Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Danh sách SKKN được giải cấp trường NH 2014-2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mai
Ngày gửi: 11h:50' 16-03-2015
Dung lượng: 22.3 KB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcDANH SÁCH SKKN TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

STT
Họ và tên
Tên đề tài SKKN
Lĩnh vực
Xếp loại


Nhữ Thị Thủy
Kinh nghiệm thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục trong trường Mầm non Mỹ Hưng .
Quản lý
A


Ngô Thị Tân
Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ trường MN Mỹ Hưng
Quản lý
A


Nguyễn Thị Mai
Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên mẫu giáo 5-6 tuổi thực hiện tốt bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2013-2014
Quản lý
A


Hoàng Thị Thi
Một số biện pháp giáo dục ý thức BVMT cho trẻ MG 5-6 tuổi trường MN Mỹ Hưng.
Giáo dục mẫu Giáo
A


Nguyễn Thị Thúy
Một số biện pháp giúp trẻ MG 5-6 tuổi hứng thú hoạt động Tạo hình
Giáo dục mẫu Giáo
A


Nguyễn Thị Liêm
Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2012-203
Nuôi dưỡng
A


Kiều Thị Hằng
Một số kinh nghiệm rèn thói quen vệ sinh hàng ngày cho trẻ MG 5-6 tuổi
Giáo dục mẫu Giáo
A


Nguyễn Thị Trang
Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động LQVH thể loại kể chuyện
Giáo dục mẫu Giáo
A


Nguyễn Thị Nhung
Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động LQVH thể loại kể chuyện sáng tạo.
Giáo dục mẫu Giáo
B


Nguyễn Thị Thu Hồng
Một số biện pháp giúp trẻ 24-36 tháng tuổi học tốt hoạt động NBTN
Giáo dục Nhà trẻ
B


Nguyễn Thị Bích Hằng
Một số kinh nghiệm tạo hứng thú cho trẻ 24-36 tháng tổi LQVH.
Giáo dục Nhà trẻ
B


Nguyễn Thị Thơm
Một số biện pháp đảm bảo VSATTP cho trẻ trong trường MN Mỹ Hưng.
Nuôi dưỡng
B


Trịnh Thị Hương Giang
Một số biện pháp giúp trẻ MG 4-5 tuổi hứng thú tham gia hoạt động Tạo hình
Giáo dục mẫu Giáo
C


Lê Thị Mai Hương
Một số biện pháp giúp trẻ MG 4-5 tuổi học tốt hoạt động LQVH
Giáo dục mẫu Giáo
C


Tạ Ngọc Diễm
Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 4-5 tuổi nhằm nâng cao chất lượng HĐ KP.
Giáo dục mẫu Giáo
C


Phạm Thị Duyên

Giáo dục Mẫu giáo
C


Nguyễn Thị Hường
Một số kinh nghiệm xây dựng thực đơn chuẩn cho trẻ Nhà trẻ trường MN Mỹ Hưng.
Nuôi dưỡng
C


Trịnh Thu Hương
Một số biện pháp nâng cao chất lượng thực đơn cho trẻ trong trường MN Mỹ Hưng.
Nuôi dưỡng
C


Nguyễn Thị Thủy
Một số biện pháp chế biến món ăn cho trẻ Mẫu giáo trường mầm non Mỹ Hưng
Nuôi dưỡng
C


Nguyễn Thị Phương
Một số biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi học tốt hoạt động LQVH
Giáo dục mẫu Giáo
0 XL


Nguyễn Thị Hường
Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi hứng thú HĐLQ với Văn học
Giáo duc mẫu giáo
0XL


Lê Thị Tuyết
Một số biện pháp giúp trẻ 24-36 tháng học tốt HĐLQVH
Giáo duc Nhà trẻ
0XL


Nguyễn Thị Hằng
Kinh nghiệm tạo hứng thú cho trẻ 4-5 tuổi LQVH
Giáo duc mẫu giáo
0XL


Hoàng Thị Thúy
Kinh nghiệm làm một số đồ chơi tự tạo nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy cho trẻ 4-5 tuổi
Giáo duc mẫu giáo
0XL

N
Nhữ Thị Thương
Một số biện pháp giúp trẻ MG 5-6 tuổi hứng thú hoạt động Tạo hình
Giáo duc mẫu giáo
0XL


Nguyễn Thị Tố Hương
Một số biện pháp giúp trẻ MG 4-5tuổi hứng thú hoạt động Tạo hình
Giáo duc mẫu giáo
0XL


Lưu Thị Hương
Một số biện pháp giúp trẻ 24-36 tháng học tốt HĐNBTN.
Giáo duc Nhà trẻ
0XL

 Mỹ Hưng, ngày 01 tháng 4 năm 2014
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy
TÊN ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

CẤP HỌC: MẦM NON

LĨNH VỰC: QUẢN LÝ

SỐ LƯỢNG SKKN: 02
 
Gửi ý kiến