Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Biên bản kiểm tra thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy năm 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 17h:27' 25-07-2018
Dung lượng: 50.5 KB
Số lượt tải: 31
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu PC3
BH theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA
ngày 31/3/2004

Số: /BB-MNMH
BIÊN BẢN KIỂM TRA
AN TOÀN VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁYHồi 7 giờ 30 ngày 29 tháng 09 năm 2016 tại Trường Mầm non Mỹ Hưng;
Địa chỉ: xã Mỹ Hưng - Huyện Thanh Oai - TP.Hà Nội;
Chúng tôi gồm:
* Phòng Cảnh sát PC&CC Huyện Thanh Oai - Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội:
1. Đ/c …………………………. - Phó đội trưởng đội HDKTATPCCC;
2. Đ/c Thiếu tá Lương Trung Tuấn - Cán bộ đội hướng dẫn kiểm tra AT PC&CC Phòng CS PC&CC Huyện Ứng Hòa - Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội;
* Đại diện Phòng GD&ĐT Thanh Oai:
1. Ông Đoàn Việt Dũng - Trưởng phòng Phòng GD&ĐT;
2. Ông Nguyễn Đức Lượng - Chuyên viên Phòng GD&ĐT;
* Đại diện trường mầm non Mỹ Hưng:
1. Bà Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng.
2. Bà Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu trưởng.
Đã tiến hành kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với Trường Mầm non Mỹ Hưng.
Tình hình kết quả kiểm tra như sau:
I/ Ưu điểm:
- Giao thông bên trong cơ sở không thuận lợi cho xe chữa cháy tiếp cận các hạng mục công trình.
- Cơ sở có tổng diện tích 1000 m2 sàn.
+ Khu vực các nhóm lớp học khu Quảng Minh, có tổng diện tích 420 m2/sàn , được xây dựng 02 tầng, tường chịu lực, trần bê tông cốt thép, có 01 cầu thang vế thang rộng 1,5m, 01 hành lang ngoài rộng 1,5m. bậc chịu lửa bậc II
+ Khu vực lớp học của 4 khu Thiên Đông, Phượng Mỹ, Thạch Nham, Đan Thầm có tổng diện tích 580 m2/ sàn , được xây dựng 01 tầng, trần bê tông cốt thép, có hành lang ngoài ngoài rộng 1,5m, bậc chịu lửa bậc II.
- Đã lập hồ sơ quản lý công tác PCCC theo quy định tại điểm 1 mục I thông tư 04/2004/ TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an.
- Đã trang bị được 07 bình chữa cháy MFZ 8, 4 bình bột, 05 bộ nội quy tiêu lệnh chữa cháy cho 5 khu, tại thời điểm kiểm tra đạt yêu cầu.
II/ Tồn tại:
+ Chưa tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC theo quy định
+ Trang bị phương tiện chữa cháy còn thiếu theo quy định tại TCVN 3890:2009.
III. Kiến nghị của Phòng cảnh sát PC&CC huyện Thanh Oai:
Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho cơ sở trong qua trình hoạt động, thực hiện nghiêm túc Luật phòng cháy và chữa cháy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 10 năm 2001; Nghị định số: 35/2003/NĐ-CP, ngày 04/04/2003; Nghị định số 46/2012/ NĐ - CP ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số: 04/2004/TT-BCA, ngày 31/3/2004 của Bộ Công an Hướng dẫn thi hành nghị định số: 35/2003/NĐ-CP và Văn bản quy phạm pháp luật PCCC hiện hành của cơ quan nhà nước. Phòng cảnh sát PC&CC huyện Thanh Oai có kiến nghị như sau:
1. Xây dựng phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực tập phương án chữa cháy ít nhất 1 lần/năm (theo quy định tại điều 31 của Luật phòng cháy và chữa cháy và mục XIV của Thông tư số: 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004).
Thời hạn hoàn thành: Ngày / /2016
2. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho CB,GV,NV trong đơn vị theo quy định tại Mục XVII của Thông tư số: 04/2004/TT-BCA.
Thời hạn hoàn thành: Ngày / /2016
3. Trang bị 04 bình bột chữa cháy MFZ4, 01 bình chữa cháy khí C02 loại MT5. Định kỳ 6 tháng đến 12 tháng kiểm tra bảo dưỡng toàn bộ phương tiện chữa cháy đã trang bị tại công ty căn cứ theo TCVN 3890:2009.
Thời hạn hoàn thành: Làm ngay, định kỳ.
4. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở theo quy định tại điều 3 nghị định 35/2003/ NĐ- CP. Ngày 04/4/2003 của
 
Gửi ý kiến