Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Danh sách đăng ký thi đua và viết SKKN năm 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 22h:45' 11-04-2016
Dung lượng: 50.5 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
Mẫu số 02
TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN THANH OAI NĂM HỌC 2011-2012

PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÍ THI ĐUA - NĂM HỌC 2015 - 2016

STT Họ và Tên "Năm
sinh" "Nam/
nữ" Chức vụ "Trình độ
chuyên môn" "Bộ môn
giảng dạy" Đăng ký Danh hiệu thi đua
CSTĐ cấp TP Chiến sĩ thi đua cơ sở "Lao động
tiên
tiến" "Giáo viên
giỏi" "Tên đề tài
"
1 Nhữ Thị Thủy 1971 Nữ Hiệu trưởng ĐHSP x "Một số kinh nghiệm xây dựng nề nếp kỷ cương trong trường
mầm non Mỹ Hưng năm học 2015-2016( năm thứ hai)"
2 Ngô Thị Tân 1961 Nữ PHT ĐHSP x "Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng
và VSATTP cho trẻ trong trường MN Mỹ Hưng năm học
2015-2016"
3 Nguyễn Thị Mai 1982 Nữ PHT ĐHSP x "Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường học
tập cho trẻ trong trường MN Mỹ Hưng năm học 2015-2016"
4 Phạm Thị Hương 1980 Nữ GV ĐHSP x Một số biện pháp phát huy tính tích cực cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi trường MN Mỹ Hưng.
5 Phạm Thị Như Ngọc 1990 Nữ GV ĐHSP x Một số biện pháp giúp trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi trường MN Mỹ Hưng học tốt hoạt độngTạo Hình
6 Tạ Thị Thanh Dung 1994 Nữ GV ĐHSP x Một số biện pháp giúp trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi trường MN Mỹ Hưng hứng thú với hoạt độngTạo Hình.
7 Nguyễn Thị Uyên 1983 Nữ GV CĐSP x Một số biện pháp giúp trẻ Mẫu giáo 4-5 Tuổi trường MN Mỹ Hưng hứng thú với hoạt động Âm nhạc.
8 Nguyễn Thị Hảo 1990 Nữ GV ĐHSP x Một số biện pháp giúp trẻ 24-36 tháng tuổi trường MN Mỹ Hưng hứng thú với hoạt động làm quen Văn học.
9 Trịnh Thị Hương Giang 1987 Nữ GV ĐHSP x Một số biện pháp hướng dẫn trẻ Mẫu giáo 4-5 Tuổi trường MN Mỹ Hưng làm đồ dùng đồ chơi trong các góc hoạt động.
10 Nguyễn Thị Tuân 1967 Nữ GV TCSP x "Một số biện pháp giúp trẻ Mẫu giáo 3-4 tuổi trường mầm non
Mỹ Hưng hứng thú với hoạt động làm quen văn học thể loại
truyện kể."
11 Nguyễn Thị Sáng 1991 Nữ GV TCSP x "Một số biện pháp giúp trẻ 3-4 Tuổi trường MN Mỹ Hưng
phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động kể truyện, đọc thơ."
12 Hoàng Thùy Hương 1985 Nữ GV ĐHSP x "Một số biện pháp lồng ghép trò chơi dân gian trong các hoạt
động tại lớp 3-4 tuổi trường Mầm non Mỹ Hưng."
13 Nguyễn Thị Hoa 1991 Nữ GV TCSP x "Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi trường mầm non
Mỹ Hưng học tốt hoạt động làm quen văn học thể loại đọc Thơ
"
14 Trịnh Thị Thu Hương 1981 Nữ GV ĐHSP x Một số biện pháp giúp trẻ 24-36 tháng tuổi trường MN Mỹ Hưng hứng thú với hoạt động Nhận biết tập nói.
15 Nguyễn Thị Thúy 1985 Nữ GV ĐHSP x Một số biện pháp giúp trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non Mỹ Hưng hứng thú với hoạt động làm quen chữ cái.
16 Phạm Thị Duyên 1987 Nữ GV ĐHSP x Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi lớp A1 trường MN Mỹ Hưng thông qua hoạt động truyện kể.
17 Lê Thị Thúy Bình 1973 Nữ GV ĐHSP x "Một số biện pháp rèn kỹ năng vẽ cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi
lớp B1 trường MN Mỹ Hưng năm học 2015-2016."
18 Nguyễn Thị Hường 1973 Nữ GV ĐHSP x "Một số biện pháp giúp trẻ Mẫu giáo 4-5 trường MN Mỹ Hưng
đọc thuộc thơ diễn cảm."
19 Nguyễn THị Bích Hằng 1970 Nữ GV ĐHSP x "Một số biện pháp kích thích trẻ 3-4 tuổi trường MN Mỹ Hưng
hoạt động tích cực trong giờ học vẽ."
20 Đào Thị Trang 1990 Nữ GV ĐHSP x "Một số biện pháp giúp trẻ 3-4 Tuổi trường MN Mỹ Hưng
hứng thú khi tham gia hoạt động truyện kể."
21 Nguyễn Thị Trang 1990 Nữ GV ĐHSP x "Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 3-4 tuổi lớp C1
trường MN Mỹ Hưng."
22 Kiều Thị Hằng 1982 Nữ GV ĐHSP x "Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi lớp B2 trường mầm non
Mỹ Hưng học tốt hoạt động làm quen Văn học."
23 Nguyễn Thị Tố Hương 1972 Nữ GV ĐHSP x "Một số biện pháp tạo hứng thú cho trẻ 4-5 tuổi trường MN
Mỹ Hưng làm quen với tác phẩm Văn học."
24 Nguyễn Thị Nhung 1983 Nữ GV ĐHSP x "Một số biện pháp giúp trẻ MG 4-5 tuổi trường MN Mỹ Hưng
hứng thú với hoạt động Âm nhạc."
25 Nguyễn Thị Thu Hồng 1968 Nữ GV TCSP x Một số biện pháp giúp trẻ 24-36 tháng tuổi trường MN Mỹ Hưng học tốt hoạt động làm quen Văn học.
26 Lưu Thị Hương 1980 Nữ GV ĐHSP x "Một số kinh nghiệm tạo hứng thú cho trẻ 24-36 tháng trường
mầm non Mỹ Hưng trong giờ đọc thơ."
27 Nguyễn Thị Thúy 1981 Nữ GV ĐHSP x Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi trường MN Mỹ Hưng học tốt hoạt động Tạo hình
28 Ngô Thị Nga 1985 Nữ GV ĐHSP x "Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi trường MN Mỹ Hưng
học tốt hoạt động Làm quen chữ cái."
29 Nhữ Thị Thương 1986 Nữ GV ĐHSP x "Một số biện pháp giúp trẻ MG 4-5 tuổi trường MN Mỹ Hưng
tích cực tham gia hoạt động Văn học thể loại truyện kể."
30 Hoàng Thị Thi 1985 Nữ GV ĐHSP x Một số biện pháp rẻn kỹ năng làm một số công việc tự phục vụ cho trẻ 5-6 trường MN Mỹ Hưng.
31 Lê Thị
 
Gửi ý kiến