Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kế hoạch công tác sáng kiến ki nh nghiệm năm học 2018-2019

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 16h:19' 30-09-2018
  Dung lượng: 54.5 KB
  Số lượt tải: 29
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

  Số: /KH-MNMH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mỹ Hưng, ngày tháng 10 năm 2017
  
  
  KẾ HOẠCH
  Công tác Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017 - 2018

  Căn cứ công văn hướng dẫn số /PGD&ĐT-SKKN ngày /09/2017 của PGD&ĐT Thanh Oai về việc hướng dẫn XD kế hoạch công tác SKKN năm học 2017 - 2018;
  Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018 của trường mầm non Mỹ Hưng. Trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường thực hiện nhiệm vụ công tác SKKN, NCKH năm học 2017 - 2018 như sau:
  I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU.
  1. Mục đích:
  Nâng cao khả năng nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học giáo dục cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các hoạt động quản lý chăm sóc và giáo dục của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục và thực hiện các mục tiêu đổi mới của ngành.
  2. Yêu cầu:
  Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện đầy đủ các nội dung kế hoạch công tác SKKN, NCKH; tập trung nâng cao chất lượng, tăng cường phổ biến, áp dụng SKKN, NCKH vào thực tiễn; tạo mọi điều kiện thuận lợi để công tác SKKN, NCKH thực sự có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ.
  II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.
  1. Công tác SKKN giáo dục tiên tiến:
  1.1. Nội dung đúc rút, tổng kết SKKN giáo dục tiên tiến:
  Trọng tâm hoạt động SKKN năm học 2017 - 2018 là tập trung nâng cao chất lượng, phổ biến và áp dụng SKKN giáo dục tiên tiến vào thực tiễn, nội dung SKKN giáo dục tiên tiến có thể tập trung vào những vấn đề sau:
  - Công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra đánh giá và các hoạt động CS&GD trong nhà trường.
  - Ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và giảng dạy, các phương pháp tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực giáo dục; kinh nghiệm xây dựng các phần mềm quản lý, hỗ trợ giảng dạy.
  - Hoạt động tổ chức, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
  - Tổ chức khai thác, sử dụng các phòng học bộ môn, phòng thiết bị và đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm; xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thư viện, cơ sở thực hành, thực tập.
  - Phương pháp sử dụng các đồ dùng dạy học tự làm và thiết bị dạy học hiện đại trong dạy và học.
  - Nội dung, phương pháp giảng dạy bộ môn, phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh phù hợp yêu cầu đổi mới của Ngành.
  - Công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, hoạt động tập thể và các hoạt động đoàn thể.
  1.2. Công tác lưu trữ, phổ biến, ứng dụng kết quả SKKN, NCKH:
  Trong năm học 2017 - 2018, nhà trường cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh việc xây dựng kế hoạch và triển khai công tác SKKN; tổ chức phổ biến, ứng dụng kết quả NCKH và SKKN vào thực tiễn hoạt động của đơn vị, đồng thời đánh giá hoạt động phổ biến, ứng dụng kết quả NCKH, SKKN là một trong những hoạt động trọng tâm trong năm học này và yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường báo cáo kết quả cụ thể vào cuối năm học (có minh chứng kèm theo). Yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường tham gia vào hoạt động phổ biến SKKN cấp Thành phố, cấp cơ sở của trường mình( nếu nhà trường không có Ban giám hiệu sẽ liên hệ với PGD&ĐT để học tập SKKN tiêu biểu của các trường khác trong Huyện). Nhà trường xây dựng kế hoạch để áp dụng phối hợp dưới các hình thức phổ biến ứng dụng sau:
  - Tổ chức hội nghị, hội thảo các chuyên đề NCKH, SKKN; báo cáo, phổ biến trao đổi thảo luận về SKKN theo qui mô toàn đơn vị, tổ, nhóm chuyên môn;
  - Tổ chức thử nghiệm các hoạt động quản lý, giảng dạy mới;
  - Chủ động lưu trữ tại thư viện các SKKN được
   
  Gửi ý kiến