Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  10 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Biên bản+ Nghị quyết họp Hội đồng trường lần thứ 11 giữa năm học 2019-2020

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 21h:53' 22-09-2019
  Dung lượng: 60.5 KB
  Số lượt tải: 523
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  Số: 03/BB-HĐT-MNMH Mỹ Hưng, ngày 03 tháng 01 năm 2020

  BIÊN BẢN KÌ HỌP THỨ 11 CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
  Trường Mầm non Mỹ Hưng, năm học 2019 - 2020
  V/v Quyết nghị dự thảo báo cáo sơ kết học kì I, năm học 2019 - 2020
   
  1. Thời gian, địa điểm, thành phần:
  - Thời gian: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 01 năm 2019
  - Địa điểm: Văn phòng nhà trường khu Trung Tâm.
  - Thành phần:
  1. Đ/c Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Chủ Tịch Hội đồng
  2. Đ/c Nguyễn Thị Mai - P Hiệu trưởng - Chủ tịch HĐ
  3. Đ/c Phạm Thị Hương - TT khu T Tâm, GV chuyên môn - Thư ký HĐ
  4. Đ/c Đào Thị Thúy - P Hiệu trưởng - UV Hội đồng
  5. Đ/c Hoàng Thị Thi - P.Chủ tịch CĐ - UV Hội đồng
  6. Đ/c Phạm Thị Như Ngọc - Bí thư Chi đoàn - UV Hội đồng
  7. Đ/c Lê Thị Thanh Yên - TT Tổ Nhà trẻ - UV Hội đồng
  8. Đ/c Đào Thị Hằng - TT Tổ hành chính - UV Hội đồng
  9 Nguyễn Thị Giang - TT Tổ Nuôi dưỡng - UV Hội đồng
  10. Nguyễn Thị Thúy - TP khu Trung Tâm - UV Hội đồng
  2. Nội dung:
  2.1. Đồng chí Nhữ Thị Thủy, Chủ tịch Hội đồng trường, thông qua:
  - Mục đích, yêu cầu của buổi họp: Thảo luận, bàn bạc, trao đổi về những nội dung của dự thảo báo cáo sơ kết học kì I, năm học 2019 - 2020.
  2.2. Tiến trình buổi họp:
  2.2.1. Thảo luận về dự thảo báo cáo sơ kết học kỳ I, năm học 2019 - 2020:
  - Đ/c Nhữ Thị Thủy thông qua dự thảo báo cáo sơ kết học kí I năm học 2019 - 2020.
  - Các thành viên cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung để đưa ra Quyết nghị.
  2.2.2. Kết quả:
  8/8 thành viên Hội đồng trường nhất trí và thống nhất với dự thảo báo cáo sơ kết học kí I năm học 2019 - 2020, đạt tỉ lệ 100%, đề nghị thông qua tập thể sư phạm nhà trường.
  3. Kết luận:
  Tất cả các thành viên Hội đồng trường đều thống nhất với dự thảo báo cáo sơ kết học kí I, năm học 2019 - 2020 và đưa ra Quyết nghị (đính kèm Nghị quyết Hội đồng trường kì họp lần thứ mười một).
  Biên bản kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày và được Thư ký thông qua cho toàn thể Hội đồng trường cùng thống nhất, kí tên./.

  THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
  Phạm Thị Hương Nhữ Thị Thủy

  CÁC THÀNH VIÊN
  - Nguyễn Thị Mai : ...............................................................
  - Đào Thị Thúy : ...............................................................
  - Hoàng Thị Thi : ...............................................................
  - Phạm Thị Như Ngọc : ...............................................................
  - Nguyễn Thị Giang : ...............................................................
  - Đào Thị Hằng : ..............................................................
  - Lê Thị Thanh Yên : ..............................................................
  - Nguyễn Thị Thúy : ...............................................................

  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: 04/NQ-HĐT-MNMH
  Mỹ Hưng, ngày 03 tháng 01năm 2020
  
  
  NGHỊ QUYẾT
  Lần họp thứ hai, năm học 2019 - 2020 của Hội đồng trường
  Trường Mầm non Mỹ Hưng


  Căn cứ Luật giáo dục số 38/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005;
  Căn cứ Luật số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2009;
  Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường mầm non;
  QUYẾT NGHỊ:
  Điều 1. Thống nhất dự thảo báo cáo sơ kết học kì I, năm học 2019-2020 (đính kèm Báo cáo sơ kết học kì I, năm học 2019 - 2019);
  Điều 2. Hội đồng trường giao cho đồng chí Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng, phổ biến tới cha mẹ học sinh thông qua Ban Đại diện cha mẹ học sinh;
   
  Gửi ý kiến