Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Giấy đề nghị thanh toán kinh phí CSSKBĐ năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 15h:51' 16-11-2017
Dung lượng: 41.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
KINH PHÍ CSSKBĐ BHYT HỌC SINH, SINH VIÊN
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Huyện Thanh Oai

Căn cứ danh sách số HSSV tham gia BHYT thực tế tại trường.
Căn cứ danh sách số HSSV có thẻ BHYT thuộc các đối tương khác.
Ngày, tháng, năm
nộp tiền
Số học sinh tham gia
BHYT
Số tiền BHYT
đã nộp
Số học sinh có thẻ BHYT thuộc ĐT khác
Tổng cộng

Kinh phí CSSKBĐ được trích:
- Đối với cơ sở giáo dục mầm non (GDMN):
Mức trích = 5% tổng thu quỹ BHYT tính trên tổng số trẻ đang theo học + 1% tổng số tiền đóng BHYT hàng tháng của bên B
- Đối với cơ sở giáo dục còn lại khác:
Mức trích = 7% tổng thu quỹ BHYT tính trên tổng số HSSV đang theo học + 1% tổng số tiền đóng BHYT hàng tháng của bên B
Tổng cộng :
Bằng chữ:
Đề nghị BHXH huyện Thanh Oai thanh toán kinh phí CSSKBĐ cho nhà trường.
Số tài khoản: 3713.0.1099612 Tại: Kho bạc huyện Thanh Oai
Mỹ Hưng, ngày 25 tháng 10 năm 2017
Người lập biểu Hiệu trưởng


Cơ quan BHXH …………………….. duyệt chi số tiền:……………………………………..
Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………
Phụ trách BHYT học sinh Phụ trách kế toán Giám đốc BHXH ………
(Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ và tên)

 
Gửi ý kiến