Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Hợp đồng làm việc xác định không thời hạn của đ/c Hòa (tháng 3/2018)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 11h:26' 27-04-2018
Dung lượng: 55.5 KB
Số lượt tải: 33
Số lượt thích: 0 người
Mẫu số 4
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MN MỸ HƯNG -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------

Số: 01/HĐLV-MNMH
Mỹ Hưng, ngày 07 tháng 3 năm 2018


HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
- Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
- Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của Chủ tịch UBND Huyện Thanh Oai về việc điều động viên chức.
Chúng tôi, một bên là Bà: NHỮ THỊ THỦY
Chức vụ: Hiệu trưởng
Đại diện cho đơn vị: Trường mầm non Mỹ Hưng.
Địa chỉ: Xã Mỹ Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà nội.
Điện thoại: 0984.330871
Và một bên là Bà: HOÀNG THỊ HÒA
Sinh ngày 02 tháng 3 năm 1994 - Tại Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội.
Chức vụ, chức danh: Giáo viên mầm non.
Địa chỉ thường trú tại: Thôn Thiên Đông, Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà nội.
Thẻ căn cước công dân: 017.358.373
Cấp ngày 25 tháng 02 năm 2012 tại Công an Hà Nội.
Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1. Nhiệm vụ hợp đồng:
- Địa điểm làm việc:  Trường mầm non Mỹ Hưng
- Chức danh chuyên môn: Giáo viên mầm non
- Chức vụ (nếu có): ……………………………………
- Nhiệm vụ : Chăm sóc và giáo dục các cháu mầm non.
Điều 2. Chế độ làm việc:
- Thời giờ làm việc: 8h/ngày.
- Được trang bị những phương tiện làm việc gồm: Các tài liệu, dụng cụ và phương tiện có liên quan đến công tác chăm sóc và giáo dục trẻ trong độ tuổi mầm non.
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của viên chức:
1. Quyền:
- Được hưởng các quyền quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Luật Viên chức.
- Phương tiện đi lại làm việc:  Tự túc phương tiện.
- Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số): V.07.02.06. Bậc: 2. Hệ số lương 2,06.
- Phụ cấp (nếu có) gồm: 0,35 phụ cấp ưu đãi, được trả  1 lần vào các ngày 15 hàng tháng.
- Thời gian xét nâng bậc lương: 2 năm/bậc.
- Khoản trả ngoài lương: Hỗ trợ công tác phục vụ bán trú hàng tháng (Tính theo ngày công thực tế đi làm), tiền thưởng hàng tháng, hàng kỳ, cuối năm và các khoản khác theo quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của nhà trường xây dựng.
- Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm:  Không có.
- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng nguyên lương: Các ngày lễ, tết trong năm theo quy định của nhà nước, nghỉ việc riêng, nghỉ ốm 10 ngày trở xuống.
- Chế độ bảo hiểm:  Được hưởng quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trợ cấp khác mà viên chức được hưởng.
- Được hưởng các phúc lợi: Theo quy chế hàng năm của nhà trường xây dựng.
- Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậc lương định kỳ, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ...
- Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.
- Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.
- Những thỏa thuận khác: Tùy theo mức độ thỏa thuận gắn với tính chất, đặc thù của công việc được giao theo nhiệm vụ công tác của đơn vị.
2. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.
- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 Luật Viên chức.
- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.
- Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.


Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu đơn
 
Gửi ý kiến