Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Biên bản niêm iết các khoản thu đầu năm học 2017-2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 04h:51' 25-09-2017
  Dung lượng: 40.5 KB
  Số lượt tải: 286
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  Số: 124/BB-MNMH
   Mỹ Hưng, ngày 11 tháng 09 năm 2017
  
  
  BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU
  Năm học 2017 - 2018

  Căn cứ Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trog các cơ sở GD phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội;
  Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với GD thuộc hệ thống GD Quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020 - 2021;
  Căn cứ Thông tư số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Liên Bộ GD&ĐT-Tài chính-Lao động thương binh và XH về thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP;
  Thực hiện công văn số 2244/SGD&ĐT-KHTC ngày 12/7/2017 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi học phí và các khoản thu khác năm học 2017 - 2018;
  Thực hiện công văn số 1241/UBND-GD&ĐT ngày 21/8/2017 của UBND Huyện Thanh Oai về việc hướng dẫn thực hiện thu chi học phí và các khoản thu khác trong năm học 2017 - 2018;
  Căn cứ vào các hội nghị họp Ban chi ủy, Ban giám hiệu, Hội đồng nhà trường, hội nghị họp Ban đại diện Hội phụ huynh của trường và hội nghị họp phụ huynh của các lớp đầu năm học 2017 - 2018;
  Căn cứ vào yêu cầu thực tế các hoạt động chăm sóc và giáo dục các cháu năm học 2017 - 2018 của nhà trường.
  Căn cứ vào Tờ trình số 123/TTr-MNMH ngày 07/9/2017 của trường MN Mỹ Hưng gửi về UBND xã Mỹ Hưng và PGD&ĐT Thanh Oai về việc đề nghị cho phép thu các khoản đóng góp trong năm học 2017 - 2018. Được sự nhất trí của Chủ tịch UBND Xã Mỹ Hưng và Phòng GD&ĐT Thanh Oai cho phép thu.
  Vào hồi 8h30 ngày 11 tháng 9 năm 2017, tại văn phòng trường MN Mỹ Hưng, Ban giám hiệu trường MN Mỹ Hưng và Ban Thường trực hội phụ huynh học sinh của trường tổ chức họp thống nhất để niêm iết các khoản thu ngoài học phí đã được thống nhất trong các cuộc họp Ban chi ủy, Ban giám hiệu, Ban đại diện cha mẹ học sinh họp chiều ngày 30/8/2017 và các biên bản họp toàn thể phụ huynh các lớp chiều ngày 01/9/2017 và được Chủ tịch UBND xã Mỹ Hưng, lãnh đạo Phòng GD&ĐT Thanh Oai phê duyệt dự toán thu-chi các khoản đóng góp của phụ huynh trong năm học 2017 - 2018.
  Cụ thể các khoản được thỏa thuận và thống nhất trong năm học 2017 - 2018 được niêm iết như sau:

  Các khoản thu
  
  Mẫu giáo
  
  Nhà trẻ
  
  Ghi chú
  
  I. Theo quy định:
  - Học phí
  
  55.000đ /tháng
  
  55.000đ /tháng
  

  
  II. Thu thỏa thuận với PH
  1. Học phẩm
  2. Đồ dùng phục vụ bán trú
  3. Chăm sóc bán trú
  4. Tiền ăn/ngày
  5. Tiền nước
  
  110.000 đ/năm
  110.000 đ/năm
  150.000đ/tháng
  15.000 đ/ngày
  12.000 đ/tháng
  
  100.000 đ/năm
  110.000 đ/năm
  150.000 đ/tháng
  15.000 đ/ngày
  12.000 đ/tháng
  
  Thu cả năm
  Thu cả năm
  Thu cả tháng
  Bán bằng phiếu
  Thu theo tháng
  
  III. Thu tự nguyện của PH Quỹ phụ huynh (Dự kiến ước thu trong năm học)
  
  39.800.000 đồng
  PH tự nguyện đóng góp và quản lý về công tác thu - chi
  
  
  Các khoản thu và kế hoạch dự toán thu-chi đã được Ban giám hiệu nhà trường thông qua tới 100% cán bộ giáo viên, nhân viên trong Hội đồng nhà trường. Ban thường trực Hội phụ huynh của trường và Ban Đại diện cha mẹ học sinh các lớp có trách nhiệm thông báo tới toàn thể phụ huynh học sinh trong trường.
  Biên bản được niêm iết công khai và dán tại Bảng tin hai điểm trường của trường MN Mỹ Hưng kể từ ngày 11/9/2017 và được lập thành 5 bản như nhau./.

  T/M BGH NHÀ TRƯỜNG
  HIỆU
   
  Gửi ý kiến