Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Công văn đề nghị thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy năm 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 17h:25' 25-07-2018
Dung lượng: 36.5 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

Số: 37/CV-PCCC
V/v đề nghị kiểm tra việc thực tập PACC
của cơ sở
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Mỹ Hưng, ngày 09 tháng 5 năm 2018Kính gửi: Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 15 - Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội.

Đơn vị: Tại Trường MN Mỹ Hưng.
Địa chỉ: Khu Trung Tâm - xã Mỹ Hưng- huyện Thanh Oai- TP Hà Nội.
Thực hiện Luật số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 và Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ trong công tác phòng cháy và chữa cháy và các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC hiện hành và các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC hiện hành.
Nhằm đảm bảo an toàn PCCC của cơ sở. Ban lãnh đạo cơ sở tổ chức tự thực tập phương án chữa cháy của cơ sở đối với:
Tại Trường MN Mỹ Hưng.
Địa chỉ: Khu Trung Tâm, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.
Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 5 năm 2018.
Kính đề nghị quý cơ quan kiểm tra và phê duyệt để đơn vị chúng tôi tổ chức thực hiện theo quy định./.
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên (để theo dõi tổ chức t/h);
- Lưu: hồ sơ, VT
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy


 
Gửi ý kiến