Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Danh sách trích ngang cá nhân Đảng viên đề nghị khen thưởng năm 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 16h:55' 05-12-2018
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người


ĐẢNG BỘ XÃ MỸ HƯNG
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


DANH SÁCH TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐẢNG VIÊN ĐỂ NGHỊ KHEN THƯỞNG
NĂM HỌC 2018

TT
Họ và tên
Đảng viên
Tóm tắt thành tích
1
Nhữ Thị Thủy

* Thành tích đạt được:
- Bản thân luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các nội quy, quy định của ngành. Tích cực tìm tòi, học tập nâng cao trình độ CM nghiệp vụ. Có nhiều đổi mới sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ và Nhà trường, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhân viên trong nhà trường.
- Đã làm điểm và tổ chức thành công 02 chuyên đề: Chăm sóc nuôi dưỡng và chuyên đề phát triển nhân thức cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các trường MN trong toàn huyện về dự và học tập. Được UBND Thành phố công nhận “Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I”, đạt giải nhì cấp Thành phố Hội thi “Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm”, xếp thứ 5/24 trường MN trong huyện và được UBND huyện công nhận “Tập thể lao động tiên tiến cấp cơ sở” và được tặng giấy khen “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng môi trường học tập cho học sinh”.
+ 6 đ/c đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.
+ 50 đ/c đạt danh hiệu LĐTT cấp cơ sở.
+ 01 đ/c GV đạt giải nhì, 01 đ/c GV đạt giải 3, 01 đ/c NVND đạt giải nhì và 1 đ/c đạt GVG trong hội thi GVG và NVND giỏi cấp huyện.
+ 7 đ/c có đề tài SKKN được xếp loại A cấp trường và 6 đ/c được công nhận xếp loại B cấp cơ sở.
+ 1 đ/c đạt giải KK trong hội thi XD bài giảng E-lerning cấp Huyện.
- Danh hiệu thi đua đã đạt được trong năm 2018: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
- Hình thức khen thưởng: Giấy khen
2
Nguyễn Thị Mai
* Thành tích đạt được:
- Bản thân luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các nội quy, quy định của ngành. Tích cực tìm tòi, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có nhiều đổi mới sáng tạo trong công tác bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhân viên trong nhà trường.
- Trong hội thi GVG - NVG cấp huyện năm học 2017-2018 có 01 giáo viên đạt giải nhì, một giải ba, 01 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi, có 01 nhân viên nuôi dưỡng đạt giải nhì cấp huyện. Trong hội thi “ Xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm” được giải Xuất sắc cấp huyện và đạt giải Nhì cấp Thành Phố.
- Chỉ đạo giáo viên, nhân viên tổ chức tốt chuyên đề giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ và chuyên đề chăm sóc nuôi dưỡng do phòng giáo dục giao.
- Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ của nhà trường được nâng lên rõ rệt, Giáo viên có nhiều sáng tạo, tự tin hơn khi tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
- Hoàn thành tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi năm 2018. Luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
- Danh hiệu thi đua đã đạt được trong năm 2018: Lao động tiên tiến cấp cơ sở.
- Hình thức khen thưởng: Giấy khen

 Mỹ Hưng, ngày 04 tháng 12 năm 2018
T/M CHI BỘ
Bí thư
Nhữ Thị Thủy
 
Gửi ý kiến