Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Các biểu mẫu V/v chuyển xếp lương cho GV năm 2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 21h:50' 07-11-2016
Dung lượng: 109.0 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN THANH OAI
TÊN ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG M02 ĐVSN
"DANH SÁCH CHUYỂN NGẠCH, LƯƠNG SANG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
VÀ XẾP LƯƠNG VIÊN CHỨC (ĐỐI TƯỢNG CHƯA ĐỦ TIÊU CHUẨN)"
"(Theo Phương án số:…142./PA-... ngày 14 tháng 10 năm 2016
của Trường mầm non Mỹ Hưng)"
Số TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Đơn vị đang làm việc "Chức vụ, chức danh" Ngày tháng năm được tuyển dụng Ngày tháng năm được bổ nhiệm vào ngạch Cơ quan bổ nhiệm Trình độ chuyên môn khi được tuyển dụng Trình độ chuyên môn hiện nay "Ngạch, bậc lương đang hưởng" "Chức danh nghề nghiệp, bậc, hệ số lương được chuyển xếp " Tiêu chuẩn còn thiếu theo quy định (các chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp)
Nam Nữ Ngạch Mã số ngạch Bậc lương trong ngạch Hệ số lương % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) Thời điểm hưởng Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) Chức danh nghề nghiệp Mã số chức danh nghề nghiệp Bậc lương Hệ số lương % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) Thời điểm hưởng Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
I "Công chức, viên chức đề nghị bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp hạng III"
1
II "Công chức, viên chức đề nghị bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp hạng IV"
1 Nhữ Thị Thủy 1/17/1971 MN Mỹ Hưng HT 4/2/2005 4/2/2005 UBND Huyện TC ĐH Giáo viên mầm non "15,115" 7 3.06 2/1/2016 Giáo viên mầm non hạng IV V.07.02.06 7 3.06 2/1/2016 Chứng chỉ tiếng Anh
2 Hoàng Thùy Hương 5/2/1985 MN Mỹ Hưng GV 01/10/2011 01/10/2011 Sở nội vụ Trung cấp Đại học Giáo viên mầm non 15.115 6 2.86 01/3/2016 Giáo viên mầm non hạng IV V.07.02.06 6 2.86 01/3/2016 Chứng chỉ tiếng Anh
3 Hoàng Thị Thi 10/24/1985 MN Mỹ Hưng GV 01/11/2012 01/11/2012 Sở nội vụ Trung cấp Đại học Giáo viên mầm non 15.115 5 2.66 "01,4/2016" Giáo viên mầm non hạng IV V.07.02.06 5 2.66 01/4/2016 Chứng chỉ tiếng Anh
4 Kiều Thị Hằng 2/2/1982 MN Mỹ Hưng GV 01/11/2012 01/11/2012 Sở nội vụ Trung cấp Đại học Giáo viên mầm non 15.115 6 2.86 01/1/2015 Giáo viên mầm non hạng IV V.07.02.06 6 2.86 01/1/2015 Chứng chỉ tiếng Anh
5 Nguyễn Thị Thúy 11/11/1981 MN Mỹ Hưng GV 01/11/2012 01/11/2012 Sở nội vụ Trung cấp Đại học Giáo viên mầm non 15.115 5 2.66 01/7/2016 Giáo viên mầm non hạng IV V.07.02.06 5 2.66 01/7/2016 Chứng chỉ tiếng Anh
6 Nguyễn Thị Tuân 5/6/1967 MN Mỹ Hưng GV 01/10/2011 01/10/2011 Sở nội vụ TC giáo viên mầm non "15,115" 9 3.46 01/05/2016 Giáo viên mầm non hạng IV V.07.02.06 9 3.46 01/05/2016 "Chứng chỉ tiếng Anh, tin học"
7 Lê Thị Thúy Bình 2/12/1973 MN Mỹ Hưng GV 05/11/2012 01/11/2012 Sở nội vụ TC ĐH giáo viên mầm non "15,115" 7 3.06 01/07/2015 Giáo viên mầm non hạng IV V.07.02.06 7 3.06 01/07/2015 Chứng chỉ tiếng Anh
8 Nguyễn Thị Hường 10/3/1973 MN Mỹ Hưng GV 05/11/2012 01/11/2012 Sở nội vụ TC ĐH giáo viên mầm non "15,115" 7 3.06 01/07/2015 Giáo viên mầm non hạng IV V.07.02.06 7 3.06 01/07/2015 "Chứng chỉ tiếng Anh, tin học"
9 Nguyễn Thị Tố Hương 7/4/1972 MN Mỹ Hưng GV 01/10/2011 01/10/2011 Sở nội vụ TC ĐH giáo viên mầm non "15,115" 8 3.26 01/07/2016 Giáo viên mầm non hạng IV V.07.02.06 8 3.26 01/07/2016 Chứng chỉ tiếng Anh
10 Phạm Thị Hương 3/9/1980 MN Mỹ Hưng GV 05/11/2012 01/11/2012 Sở nội vụ TC ĐH giáo viên mầm non "15,115" 6 2.86 01/03/2016 Giáo viên mầm non hạng IV V.07.02.06 6 2.86 01/03/2016 "Chứng chỉ tiếng Anh, tin học"
11 Lê Thị Mai Hương 6/28/1980 MN Mỹ Hưng GV 05/11/2012 01/11/2012 Sở nội vụ TC ĐH giáo viên mầm non "15,115" 5 2.66 01/04/2016 Giáo viên mầm non hạng IV V.07.02.06 5 2.66 4/1/2016 Chứng chỉ tiếng Anh
12 Nguyễn Thị Thúy 12/27/1985 MN Mỹ Hưng GV 05/11/2012 01/11/2012 Sở nội vụ TC ĐH giáo viên mầm non "15,115" 5 2.66 01/04/2016 Giáo viên mầm non hạng IV V.07.02.06 5 2.66 4/1/2016 Chứng chỉ tiếng Anh
13 Nguyễn Thị Thu Hồng 1/14/1968 MN Mỹ Hưng GV 01/10/2011 01/10/2011 Sở nội vụ TC ĐH giáo viên mầm non "15,115" 7 3.06 01/07/2015 Giáo viên mầm non hạng IV V.07.02.06 7 3.06 01/07/2015 Chứng chỉ tiếng Anh
14 Lê Thị Tuyết 3/28/1980 MN Mỹ Hưng GV 05/11/2012 01/11/2012 Sở nội vụ TC ĐH giáo viên mầm non "15,115" 7 3.06 01/07/2015 Giáo viên mầm non hạng IV V.07.02.06 7 3.06 01/07/2015 "Chứng chỉ tiếng Anh, tin học"
15 Ngô Thị Nga 6/6/1985 MN Mỹ Hưng GV 05/11/2012 01/11/2012 Sở nội vụ TC ĐH giáo viên mầm non "15,115" 5 2.66 01/07/2016 Giáo viên mầm non hạng IV V.07.02.06 5 2.66 01/07/2016 Chứng chỉ tiếng Anh
16 Phạm Thị Duyên 7/23/1987 MN Mỹ Hưng GV 05/11/2012 01/11/2012 Sở nội vụ TC ĐH giáo viên mầm non "15,115" 4 2.46 01/07/2015 Giáo viên mầm non hạng IV V.07.02.06 4 2.46 01/07/2015 Chứng chỉ tiếng Anh
17 Đào Thị Trang 10/22/1990 MN Mỹ Hưng GV 03/10/2014 03/10/2014 Sở nội vụ TC ĐH giáo viên mầm non "15,115" 3 2.26 01/08/2015 Giáo viên mầm non hạng IV V.07.02.06 3 2.26 01/08/20
 
Gửi ý kiến