Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch chấm trang trí XD môi trường học tập cho trẻ năm 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 19h:35' 07-12-2015
Dung lượng: 56.5 KB
Số lượt tải: 179
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Số: /KH-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mỹ Hưng, ngày tháng 10 năm 2015


KẾ HOẠCH
Tổ chức thi trang trí lớp năm học 2015- 2016
Căn cứ kế hoạch số 449/PGD&ĐT-GDMN ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Phòng GD&ĐT Thanh Oai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2015-2016;
          Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-MN ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Trường Mầm non Mỹ Hưng về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016;
  Trường Mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch tổ chức thi trang trí lớp năm học 2015- 2016 như sau:
          I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
          1. Mục đích:
Chỉ đạo giáo viên thực hiện trang trí, tạo môi trường nhóm lớp thân thiện, lành mạnh, nhằm mục đích đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong trường mầm non;
Giúp giáo viên rèn luyện kỹ năng trang trí lớp, nâng cao khả năng sáng tạo và làm tốt công tác tuyên truyền huy động phụ huynh, học sinh cùng tham gia phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
        2. Yêu cầu:
Trang trí, bố trí các góc hoạt động phù hợp theo từng chủ đề, đảm bảo thẩm mỹ. Thường xuyên bổ sung học liệu, vật liệu mới cho các góc, có bài tập mở cho trẻ hoạt động.
Sắp xếp các góc chơi hợp lý theo điều kiện của nhóm, lớp, để giáo viên có thể quan sát hoạt động của trẻ được thường xuyên và dễ dàng.
Vật liệu, đồ dùng, đồ chơi bố trí vừa tầm với của trẻ để trẻ lấy và cất đồ chơi được dễ dàng.
 Biết sử dụng sản phẩm tự làm của cô và trẻ để trang trí môi trường học tập một cách phù hợp.
II. NỘI DUNG - HÌNH THỨC TỔ CHỨC:
1. Nội dung thi: Chấm thi đủ 5 góc chơi của trẻ.
2. Thành phần dự thi: 100% giáo viên của 12 nhóm lớp trong toàn trường.
3. Hình thức tổ chức: Giáo viên các nhóm lớp tự xây dựng, thiết kế và trang trí tạo môi trường học tập theo hướng mở cho trẻ phù hợp với độ tuổi tại nhóm lớp. Ban giám khảo đến từng lớp để chấm thi bằng phiếu điểm.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:
          - Thời gian tổ chức: 2 ngày (Từ 7h30 ngày 22/10 đến hết 16h ngày 23 tháng 10 năm 2015).
          - Địa điểm: Tại các nhóm,lớp trong toàn trường.
IV. GIẢI THƯỞNG:
- Giải thưởng theo phiếu điểm trung bình cộng của Ban giám khảo.
          - Cách tính điểm xếp loại: Điểm tối đa là 30 điểm
- Xếp loại Tốt: Từ 27 - 30 điểm.
                                                   - Xếp loại Khá: Từ 24 đến dưới 27 điểm.
                                                   - Xếp loại TB: Dưới 24 điểm.
V. BAN TỔ CHỨC VÀ BAN GIÁM KHẢO:
1. Ban tổ chức hội thi:
1- Bà Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Trưởng ban
2- Bà Ngô Thị Tân - Phó HT - Phó ban
3- Bà Nguyễn Thị Mai - Phó HT - Phó ban
4- Bà Đào Thị Hằng - Kế toán - Ủy viên
5- Bà Nguyễn Thị Việt - Thư kí
2. Ban giám khảo hội thi:
1- Bà Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Trưởng ban
2- Bà Ngô Thị Tân - Phó HT - Ủy viên
3- Bà Nguyễn Thị Mai - Phó HT - Thư ký
VI. DỰ KIẾN KINH PHÍ:
- Giải thưởng: + Giải nhất: 100.000 đ
   + Giải nhì: 70.000 đ
   + Giải ba: 50.000 đ
VII. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
- Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch, phiếu điểm đánh giá thi trang trí lớp.
- Triển khai kế hoạch tổ chức đến 100% giáo viên trong toàn trường.
- Chuẩn bị kinh phí giải thưởng.
Trên đây là kế hoạch tổ chức thi trang trí lớp, tạo cảnh quan môi trường học tập cho trẻ tại các nhóm, lớp năm học 2015 - 2016 của trường Mầm non Mỹ Hưng, yêu cầu toàn thể giáo viên trong trường hưởng ứng và tích cực tham gia để hội thi đạt kết quả tôt./. 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- Ban giám hiệu nhà trường (Chỉ đạo t/h);
- GV các nhóm lớp (t/h);
- Lưu VT./.
HIỆU TRƯỞNGNhữ Thị Thủy


 

 
Gửi ý kiến