Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Biên bản, Nghị quyết họp Hội đồng trường lần thứ 7 đầu nẳm học 2018-2019 (Nhiện kỳ 2016-2021)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 14h:15' 10-12-2018
Dung lượng: 33.6 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Số: 135/BB-HĐT-MNMH
Mỹ Hưng, ngày 27 tháng 8 năm 2018


BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
(PHIÊN HỌP ĐẦU NĂM - NĂM HỌC 2018 - 2019)
Hôm nay, lúc 8 giờ 15 phút, ngày 27 tháng 8 năm 2018, tại Văn phòng Trường Mầm non Mỹ Hưng, khu Trung Tâm.
Hội đồng trường Mầm non Mỹ Hưng họp phiên đầu năm, năm học 2018 - 2019 nhằm thông qua Kế hoạch và một số chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường, đồng thời định hướng hoạt động chiến lược của đơn vị trong năm học 2018-2019.
I. THÀNH PHẦN:
1. Đ/c Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Chủ Tịch Hội đồng
2. Đ/c Nguyễn Thị Mai - P Hiệu trưởng -P Chủ tịch HĐ
3. Đ/c Phạm Thị Hương-TT khu T Tâm, GV chuyên môn - Thư ký HĐ
4. Đ/c Đào Thị Thúy-P Hiệu trưởng - UV Hội đồng
5. Đ/c Hoàng Thị Thi - P.Chủ tịch CĐ - UV Hội đồng
6. Đ/c Phạm Thị Như Ngọc - Bí thư Chi đoàn - UV Hội đồng
7. Đ/c Lê Thị Thanh Yên - TT Tổ Nhà trẻ - UV Hội đồng
8. Đ/c Đào Thị Hằng - TT Tổ hành chính - UV Hội đồng
9. Đ/c Nguyễn Thị Giang - TT Tổ Nuôi dưỡng - UV hội đồng
10. Đ/c Nguyễn Thị Thúy - TP khu Trung Tâm - UV Hội đồng
II. NỘI DUNG:
1. Thông qua dự thảo Kế hoạch và một số chỉ tiêu phấn đấu của Nhà trường trong năm học 2018-2019:
1.1. Đồng chí Nhữ Thị Thủy - Chủ tịch Hội đồng trường:
- Nêu nhiệm vụ của buổi họp.
- Trình bày dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế hoạt động chuyên chuyên môn.
- Thông qua một số chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2018-2019.
- Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học 2018-2019.
- Thông qua dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận) đầu năm học.
1.3. Đại diện các bộ phận thông qua kế hoạch hoạt động:
- Đồng chí Phạm Thị Như Ngọc thông qua kế hoạch hoạt động Chi Đoànthanh niên năm học 2018 - 2019.
- Đồng chí Nguyễn Thị Mai thông qua kế hoạch hoạt động Công đoàn Cơ sở năm học 2018 - 2019.
1.4. Thư kí Hội đồng trường thông qua:
- Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học 2018-2019 và định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trườnggiai đoạn 2016-2021.
1.5. Các thành viên trong cuộc họp thảo luận về các nội dung nêu trên:
- Các thành viên tham dự họp nhất trí với Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019 (dự thảo).
- 100% thành viên nhất trí với các chỉ tiêu thi đua năm học 2018 - 2019.
- 100% thành viên nhất trí với Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học 2018- 2019.
- 100% thành viên nhất trí với dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận) đầu năm học.
- 100% thành viên nhất trí vớiĐịnh hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học 2018-2019 và giai đoạn 2016 - 2021.
2. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học 2018-2019 và giai đoạn 2016 - 2021:
2.1. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường năm học 2018-2019:
2.1.1. Quyết nghị về các vấn đề chiến lược cần ưu tiên giải quyết trong năm học 2018-2019:
- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá trẻ theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Ứng dụng CNTT trong dạy - học và công tác quản lý.
- Áp dụng phương pháp dạy học “Lấy trẻ làm trung tâm”.
2.1.2. Định hướng chiến lược:
2.1.2.1. Sứ mệnh:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tạo dựng môi trường giáo dục thân thiện, sáng tạo, năng động để phát huy tính chủ động và sáng tạo của học sinh trong
 
Gửi ý kiến