 đ/c - Vắng có lý do: 1 đ/c (Đ/c Thương)
B. NỘI DUNG HỘI NGHỊ :
Tuyên bố lý do giới thiệu thành phần đại biểu dự hội nghị.
Triển khai văn bản hướng dẫn số 19/CV-BTC ngày 22/3/2016 của Ban tổ chức Huyện ủy Huyện Thanh Oai về công tác rà soát, giới thiệu, quy hoạch nguồn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời thông qua danh sách đã dự kiến nguồn các chức danh
Ý kiến của đại biểu khách phát biểu chỉ đạo.
Ý kiến phát biểu của các thành viên có mặt trong hội nghị.
Tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nguồn các chức danh Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng.
Thông qua biên bản của hội nghị.
C. NỘI DUNG DIỄN BIỄN CỤ THỂ:
1. Đ/c Nhữ Thị Thủy (Chủ tọa):
- Thông qua công văn hướng dẫn số 19/CV-BTC ngày 22/03/2016 của Ban tổ chức Huyện ủy Huyện Thanh Oai về công tác già soát, giới thiệu quy hoạch nguồn cán bộ quản lý giai đoạn 2016 - 2020.
- Thông qua kết quả dự kiến nguồn quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2016-2020 của Hội nghị Cấp ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã họp thống nhất chốt danh sách dự kiến giới thiệu các nhân sự trong nguồn quy hoạch Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng.
* Danh sách dự kiến nguồn Hiệu trưởng: Gồm 2 đ/c
1. Đ/c Nguyễn Thị Mai.
2. Đ/c Phạm Thị Hương.
* Danh sách dự kiến nguồn Phó hiệu trưởng: Gồm 5 đ/c
Đ/c Ngô Thị Nga.
Đ/c Phạm Thị Hương.
Đ/c Nguyến Thị Thúy (1981)
Đ/c Hoàng Thị Thi.
Đ/c Hoàng Thùy Hương
2. Ý kiến của đồng chí Bùi Thị Thu Hiền (Phó Phòng GD&ĐT): Làm rõ hơn về các tiêu chuẩn quy hoạch nguồn cán bộ và quy trình lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu các chức danh CBQL theo đúng kế hoạch 19/CV-BTC ngày 22/3/2016 của Ban tổ chức Huyện ủy Huyện Thanh Oai giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời đ/c Hiền cũng đã nhấn mạnh tới toàn thể CB,GV,NV của nhà trường trong hội nghị này các thành viên vẫn có thể giới thiệu bổ sung thêm nhân sự có đủ các tiêu chuẩn ngoài danh sách dự kiến của BCU và BGH đã được thông qua.
3. Ý kiến của hội nghị:
* Ý kiến của đa số các thành viên có mặt trong hội nghị: Đều nhất trí với các nội dung đã triển khai của đ/c chủ tọa hội nghị và ý kiến của đ/c Bùi Thị Thu Hiền đã triển khai.
4. Hội nghị tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu đối với các chức danh nguồn Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng lần 1:
* Hội nghị tiến hành bầu ban kiểm phiếu: Gồm 3 đồng chí
1. Đ/c Phạm Thị Duyên - Tổ trưởng
2. Đ/c Nguyễn Thị Trang - Thư ký
3. Đ/c Lê Thị Mai Hương - Thành viên
* Hội nghị tiến hành phát phiếu, thu phiếu và tổng hợp kết quả: Cụ thể như sau
 
Gửi ý kiến