Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

    Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    Biên bản và Nghị quyết hội nghị CB,CC,VC năm học 2022-2023

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nhữ Thị Thủy
    Ngày gửi: 22h:03' 03-10-2022
    Dung lượng: 109.0 KB
    Số lượt tải: 181
    Số lượt thích: 0 người
    11
    UBND HUYỆN THANH OAI

    T RƯỜNG MN MỸ HƯNG

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Đ ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Số: 25/BB-HNVC-MNMH_ Mỹ Hưng, ngày 30 tháng 9 năm 2022_

    BIÊN BẢN

    Hội nghị cán bộ , viên chức

    Trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2022 - 2023
    I. Thời gian: Từ 7h10 đến 11h30 ngày 30 tháng 9 năm 2022.

    II. Địa điểm: Tại văn phòng trường MN Mỹ Hưng

    III. Thành phần: Toàn thể CB,GV,NV toàn trường.

    Có mặt : 48/49 đồng chí

    Vắng mặt : 01 (có lý do: Nghỉ thai sản).

    * Tên những người vắng mặt:

    1. Nguyễn Thị Thanh - Lý do vắng: Nghỉ thai sản

    * Đại biểu khách: Không có

    * Đoàn Chủ tịch:

    Đ/c: Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng

    Đ/c: Nguyễn Thị Mai - P.Hiệu trưởng – CTCĐ

    Đ/c: Đào Thị Thúy - P.Hiệu trưởng

    * Đoàn Thư ký:

    Đ/c: Phạm Thị Hương - GVPT chuyên môn

    IV. Nội dung hội nghị: (Đồng chí Nguyễn Thị Mai - Thực hiện kịch bản)

    Phần I: Đ/c Nhữ Thị Thủy - Trình bày Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB,CC năm học 2021 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 - 2023; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của đơn vị.

    _* Các ý kiến tham luận của Hội nghị:_

    1. Ý kiến của đ/c Nguyễn Thị Hằng: Hoàn toàn nhất trí với các nội dung_ _Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2021 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 - 2023; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của đơn vị mà đ/c Nhữ Thị Thủy đã thông qua trước hội nghị. Đ/c Hằng đề xuất để tỷ lệ trẻ SDD 2% thấp quá, có thể đưa tỷ lệ trẻ SDD và thấp còi lên khoảng 3% được không vì hiện tại tỷ lệ đầu năm trẻ SDD còn cao, sợ cuối năm không đạt được chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

    2. Ý kiến của đ/c Hoàng Thị Thi: Cũng hoàn toàn nhất trí với Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2021 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 - 2023; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của đơn vị. Đồng thời có ý kiến đề xuất với nhà trường nên có biện pháp mạnh hơn để nhắc nhở những giáo viên chưa có tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn và bảo vệ tài sản của lớp.

    Phần II: Đ/c Nhữ Thị Thủy - Tiếp thu và giải trình các ý kiến phát biểu:

    - Vẫn nên để tỷ lệ trẻ SDD ở mức 2% để phấn đấu, vì kế hoạch chung của PGD cũng để đạt cuối năm ở mức đó. Do vậy yêu cầu giáo viên các lớp cần phải đề ra các giải pháp thực hiện tốt để có thể giảm tỷ lệ SDD ngay từ đầu năm học, nhằm đạt được KH đã đề ra cuối năm học.

    - Hoàn toàn nhất trí với ý kiến của đ/c Kiều Hằng, sẽ đưa các tiêu chí phấn đấu vào tiêu chí XL thi đua hàng tháng.

    Phần III.

    - Đ/c Nguyễn Thị Mai - Trình bày dự thảo Quy chế dân chủ và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2022 - 2023.

    - Đ/c Đào Thị Thúy - Thông qua Quy tắc ứng xử, Quy chế làm việc và nội quy của đơn vị năm học 2022 - 2023.

    _* Các ý kiến tham luận của Hội nghị:_

    1. Ý kiến của đ/c Kiều Thị Hằng: Hoàn toàn nhất trí với dự thảo Quy chế dân chủ và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc, Quy tắc ứng xử và nội quy của nhà trường đã xây dựng năm học 2022 - 2023.

    2. Ý kiến của đa số các đ/c khác: Cũng đều nhất trí với các bản dự thảo Quy chế, Quy tắc ứng xử và nội quy của nhà trường đã thông qua.

    Phần IV: Đ/c Nhữ Thị Thủy - Tiếp thu và giải trình các ý kiến phát biểu.

    Phần V: Đ/c Hoàng Thị Thi - Ban thanh tra nhân dân trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2021 - 2023, Chương trình hoạt động của Ban thanh tra năm học 2022 - 2023.

    Kiện toàn Ban TTND năm học 2022 - 2023 gồm:

    1. Đ/c Hoàng Thị Thi - Trưởng ban TTND

    2. Đ/c Ngô Thị Nga - Phó ban TTND

    3. Đ/c Phạm Thị Duyên - Thư ký

    4. Đ/c Nguyễn Thị Hằng - Thành viên

    5. Đ/c Nguyễn Thị Thúy - Thành viên

    Phần VI: Đ/c Nguyễn Thị Mai - Trình bày Quy chế phối hợp và cam kết thực hiện trách nhiệm giữa Công đoàn và Nhà trường năm học 2022 - 2023.

    (Sau khi trình bày xong, xin ý kiến của Hội nghị và tiến hành ký giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng với Tổ chức Công đoàn).

    Phần VI. Đ/c Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng: Phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua năm học 2022 - 2023.

    Phần VII: Đ/c Phạm Thị Hương - Thư ký thông qua dự thảo _“Nghị quyết Hội nghị”_. Sau đó thông qua các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2022 - 2023:

    _* Chỉ tiêu phấn đấu:_ Tổng số 417 cháu = 15 nhóm, lớp.

    Trong đó: - Trẻ nhà trẻ: 70 cháu = 3 nhóm;

    - Trẻ mẫu giáo: 347 cháu = 12 lớp (4 lớp 3 tuổi: 105 cháu;

    4 lớp 4 tuổi: 114 cháu;

    4 lớp 5 tuổi: 128 cháu).

    _* Phấn đấu đạt tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần và tỷ lệ trẻ ăn bán trú_:
    Độ tuổi

    Tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần

    Tỷ lệ trẻ ăn bán trú
    1. Trẻ nhà trẻ

    2. Trẻ Mẫu giáo 3,4 tuổi

    3. Trẻ Mẫu giáo 5 tuổi

    87%

    88 - 93%

    96 - 100%

    100%

    100%

    100%
    - Huy động 70% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi MN được học hòa nhập; 100% trẻ đi học 2 buổi/ngày.

    - Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ SDD nhẹ cân dưới 2,2% và SDD thể thấp còi dưới 3,1%.

    - 100% các lớp thực hiện nghiêm túc lịch vệ sinh hàng ngày, hàng tuần, đảm bảo VSMT phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, dịch Covid-19, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp, thường xuyên khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, giữ gìn khu vệ sinh của trẻ an toàn, sạch sẽ, hợp vệ sinh, thuận tiện cho trẻ sử dụng, tạo góc cây xanh ở các lớp, duy trì vườn cây của bé.

    - Chỉ đạo tổ nuôi nghiêm túc lưu nghiệm mẫu thức ăn 24/24 giờ. Lưu nghiệm sữa bột theo công thức, lưu riêng riêng sữa và nước dùng để pha sữa.

    - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nuôi dưỡng, sử dụng có hiệu quả phần mềm _“Quản lý công tác bán trú”._

    - Tiếp tục thực hiện mô hình vườn rau sạch, mô hình phòng chống suy dinh dưỡng tại khu Trung Tâm.

    - Duy trì tỷ lệ ăn bán trú tại tr­ường là: 417 trẻ đạt tỷ lệ 100%.

    - Thực hiện nâng mức tiền ăn của trẻ từ 20.000đ/ngày lên 25.000 đồng/trẻ/ngày bắt đầu từ tháng 9/2022.

    - Tăng cường cho trẻ thực hành trải nghiệm dã ngoại: Các cơ sở sản xuất cơ khí, làm nghề mộc tại địa phương (tháng 11/2022), thăm quan cánh đồng lúa (tháng 12/2022), thăm quan đình, chùa, (tháng 1/2023) cửa hàng tạp hoá (tháng 2/2023), thăm quan Nông trại (tháng 3/2023), trường Tiểu học, nhà Bia lưu niệm Bác Hồ (tháng 4/2023), với hình thức tổ chức đi thăm quan theo khối lớp.

    - Tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 chuyên đề _“Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”_.

    - Đăng ký với PGD&ĐT nội dung đổi mới về _“Phát thể chất cho trẻ và ứng dụng PPGD tiên tiến Staem trong các HĐGD của trẻ” _để thực hiện trong năm học.

    - 100% giáo viên các nhóm, lớp thực hiện việc ứng dụng phương pháp GD tiên tiến Steam vào chương trình GD trẻ.

    - 100% các lớp thực hiện theo nguyên tắc _“Trẻ là trung tâm - toàn diện - tích hợp - trải nghiệm”_, trẻ được thực hành, trải nghiệm trong tất cả các nội dung giáo dục tại trường. 100% giáo viên chú trọng việc đưa nội dung giáo dục ATGT và hình thành, phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, đảm bảo tính khoa học và sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của trẻ từng nhóm, lớp.

    - 100% giáo viên XD kế hoạch tổ chức cho trẻ tham gia các HĐ tập thể như: Chương trình _“Tôi yêu Việt Nam”,_ các Hội thi, liên hoan, giao lưu, thăm quan ngoại khóa...; tăng cường cho trẻ được thực hành trải nghiệm, tiếp xúc với thiên nhiên, tăng cường hoạt động múa hát (dân vũ), giao lưu tập thể, làm quen với bài hát Quốc ca, các hoạt động GDATGT phù hợp với độ tuổi, nhằm phát triển toàn diện cho trẻ.

    - 100% GV thực hiện tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh về công tác phối hợp CS&GD trẻ và ủng hộ nguyên vật liệu để XDMT học tập cho trẻ.

    - Nhà trường tiến hành hợp đồng liên kết với các Trung tâm sau:

    + Trung tâm ngoại ngữ DreamSky cho trẻ làm quen với tiếng Anh;

    + Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng Hồng Đăng.

    - Nhà trường thành lập Tổ giám sát, tổ chức họp thống nhất lựa chọn và liên kết với các trung tâm, thực hiện tốt các yêu cầu theo quy định có hợp đồng liên kết rõ ràng, có đơn đề nghị của phụ huynh cho trẻ được tham gia các lớp học, có danh sách theo dõi trẻ học từng lớp. Cử GV hiểu biết tiếng anh dự giờ, có phiếu dự giờ hàng tháng. Nhà trường chỉ tiến hành thực hiện khi đã được PGD&ĐT nhất trí và cho phép thực hiện.

    - 100% các nhóm lớp có góc tuyên truyền, phổ biến kiến thức nuôi con theo khoa học cho phụ huynh.

    - 100% các nhóm lớp tham gia hội thi xây dựng môi trường học tập _“Lấy trẻ làm trung tâm”_ cho các cháu ngay tại lớp học để phát huy tính chủ động, tích cực và sáng tạo của trẻ ở trường.

    - 100% GV,NV tham gia hội thi giáo viên giỏi và nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường vào tháng 10/2022 lĩnh vực _“Phát triển nhận thức”_ và _“Phát triển ngôn ngữ”. _Cử chọn GV, NV đạt giải cao tham gia thi cấp cơ sở.

    - 100% GV tham gia hội _thi “Xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm”; “Thi làm ĐD sáng tạo”_, thao giảng (dịp 20/11 và 8/3).

    - 100% các lớp Mẫu giáo tham gia chương trình _“Tôi yêu Việt Nam” _tháng 12/2022_;_ hội thi _“Chúng cháu vui khỏe”_ vào tháng 01/2023,

    - 100% trẻ khối 5 tuổi tham gia hội thi _“Trạng nguyên nhí”_ vào tháng 3/2023.

    * Xây dựng công tác chỉ đạo điểm:

    + Xây dựng chuyên đề _“Xây dựng trường học hạnh phúc”_ tại lớp A1 + B2

    + Chuyên đề về _“Ứng dụng PPGD tiên tiến Steam trong tổ chức hoạt động GD”_ tại lớp A2 + C3.

    + Chuyên đề _“Xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, không gian sáng tạo” _tại lớp A3 + C1._ _

    + Chuyên đề _“Giáo dục kỹ năng bảo vệ sức khoẻ, phòng chống dịch Covid-19”_ cho trẻ,_“Kỹ năng tự bảo vệ bản thân và phòng cháy, chữa cháy”, __“Kỹ năng đảm bảo an toàn cho bản thân khi tham gia giao thông”.._._ _tại các lớp A1, B2, C3.

    + Chuyên đề lĩnh vực_“Chăm sóc nuôi dưỡng, VSATTP”_nhà trẻ: Nhà trẻ D1.

    - Phấn đấu cuối năm học xếp loại thi đua các nhóm lớp như sau:

    + Xếp loại tốt: 7/15 đạt tỷ lệ 47 %;

    + Xếp loại khá: 7/15 đạt tỷ lệ 47 %;

    + Xếp loại ĐYC: 1/15 đạt tỷ lệ 6 %;

    Phấn đấu không có lớp nào không đạt yêu cầu.

    - Thực hiện kết quả đánh giá trẻ cuối năm: Phấn đấu trẻ đạt yêu cầu cuối độ tuổi 401/417 đạt tỷ lệ 96,2%; chưa đạt yêu cầu 16/417 đạt tỷ lệ 3.8%.

    Nhà trường quyết tâm phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua sau:

    - Đối với Chi bộ: Phấn đấu đạt _“Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, _có 04 Đảng viên HTXSNV;

    - Đạt danh hiệu tập thể: Đề nghị UBNDTP Hà Nội Tặng _“Bằng khen”;_

    - Đạt danh hiệu _“Cơ quan đạt chuẩn văn hóa nâng cao năm 2023”;_

    - Đạt _“Công đoàn vững mạnh”;_

    - Đạt _“Trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích”;_

    - 100% cán bộ, GV,NV trong trường không vi phạm đạo đức nhà giáo.

    - 100% CB,GV,NV đăng ký các danh hiệu thi đua các cấp.

    - Nhà trường _“Xây dựng trường mầm non xanh-an toàn-hạnh phúc”._

    - Phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn thực hiện phong trào thi đua người tốt, việc tốt. Phấn đấu trong năm học có từ 1-2 gương điển hình tiến tiến đề nghị cấp trên khen thưởng.

    _ _- Thực hiện điểm chuyên đề của PGD&ĐT giao cho nhà trường về: Chuyên đề về _“Xây dựng trường học hạnh phúc”_ và _“Ứng dụng PPGD tiên tiến trong tổ chức HĐ giáo dục”_.

    - Đăng ký nội dung đổi mới về thực hiện phong trào thi đua _"__Nhà giáo Mỹ Hưng đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo__"_ để thực hiện trong năm học.

    - Danh hiệu LĐTT cấp cơ: 49/49 đ/c (100%);

    - Cá nhân đạt danh hiệu _“Bằng khen của Bộ GD&ĐT”_: 02 đ/c.

    - Cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở: 7/49 đ/c (14%);

    - 100% nhóm lớp thực hiện tốt _“__Xây dựng nhóm lớp mầm non hạnh phúc__”__._

    - SKKN đạt: Loại A cấp trường: 10/47 bản (21,3 %);

    Loại B cấp trường: 30/47 bản (63,8 %);

    Loại C cấp trường: 7 bản (14,9 %);

    - SKKN được XL A - B cấp cơ sở: 07 bản.

    - SKKN được xếp loại cấp Thành phố: 02 bản.

    (Có văn bản kèm theo).

    Phần VIII: Đ/c Nguyễn Thị Mai - Tổng kết, bế mạc Hội nghị.

    Hội nghị đã tiến hành biểu quyết các Chỉ tiêu phấn đấu và các nội dung đã triển khai trong hội nghị, 100% các thành viên có mặt đều nhất trí với các nội dung đã thông qua ở trên. Hội nghị kết thúc hồi 17h00 phút cùng ngày và không còn ai có ý kiến nào khác./.

    THƯ KÝ HỘI NGHỊ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN HIỆU TRƯỞNG
    Phạm Thị Hương Nguyễn Thị Mai Nhữ Thị Thủy
    UBND HUYỆN THANH OAI

    T RƯỜNG MN MỸ HƯNG
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Đ ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Số: 26/NQ-HNVC-MNMH_ Mỹ Hưng, ngày 30 tháng 9 năm 2022_

    NGHỊ QUYẾT

    Hội nghị cán bộ công chức, viên chức

    Trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2022 - 2023
    Thực hiện Thông tư số 11/2020/TT-BGD&ĐT ngày 19/5/2020 của Bộ GD&ĐT về thực hiện QCDC trong HĐ của cơ sở GD công lập trong nhà trường;

    Căn cứ Công văn chỉ đạo của phòng GD&ĐT Thanh Oai và Liên đoàn lao động huyện Thanh Oai, về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2022 - 2023;

    Hôm nay, vào hồi 7h10 ngày 30/9/2022 trường mầm non Mỹ Hưng tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2022 - 2023. Sau khi nghe dự thảo báo cáo kiểm điểm: Kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB,CC,VC năm học 2021 - 2022, phương hướng thực hiện các nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, dự thảo Quy chế làm việc, Quy tắc ứng xử và nội quy của nhà trường, báo cáo tổng kết các mặt công tác và chương trình hoạt động của Ban TTND năm học 2022 - 2023, dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế phối hợp cam kết thực hiện trách nhiệm giữa Công đoàn và Nhà trường, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn, đã tích cực tham gia thảo luận và nhất trí:

    QUYẾT NGHỊ:

    I. Thực hiện nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phấn đấu của đơn vị năm học 2022 - 2023:

    1. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 đã được phòng GD&ĐT Thanh Oai giao cho nhà trường.

    2. Đảm bảo đáp ứng về nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong độ tuổi trên toàn địa bàn xã Mỹ Hưng, thực hiện tốt công tác xã hội hóa GD trên địa bàn để giữ vững danh hiệu _“Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I”;_ phấn đấu đạt danh hiệu _“Cơ quan đạt chuẩn văn hóa nâng cao”; _phấn đấu được UBND Thành phố Hà Nội tặng _“Bằng khen”_ trong năm học 2022 - 2023.

    3. Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng và các công tác khác theo quy định của ngành và địa phương.

    II. Nhiệm vụ chuyên môn:

    Chỉ đạo thực hiện toàn diện các lĩnh vực về chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mà Phòng GD&ĐT Thanh Oai đã giao cho trong năm học 2022 - 2023. Chỉ đạo giáo viên 100% các lớp trong toàn trường thực hiện tốt việc ứng dụng phương pháp giáo dục Steam đạt hiệu quả cao.

    III. Những nội dung và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể:

    * Các chỉ tiêu phấn đấu chung của CB,CC,VC toàn đơn vị:

    - Phấn đấu đạt tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần và tỷ lệ trẻ ăn bán trú:
    Độ tuổi

    Tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần

    Tỷ lệ trẻ ăn bán trú
    1. Trẻ nhà trẻ

    2. Trẻ Mẫu giáo 3,4 tuổi

    3. Trẻ Mẫu giáo 5 tuổi

    87%

    88 - 93%

    96 - 100%

    100%

    100%

    100%
    - Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ SDD nhẹ cân dưới 2% và SDD thể thấp còi dưới 3,1%.

    _ _- 100% các nhóm lớp tham gia hội thi xây dựng môi trường học tập _“Lấy trẻ làm trung tâm”_ cho các cháu ngay tại lớp học để phát huy tính chủ động, tích cực và sáng tạo của trẻ ở trường.

    - 100% GV,NV tham gia hội thi giáo viên giỏi và nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường vào tháng 10/2022 lĩnh vực _“Phát triển nhận thức”_ và _“Phát triển ngôn ngữ”. _Cử chọn GV, NV đạt giải cao tham gia thi cấp cơ sở.

    - 100% GV tham gia hội _thi “Xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm”; “Thi làm ĐD sáng tạo”_, thao giảng (dịp 20/11 và 8/3).

    - 100% các lớp Mẫu giáo tham gia chương trình _“Tôi yêu Việt Nam” _tháng 12/2022_;_ hội thi _“Chúng cháu vui khỏe”_ vào tháng 01/2023,

    - 100% trẻ khối 5 tuổi tham gia hội thi _“Trạng nguyên nhí”_ vào tháng 3/2023.

    * Xây dựng công tác chỉ đạo điểm:

    + Xây dựng chuyên đề _“Xây dựng trường học hạnh phúc”_ tại lớp A1 + B2

    + Chuyên đề về _“Ứng dụng PPGD tiên tiến Steam trong tổ chức hoạt động GD”_ tại lớp A2 + C3.

    + Chuyên đề _“Xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, không gian sáng tạo” _tại lớp A3 + C1._ _

    + Chuyên đề _“Giáo dục kỹ năng bảo vệ sức khoẻ, phòng chống dịch Covid-19”_ cho trẻ,_“Kỹ năng tự bảo vệ bản thân và phòng cháy, chữa cháy”, __“Kỹ năng đảm bảo an toàn cho bản thân khi tham gia giao thông”.._._ _tại các lớp A1, B2, C3.

    + Chuyên đề lĩnh vực_“Chăm sóc nuôi dưỡng, VSATTP”_nhà trẻ: Nhà trẻ D1.

    - Phấn đấu cuối năm học xếp loại thi đua các nhóm lớp như sau:

    + Xếp loại tốt: 7/15 đạt tỷ lệ 47 %;

    + Xếp loại khá: 7/15 đạt tỷ lệ 47 %;

    + Xếp loại ĐYC: 1/15 đạt tỷ lệ 6 %;

    Phấn đấu không có lớp nào không đạt yêu cầu.

    - Thực hiện kết quả đánh giá trẻ cuối năm: Phấn đấu trẻ đạt yêu cầu cuối độ tuổi 401/417 đạt tỷ lệ 96,2%; chưa đạt yêu cầu 16/417 đạt tỷ lệ 3.8%.

    Nhà trường quyết tâm phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua sau:

    - Đối với Chi bộ: Phấn đấu đạt _“Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, _có 04 Đảng viên HTXSNV;

    - Đạt danh hiệu tập thể: đề nghị UBNDTP Hà Nội tặng _“Bằng khen”;_

    - Đạt danh hiệu _“Cơ quan đạt chuẩn văn hóa nâng cao năm 2023”;_

    - Đạt _“Công đoàn vững mạnh”;_

    - Đạt _“Trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích”;_

    - 100% cán bộ, GV,NV trong trường không vi phạm đạo đức nhà giáo.

    - 100% CB,GV,NV đăng ký các danh hiệu thi đua các cấp.

    - Nhà trường _“Xây dựng trường mầm non xanh-an toàn-hạnh phúc”._

    - Phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn thực hiện phong trào thi đua người tốt, việc tốt. Phấn đấu trong năm học có từ 1-2 gương điển hình tiến tiến đề nghị cấp trên khen thưởng.

    _ _- Thực hiện điểm chuyên đề của PGD&ĐT giao cho nhà trường về: Chuyên đề về _“Xây dựng trường học hạnh phúc”_ và _“Ứng dụng PPGD tiên tiến trong tổ chức HĐ giáo dục”_.

    - Đăng ký nội dung đổi mới về thực hiện phong trào thi đua _"__Nhà giáo Mỹ Hưng đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo__"_ để thực hiện trong năm học.

    - Danh hiệu LĐTT cấp cơ: 49/49 đ/c (100%);

    - Cá nhân đạt danh hiệu _“Bằng khen của Bộ GD&ĐT”_: 02 đ/c.

    - Cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở: 7/49 đ/c (14%);

    - 100% nhóm lớp thực hiện tốt _“__Xây dựng nhóm lớp mầm non hạnh phúc__”__._

    - SKKN đạt: Loại A cấp trường: 10/47 bản (21,3 %);

    Loại B cấp trường: 30/47 bản (63,8 %);

    Loại C cấp trường: 7 bản (14,9 %);

    - SKKN được XL A - B cấp cơ sở: 07 bản.

    - SKKN được xếp loại cấp Thành phố: 02 bản.

    IV. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, Công đoàn và CB,CN, VC:

    1. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị:

    _1.1. Lãnh đạo và quản lý, điều hành, đôn đốc các tổ khối chuyên môn_, các tổ chức, đoàn thể làm tròn chức năng nhiệm vụ được giao. Kịp thời chấn chỉnh những sai sót của từng cán bộ, công chức, viên chức để xây dựng nhà trường có uy tín và chất lượng.

    _1.2. Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách_ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Đảng, Nhà nước về vật chất và tinh thần. Cùng BCH Công đoàn cơ sở tổ chức chăm lo đời sống cho cán bộ, CC, VC. Chú ý quan tâm, giúp đỡ các đồng chí có hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn.

    _1.3. Có kế hoạch và tạo điều kiện cho CB,CC,VC_ trong đơn vị được tham gia học tập bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, , ngoại ngữ, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ kế cận.

    _1.4. Đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện_ làm việc trong đơn vị, tạo điều kiện cho CB,CC,VC hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

    2. Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở:

    2.1. Cùng với chính quyền chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CB,CC, VC và đoàn viên công đoàn, phát huy tinh thần làm chủ, bình đẳng, công bằng XH, phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, tham quan du lịch cho CB,CC, VC, đoàn viên Công đoàn.

    2.2. Cùng BGH tổ chức các phong trào thi đua, khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống xây dựng CNXH của giai cấp công nhân Việt Nam, rèn luyện CB,CC, VC trở thành người lao động giỏi, xứng đáng với danh hiệu Người CB,CC _“ Trung thành - Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương mẫu”,_ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập Quốc tế.

    3. Trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức:

    3.1. Làm việc có khoa học, có chương trình và báo cáo cho lãnh đạo cũng như cấp trên đúng kỳ hạn.

    3.2. Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chủ động xây dựng, triển khai và thực hiện nhiệm vụ được giao.

    3.3. Khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Thực hành tiết kiệm, không gây phiền hà sách nhiễu, tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ; Thực hiện văn hoá nơi công sở, chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định, tham gia tích cực các HĐ của đơn vị.

    3.4. Thực hiện tốt các quy định do Thủ trưởng đơn vị đề ra.

    Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được của năm học 2021 - 2022, toàn thể CB,CC,VC và đoàn viên Công đoàn trường mầm non Mỹ Hưng tích cực thực hiện và tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí cao, khắc phục mọi khó khăn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ một cách toàn diện và các chỉ tiêu trong Nghị quyết đã đề ra.

    V. Hiệu lực thi hành:

    Thủ trưởng đơn vị, BCH Công đoàn cùng toàn thể CB,CC,VC có nhiệm vụ thi hành nghiêm túc các điều khoản đã ghi trong Nghị quyết, nếu không thực hiện đầy đủ sẽ bị kiểm điểm và xử lý theo quy định.

    Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/9/2022 thông qua trước Hội nghị cho đến khi có Nghị quyết mới./.
    T/M HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
    THƯ KÝ
    Phạm Thị Hương

    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
    Nhữ Thị Thuỷ

    BCH CÔNG ĐOÀN
    Nguyễn Thị Mai
     
    Gửi ý kiến