Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Biên bản và Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức viên chức và người lao động năm 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 00h:45' 12-10-2018
Dung lượng: 81.5 KB
Số lượt tải: 35
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Mỹ Hưng, ngày 12 tháng 10 năm 2018
BIÊN BẢN
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức
Trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2018 - 2019

I. Thời gian: Từ 13h30 đến 17h, ngày 12 tháng 10 năm 2018.
II. Địa điểm: Tại văn phòng trường MN Mỹ Hưng
III. Thành phần: Toàn thể CB,GV,NV toàn trường.
Có mặt : 56/58 đồng chí
Vắng mặt :  03 (có lý do)
* Tên những người vắng mặt:
Nguyễn Thị Hoa - lý do vắng: Nghỉ thai sản
Nguyễn Thị Đức - lý do vắng: Nghỉ thai sản
Hoàng Thùy Hương - lý do vắng: Bận việc của PGD
* Đại biểu khách: Không có
* Đoàn Chủ tịch:
Đ/c: Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng
Đ/c: Nguyễn Thị Mai - P.Hiệu trưởng - CTCĐ
Đ/c: Đào Thị Thúy - P.Hiệu trưởng
* Đoàn Thư ký:
Đ/c: Phạm Thị Hương - GVPT chuyên môn
IV. Nội dung hội nghị:
Phần I: Đ/c Nhữ Thị Thủy - Trình bày Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2017 - 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 - 2019; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của đơn vị.


Các ý kiến tham luận của Hội nghị:
1. Ý kiến của đ/c Hoàng Thị Thi: Hoàn toàn nhất trí với các nội dung Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2017 - 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 - 2019; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của đơn vị mà đ/c Nhữ Thị Thủy đã thông qua trước hội nghị. Đ/c Thi đề xuất để tỷ lệ trẻ SDD 2% thấp quá, có thể đưa tỷ lệ trẻ SDD và thấp còi lên khoảng 3% được không vì hiện tại tỷ lệ đầu năm trẻ SDD còn cao, sợ cuối năm không đạt được chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
2. Ý kiến của đ/c Nguyễn Thị Thúy: Cũng hoàn toàn nhất trí với Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2017 - 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 - 2019; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của đơn vị. Đồng thời có ý kiến đề xuất với nhà trường nên có biện pháp mạnh hơn để nhắc nhở những giáo viên chưa có tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn và bảo vệ tài sản của lớp.
Phần II: Đ/c Nhữ Thị Thủy - Tiếp thu và giải trình các ý kiến phát biểu:
- Vẫn nên để tỷ lệ trẻ SDD ở mức 2% để phấn đấu, vì kế hoạch chung của PGD cũng để đạt cuối năm ở mức đó. Do vậy yêu cầu giáo viên các lớp cần phải đề ra các giải pháp thực hiện tốt để có thể giảm tỷ lệ SDD ngay từ đầu năm học, nhằm đạt được KH đã đề ra cuối năm học.
- Hoàn toàn nhất trí với ý kiến của đ/c Thúy, sẽ đưa các tiêu chí phấn đấu vào tiêu chí XL thi đua hàng tháng.
Phần III.
- Đ/c Nguyễn Thị Mai - Trình bày dự thảo Quy chế dân chủ và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2018 - 2019.
- Đ/c Đào Thị Thúy - Thông qua Quy tắc ứng xử, Quy chế làm việc và nội quy của đơn vị năm học 2018 - 2019.
Các ý kiến tham luận của Hội nghị:
1. Ý kiến của đ/c Nguyễn Thị Hằng: Hoàn toàn nhất trí với dự thảo Quy chế dân chủ và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc, Quy tắc ứng xử và nội quy của nhà trường đã xây dựng năm học 2018 - 2019.
2. Ý kiến của đa số các đ/c khác: Cũng đều nhất trí với các bản dự thảo quy chế, quy tắc ứng xử và nội quy của nhà trường đã thông qua.
Phần IV: Đ/c Nhữ Thị Thủy - Tiếp thu và giải trình các ý kiến phát biểu.
Phần V: Đ/c Hoàng Thị Thi - Ban thanh tra nhân dân trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2017 - 2018, Chương trình hoạt động của Ban thanh tra năm học 2018 - 2019”.
Kiện toàn Ban TTND năm học 2018 - 2019 gồm:
Đ/c Hoàng Thị Thi - Trưởng ban TTND
Đ/c Ngô Thị Nga - Phó ban TTND
Đ/
 
Gửi ý kiến