Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kế hoạch HĐ của Hội đồng trường năm học 2022-2023

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 23h:24' 12-10-2022
  Dung lượng: 129.5 KB
  Số lượt tải: 398
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  Số: 190/KH-HĐT-MNMH

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   

  Mỹ Hưng, ngày 06 tháng 9 năm 2022

  KẾ HOẠCH
  Hoạt động của Hội đồng trường năm học 2022 - 2023
  Căn cứ Luật giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 được Quốc hội
  nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2019;
  Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
  Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường mầm non;
  Căn cứ QĐ số 1273/QĐ-PGD&ĐT ngày 25/02/2021 của Trưởng Phòng
  GD&ĐT huyện Thanh Oai về việc thành lập Hội đồng trường MN Mỹ Hưng;
  Căn cứ Kế hoạch số
  /KH-MNMH ngày
  /9/2022 kế hoạch thực hiện
  nhiệm vụ năm học 2022 - 2023;
  Hội đồng trường, trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch hoạt động
  trong năm học 2022 - 2023 như sau:
  I. NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU:
  1. Nhiệm vụ chung:
  Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em, tổ chức nuôi dưỡng chăm sóc giáo
  dục trẻ đáp ứng yêu cầu của chương trình GDMN sau sửa đổi trong bối cảnh dịch
  Covid-19 diễn biến phức tạp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà
  nước về giáo dục mầm non; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, tăng cường nền nếp,
  kỷ cương, chất lượng và hiệu quả trong Nhà trường. Tiếp tục phát triển Nhà trường
  mầm non xanh, chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Triển khai
  thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn
  2021 - 2025”, ứng dụng PPGD tiên tiến Steam vào hoạt động GD trẻ và đẩy mạnh
  công tác truyền thông về GDMN.
  Chủ đề trọng tâm để thực hiện trong năm học 2022 - 2023 của Nhà trường là
  “Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện - hạnh phúc” và “Ứng
  dụng PPGD tiên tiến Steam vào HĐ giáo dục trẻ”.
  Phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc cấp TP”.
  Thực hiện kết luận số 01- KL/TW của bộ chính trị về tiêp tục thực hiện chỉ
  thị số 05 của Bộ chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
  Tiếp tục thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật như Thông tư số
  06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GDĐT Quy định quy tắc ứng xử
  trong cơ sở GDMN, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, các
  văn bản về phòng, chống dịch, văn bản quy định về ATGT… Đồng thời triển khai
  thực hiện Kế hoạch số: 21/KH-MNMH ngày 11/3/2021 về KH phát triển GDMN

  Mỹ Hưng giai đoạn 2021-2025 phù hợp với định hướng phát triển của nhà trường
  và của địa phương; Kế hoạch nâng trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên; thực hiện
  đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách theo quy định đảm bảo đời sống cho CB,
  GV, NV yên tâm công tác.
  Tích cực chủ động trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu
  quả các kế hoạch, chương trình, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, theo
  hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tiếp cận, ứng dụng và đưa phương pháp giáo dục
  tiên tiến Steam vào chương trình CS&GD đại trà cho tất cả học sinh các độ tuổi
  của trường trong năm học.
  Tiếp tục tham mưu các cấp lãnh đạo để mở rộng thêm diện tích đất khoảng
  2.000 m2 tại Khu Trung Tâm, duyệt kinh phí cho nhà trường xây dựng thêm 06
  phòng học, 01 Hội trường và một số hạng mục khác, để dồn điểm lẻ Khu Quảng
  Minh về thành một khu tập trung, nhằm đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn đạt
  kiểm định mức độ 3 và đạt chuẩn mức độ 2 vào năm học 2023 - 2024.
  Tiếp tục thực hiện xây dựng môi trường văn hóa, trường học hạnh phúc,
  khung cảnh sư phạm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. Sử dụng hiệu quả
  các phòng chức năng để đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động.
  Thực hiện công tác quản lý giáo dục đúng quy định, tích cực ứng dụng
  CNTT trong công tác quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục tại nhà trường. Tích
  cực đổi mới tư duy quản lý quản trị nhà trường. Ban giám hiệu, các Tổ chuyên
  môn, giáo viên, nhân viên phát huy vai trò làm việc trong môi trường sư phạm thân
  thiện, giúp đỡ đồng nghiệp, cùng nhau tiến bộ.
  Thực hiện tốt Quy chế dân chủ theo thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày
  19/5/2020 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của các
  CSGD công lập; thực hiện nghiêm túc thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày
  28/12/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với CSGD.
  Thực hiện công tác báo cáo, thống kê, thực hiện phần mềm cơ sở dữ liệu đảm bảo
  đúng tiến độ thời gian.
  100% giáo viên các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo thực hiện đúng quy định pháp
  luật. Thực hiện cam kết các điều kiện và chất lượng CS&GD trẻ, thực hiện nghiêm
  công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống dịch Covid-19. Tăng
  cường sự phối hợp, hỗ trợ, giám sát của Ban đại diện cha mẹ trẻ đối với các hoạt
  động của nhà trường.
  Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác
  CSGD trẻ tại các nhóm lớp, xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm các nội quy, quy
  chế của ngành và của nhà trường như: bạo hành trẻ, xâm phạm khẩu phần ăn…
  2. Một số chỉ tiêu chủ yếu:
  - Đối với Chi bộ: Phấn đấu đạt “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, có
  04 Đảng viên HTXSNV;
  - Đạt danh hiệu tập thể“Tập thể LDDXS cấp Thành phố”;
  2

  - Đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa nâng cao năm 2023”;
  - Đạt “Công đoàn vững mạnh”;
  - Đạt “Trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích”;
  - 100% CB,GV,NV đăng ký các danh hiệu thi đua các cấp.
  - Nhà trường “Xây dựng trường mầm non xanh-an toàn-thân thiện-hạnh
  phúc”.
  - Phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn thực hiện phong trào thi đua người
  tốt, việc tốt. Phấn đấu trong năm học có từ 1-2 gương điển hình tiến tiến đề nghị
  cấp trên khen thưởng.
  - Thực hiện điểm chuyên đề của PGD&ĐT giao cho nhà trường về: Chuyên
  đề “Ứng dụng PPGD tiên tiến trong tổ chức HĐ giáo dục” và chuyên đề
  GDLLATGT với chương trình “Tôi yêu Việt Nam”.
  - Đăng ký nội dung đổi mới về thực hiện phong trào thi đua "Nhà giáo Mỹ
  Hưng đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo" để thực hiện trong năm học.
  - Danh hiệu LĐTT cấp cơ: 49/49 đ/c (100%);
  - Cá nhân đạt danh hiệu “Bằng khen cấp Bộ”: 02 đ/c.
  - Cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở: 7/49 đ/c (14,3%);
  - 100% nhóm lớp thực hiện tốt «Xây dựng nhóm lớp mầm non hạnh phúc ».
  - SKKN đạt: Loại A cấp trường: 10/47 bản (21,3 %);
  Loại B cấp trường: 31 bản (64,6 %);
  Loại C cấp trường: 7 bản (14,4%);
  - SKKN được XL A - B cấp cơ sở: 07 bản.
  - SKKN được xếp loại cấp Thành phố: 02 bản.
  - 100% CB-GV-CNV toàn trường ký cam kết không vi phạm đạo đức nhà
  giáo và vi phạm những điều cấm của giáo viên và nhân viên, thực hiện nghiêm túc
  các quy định về đạo đức nhà giáo, Quy chế làm việc và Quy tắc ứng xử của đơn
  vị và bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng của Thành Phố. Thực hiện có hiệu quả
  phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, đưa nội dung
  các cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng
  tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm "
  thành các hoạt động thường xuyên, tự giác.
  - 100% CBGVNV thực hiện tốt việc “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm,
  đạo đức nhà giáo vì một trường học hạnh phúc”
  - 100% nhân viên, giáo viên các nhóm lớp thực hiện XD môi trường sư
  phạm “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, duy trì lịch tổng vệ sinh môi trường
  hàng tuần vào chiều thứ 6 hàng tuần.
  - 100% CB,GV,NV trong trường tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua
  của cấp học phát động.

  3

  - Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức
  phong cách Hồ Chí Minh” với chủ đề năm 2022 “Ý chí, tự lực tự cường và khát
  vọng phát triển đất nước”.
  - Quyết tâm XD đội ngũ GVMN Mỹ Hưng "Đoàn kết, tâm huyết, chuyên
  nghiệp, sáng tạo"; “Nhân ái, năng động, sáng tạo, ứng xử văn hóa” trong nhà
  trường.
  - 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, trong
  nhà trường không có bạo lực, được đảm bảo tuyệt đối về VSDD&ATTP, được
  kiểm tra sức khoẻ, đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng và
  được bảo đảm các yêu cầu, điều kiện về trang thiết bị trong công tác phòng chống
  các dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 trong nhà trường.
  - 100% GV nghiêm túc thực hiện tốt Quy chế CS trẻ, được tập huấn kỹ
  năng, biện pháp, cách sơ cứu ban đầu để đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn
  thương tích cho trẻ, như: Hóc, sặc, bỏng, điện giật, đuối nước, ngã…và GDATGT
  trong nhà trường. Thường xuyên khảo sát các nguy cơ tai nạn thương tích cho trẻ
  để có biện pháp phòng tránh hợp lý, không để xảy ra tai nạn thương tích trong nhà
  trường.
  - 100% các lớp thực hiện nghiêm túc việc đăng ký phụ huynh đón và trả trẻ
  ngay từ đầu năm học, không để người lạ mặt đi vào khu vực của nhà trường. Quan
  tâm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích, bạo
  hành trẻ, thực hiện nghiêm việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo hành trẻ
  trong nhà trường. Phối hợp với cơ quan y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng
  chống dịch bệnh, triển khai công tác y tế trường học. Duy trì việc đo thân nhiệt cho
  phụ huynh và học sinh trong giờ đón, trả trẻ hàng ngày để phòng chống dịch
  Covid-19. Các lớp nghiêm túc duy trì việc sử dụng sổ nhật ký đón và trả trẻ hàng
  ngày theo quy định.
  - Đảm bảo 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe định kỳ 1 năm/2 lần
  (khoảng đầu tháng 10 và cuối tháng 3), được tiêm chủng đầy đủ các loại vácxin; được
  đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng, được cân, đo và theo dõi
  biểu đồ tăng trưởng 3 lần/năm theo quý.
  * Về công tác thu chi:
  - Đối với các khoản thu theo quy định:
  Tiền học phí: Nhà trường thực hiện thu học phí của các cháu theo Nghị
  quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội và Công văn của UBND Huyện
  Thanh Oai quy định.
  + Đối với trẻ 5 tuổi: Mức thu 75.000 đ/tháng x 9 tháng.
  + Đối với trẻ Nhà trẻ, 3 tuổi và 4 tuổi: Mức thu 95.000đ/tháng x 9 tháng
  - Đối với các khoản thu hộ:
  Bảo hiểm toàn diện học sinh: 150.000 đ/năm/cháu.
  4

  - Đối với các khoản thu thoả thuận: (Thực hiện theo QĐ số 51/2013/QĐUBND ngày 22/11/2013 của UBND TP Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng
  các khoản thu khác trong các cơ sở GD phổ thông công lập của TP Hà Nội; QĐ số
  04/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND TP Hà Nội về việc bãi bỏ Điều
  11 của quy định ban hành kèm theo QĐ số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013
  của UBND TP Hà Nội).
  - Đối với tiền ăn của trẻ:
  - Mức thu 20.000 đ/ngày/cháu (Bao gồm cả chất đốt).
  + Tiền ăn: 19.000 đ
  + Trẻ MG: ăn 1 bữa chính 11.000đ và 1 bữa phụ 8.000đ.
  + Trẻ NT: ăn 2 bữa chính 14.000đ và 1 bữa phụ 5.000đ.
  + Tiền chất đốt: 1.000 đ.
  - Đối với tiền chăm sóc bán trú:
  - Mức thu: 150.000 đ/tháng/trẻ;
  - Mức chi: + 15 % Chi công tác quản lý + công tác thu;
  + 85 % chi bồi dưỡng người trực tiếp chăm sóc, nhân viên phục
  vụ công tác bán trú.
  - Đối với tiền nước uống + nấu ăn:
  Mức thu: 12.000 đ/tháng/trẻ.
  Mức chi: Chi hết để thay thế các thiết bị, công nhân phục vụ và
  bảo dưỡng các thiết bị máy lọc nước, đường nước cho trẻ uống và nước nấu
  ăn hàng ngày.
  - Đối với tiền học phẩm:
  Mức thu: Thu 150.000 đ/năm/trẻ.
  Mức chi: Mua hết đồ dùng, học phẩm cho trẻ theo các danh mục học
  phẩm đã quy định tại Thông tư 01 của Bộ GD&ĐT ban hành về việc trang bị đồ
  dùng, đồ chơi tối thiểu cho trẻ mầm non tại các cơ sở GDMN.
  - Đối với tiền đồ dùng cá nhân:
  Mức thu: 150.000 đ/trẻ/năm.
  Mức chi: Chi hết (Bao gồm mua bổ sung chăn, chiếu, đệm, khăn mặt,
  ca cốc uống nước, đồ dùng phục vụ cho ăn, uống của trẻ, thiết bị vệ sinh, thùng,
  xô, chậu, bộ lau nhà, bô cho trẻ nhà trẻ…)
  - Các khoản đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh nộp cho Ban đại
  diện cha mẹ HS:
  - Tiền quỹ phụ huynh: Ban đại diện PH các lớp tự bàn bạc quyết định và
  XD kế hoạch dự thu, dự chi theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày
  22/11/2011 Ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.
  + Chi phục vụ chè nước các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban đại diện
  Hội phụ huynh, văn phòng phẩm cho Hội phụ huynh, thăm hỏi, hiếu hỷ gia đình
  các cháu và phụ huynh. Hỗ trợ các cháu có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt vào các
  5

  dịp lễ tết, các hoạt động ngoại khóa của trẻ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ,
  TDTT, hoạt động hè, ngày Quốc tế thiếu nhi, tết trung thu…. thưởng cho các cháu
  đạt thành tích cao trong các hội thi và tổng kết cuối năm học...
  - Nhà trường xây dựng kho tư liệu trực tuyến khai thác CNTT, video hướng
  dẫn phụ huynh cùng chăm sóc, nuôi dưỡng con tại nhà để chia sẻ trong nhà trường
  đồng thời mỗi tuần lựa chọn 2 học liệu đưa lên trang học liệu điện tử của phòng
  GD&ĐT tại địa chỉ thanhoai.violet.vn, đồng thời gửi về Email:
  khohoclieumamnonthanhoai@gmail.com
  - Tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy
  trẻ làm trung tâm”.
  - Xây dựng điểm CĐ của Phòng GD&ĐT giao cho về “Ứng dụng PPGD
  tiên tiến Steam trong tổ chức hoạt động GD” và chương trình“Tôi yêu Việt Nam”.
  - Đăng ký với PGD&ĐT nội dung đổi mới về “Xây dựng trường lớp mầm
  non hạnh phúc” để thực hiện trong năm học.
  - 100% giáo viên các nhóm, lớp thực hiện việc ứng dụng phương pháp GD
  tiên tiến STEAM vào chương trình GD trẻ và đi sâu nâng cao chuyên đề “Tổ chức
  hoạt động giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng xã hội”, “Giáo dục kỹ năng bảo vệ
  sức khoẻ, phòng chống dịch Covid-19”… cho trẻ, được tham gia học các lớp năng
  khiếu: Tiếng anh, toán thông minh, GD kỹ năng sống, đảm bảo các điều kiện, nội
  dung, phương pháp, hình thức phù hợp với trẻ mầm non và đảm bảo chất lượng.
  - 100% các lớp thực hiện theo nguyên tắc “Trẻ là trung tâm - toàn diện - tích
  hợp - trải nghiệm”, trẻ được thực hành, trải nghiệm trong tất cả các nội dung giáo
  dục tại trường, chú trọng việc đưa nội dung giáo dục ATGT và hình thành, phát triển
  kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, đảm bảo tính khoa học, sáng tạo, phù hợp
  với tình hình thực tế của trẻ từng nhóm, lớp. Trẻ được làm quen với bài hát Quốc ca.
  - 100% GV thực hiện tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh về công tác
  phối hợp CS&GD trẻ và ủng hộ nguyên vật liệu để XDMT học tập cho trẻ.
  II. NHIỆM VỤ CƠ BẢN CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG:
  - Có nhiệm vụ xem xét, phê chuẩn các mục tiêu, nhiệm vụ, các chủ trương,
  kế hoạch, biện pháp, giải pháp của nhà trường đã thực hiện hàng năm, nhiệm kỳ
  đạt yêu cầu, chính xác, phù hợp, xác thực, kết quả. Từ đó bắt buộc các tập thể, cá
  nhân, CB,GV,NV phải tích cực chủ động tham gia đầy đủ, nghiêm túc, đạt kết
  quả cao nhất.
  - Theo quyền han, chức năng, nhiệm vụ của HĐT, dưới sự lãnh đạo của các
  cấp Đảng, chính quyền, các ngành. Hội đồng trường phải tuân thủ tuyệt đối, toàn
  diện và cụ thể theo các mục tiêu của Hội đồng trường đã phê chuẩn.
  - Các chỉ tiêu trong năm học 2022 - 2023, trường mầm non Mỹ Hưng phải
  nổ lực phấn đấu để đạt các chỉ tiêu sau:
  1. Về chính trị tư tưởng:
  6

  - 100% CB,GV,CNV có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt Chủ
  trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, qui
  định của ngành, địa phương và đơn vị; đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh,
  được tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
  - 100% CB-GV-NV đăng ký tham gia các phong trào thi đua và các cuộc
  vận động của ngành, của nhà trường cũng như của địa phương phát động.
  - 100% CB-GV-NV đăng ký thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
  đức, phong cách Hồ Chí Minh" và thực hiện tốt Thông tư 06/2019/TT-BGD ĐT
  ngày 12/4/2019 quy định về quy tắc ứng xử trong các cơ sử GDMN.
  - 100% CB-GV-NV đoàn kết, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ.
  2. Về chất lượng chuyên môn:
  * Đối với cán bộ, nhân viên Tổ Văn phòng:
  - Thực hiện đúng theo QCDC và Quy chế làm việc của nhà trường .
  - Thực hiện  tốt các chế độ báo cáo của từng bộ phận để kịp thời báo cáo
  trên các cuộc họp tháng và báo cáo về trên kịp thời, trú trọng về nội dung, số liệu.
  - Trang phục đúng quy chế văn hóa công sở.
  - BGH dự giờ, duyệt hồ sơ, sổ sách của giáo viên theo qui định 1 tháng/lần.
  * Đối với giáo viên:
  - 100% CBGV thực hiện đúng giờ giấc chuyên môn theo qui định, thực
  hiện đúng chuyên môn theo từng giai đoạn năm học của nhà trường và dạy theo
  kế hoạch giảng dạy.
  - 100% giáo viên các nhóm, lớp thực hiện việc ứng dụng phương pháp GD
  tiên tiến STEAM vào chương trình GD trẻ và đi sâu nâng cao chuyên đề “Tổ chức
  hoạt động giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng xã hội”, “Giáo dục kỹ năng bảo vệ
  sức khoẻ, phòng chống dịch Covid-19”…cho trẻ, không dạy trước chương trình
  của lớp 1.
  - 100% Giáo viên tự soạn giảng trên máy vi tính. Trong năm có ít nhất từ
  02 giáo án điện tử do mình thiết kế. Mỗi chủ đề có từ 01 đồ dùng mới trở lên.
  - 100%  lớp học phấn đấu đạt danh hiệu "Lớp học thân thiện": Đảm bảo an
  toàn tuyệt đối tính mạng cho trẻ, không dùng nhục hình đối với trẻ. Tạo môi
  trường thân thiện đối với trẻ, với phương châm "Mỗi ngày đến trường là một
  niềm vui"; "Cô giáo là người mẹ hiền thứ 2 của các cháu".
  - 100% GV tham gia hội thi “Xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung
  tâm”; “Thi làm ĐD sáng tạo”, thao giảng (dịp 20/11 và 8/3).
  - 100% các lớp Mẫu giáo tham gia chương trình “Tôi yêu Việt Nam” tháng
  11/2022; hội thi“Chúng cháu vui khỏe” vào tháng 12/2022, hoạt động liên hoan
  tiếng hát dân ca và trò chơi dân gian vào khoảng đầu tháng 2/2023, hội thi “Bé
  khéo tay” tháng 4/2023.

  7

  - 100% các lớp khối 4 và 5 tuổi được tham gia các hoạt động trải nghiệm,
  viếng nghĩa trang liệt sỹ, tham quan các di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh,…
  trên địa bàn TP Hà Nội và tại địa phương vào tháng 12/2022 và tháng 3/2023.
  - Giữ vững phổ cập trẻ 5 tuổi đạt 100%, động viên trẻ đi học chuyên cần
  đạt tỷ lệ 95%.
  - 100% giáo viên thực hiện tốt công tác tự bồi dưỡng thường xuyên.
  - Thi GV giỏi các cấp đạt tỉ lệ 100%. (trừ GV mới)
  - Trang phục lên lớp đúng qui định.
  - Đảm bảo 100% trong lớp được an toàn.
  - 100% GV Tận dụng nguyên vật liệu mở để làm ĐDĐC dạy trẻ. Bảo quản
  và khai thác tốt tài sản.
  - 100% GV Thực hiện tốt thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; phòng
  chống tham nhũng; ANTT; ATGT, PCCN, thực hiện tốt phần mềm SMAS 3.0.
  - Thực hiện giảm giờ cho CB,GV,NV kiêm nhiệm theo thông tư
  48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 Quy định chế độ làm việc đối
  với giáo viên mầm non.
  * Đối với nhân viên:
  - Thực hiện đúng giờ giấc theo qui định trong hợp đồng.
  - Trang phục phải đúng qui định văn hóa công sở (trong giờ nấu ăn, giờ
  cho trẻ ăn, trang phục tham dự ngày hội, ngày lễ.  Không sơn móng tay, không
  nhuộm tóc.. bảo vệ mặc trang phục của bảo vệ).
  - Thực  hiện tốt ATVSTP -VSMT, y tế,... Chế biến thực phẩm đảm bảo
  chất dinh dưỡng cho trẻ.
  - Thường xuyên cải tiến những bữa ăn ngon để giúp trẻ ăn ngon miệng.
  Giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng.
  - Bảo vệ mở cổng và đóng cổng theo giờ qui định, đảm bảo tài sản của nhà
  trường, không đế xảy ra mất mát, hư hao.
  - 100% NV thực hiện tốt thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; phòng chống
  tham nhũng; ANTT; ATGT, PCCN,...
  * Về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục:
  - Duy trì số lượng trẻ đạt 100% đến cuối năm học.
  - Vận động trẻ khuyết tật từ 0-5 tuổi được can thiệp sớm và học hòa nhập.
  - Trẻ phát triển ở kênh bình thường về cân nặng từ 98% trở lên, tỷ lệ trẻ
  SDD về cân nặng dưới 3% và thấp còi dưới 4%, không có trẻ thừa cân, béo phì.
  - Phấn đấu huy động trẻ trong độ tuổi tuyển sinh nhà trẻ được đến trường
  70% (70 cháu), trẻ 3T đạt 91% (105 cháu), trẻ 4T đạt 99,2% (114 cháu), trẻ 5T
  đạt 100% (128 cháu). Nâng cao kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em
  năm tuổi; đảm bảo các điều kiện về phòng học, đội ngũ cho lớp 5 tuổi.
  - Huy động trẻ 5 tuổi và hoàn thành chương trình GDMN đạt từ 100% trở
  lên. Tỷ lệ bé sạch, bé ngoan đạt từ 95% trở lên, bé chăm đạt từ 92% trở lên.
  8

  - 100% trẻ được chấm và theo dõi biểu đồ phát triển, được khám sức khỏe
  định kỳ, được bảo đảm an toàn tuyệt đối đến tính mạng.
  - Trẻ bán trú được chăm sóc đầy đủ 4 nhóm thực phẩm.
  - 100% trẻ được đánh giá theo 5 lĩnh vực phát triển.
  - 100% trẻ 5 tuổi được đánh giá theo các mục tiêu GD.
  - Đối với công tác XD Đảng:
  - Phấn đấu Chi bộ đạt "Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"
  - 100% Đảng viên học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
  - Trong năm phấn đấu kết nạp được 02 Đảng viên vào Đảng.
  * Đối với nhà trường.
  - Đạt danh hiệu tập thể“Ttaapj thể LĐXS cấp Thành phố”;
  - Đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa nâng cao năm 2023”;
  - Đạt “Trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích”;
  - Trường đăng ký thực hiện tốt phong trào thi đua XD "Trường học thân
  thiện, học sinh tích cực" và tổ chức tốt các phong trào, các ngày lễ theo quy định.
  - 100% các lớp thực hiện nghiêm túc lịch vệ sinh hàng ngày, hàng tuần, đảm bảo
  VSMT phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, dịch Covid-19, giữ gìn vệ sinh môi
  trường xanh - sạch - đẹp, thường xuyên khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, giữ
  gìn khu vệ sinh của trẻ an toàn, sạch sẽ, hợp vệ sinh, thuận tiện cho trẻ sử dụng, tạo góc
  cây xanh ở các lớp, duy trì vườn cây của bé.
  - Giữ vững phổ cập trẻ 5 tuổi. Giữ vững chất lượng kiểm định và chuẩn
  quốc gia theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT
  ban hành Quy định về kiểm định chất lượng GD và công nhận đạt chuẩn Quốc gia
  đối với trường MN
  - Thực hiện 3 công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT; Thông tư
  61/2017/TT-BTC (dán trên bảng công khai, trên Website của nhà trường).
  - Duy trì và thực hiện tốt trang Webissi của nhà trường.
  - Hằng năm có kiểm kê tài sản 2 lần/năm và hồ sơ thanh lý tài sản (nếu có)
  theo quy định.
  - Tổ chức phổ biến kiến thức và công  tác tuyên truyền trong cộng đồng
  bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.
  - Quan tâm tạo điều kiện cho học sinh  thuộc diện chính sách, diện xóa đói
  giảm nghèo, HS dân tộc, hộ nghèo… được hưởng chế độ miễn giảm (nếu có)
  - Báo cáo đầy đủ chính xác đúng thời gian qui định theo yêu cầu của
  PGD&ĐT.
  * Đối với hoạt động Công đoàn:
  - Phấn đấu đạt "Công đoàn cơ sở vững mạnh".
  - 100% Đoàn viên công đoàn học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của
  Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước và Công Đoàn cấp trên. Thực hiện tốt
  các cuộc vận động của Công đoàn.
  9

  - 100% Tổ công đoàn phải đăng ký xây dựng tổ công đoàn vững mạnh đối
  với CĐCS, CĐCS đăng ký CĐCS vững mạnh với công đoàn cấp trên.
  - BCH và Tổ công đoàn phải có kế hoạch cụ thể, Thực hiện sinh hoạt đúng
  theo định kỳ.
  - Thực hiện giảm giờ cho CB-GV-NV làm công tác Công đoàn không
  chuyên trách theo thông tư 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2016.
  - 100% Công đoàn viên đóng Đoàn phí theo qui định.
  - Công đoàn phối hợp cùng nhà trường tạo ĐK cho CB,GV,NV vay vốn
  ngân hàng, để làm kinh tế phụ cải thiện cuộc sống.
  - Tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động ủng hộ do các cấp phát động.
  - 100% CĐV cam kết thực hiện xây dựng tập thể CB,CC,VC "Trung
  thành- Sáng tạo-Tận tụy và gương mẫu" các phong trào thi đua, các cuộc vận
  động của ngành, của đơn vị.
  - Thống nhất qui ước thăm hỏi, bồi dưỡng, khen thưởng.
  - Trong năm giới thiệu từ 1 đến 2 công đoàn viên ưu tú cho Đảng.
  * Đối với hoạt động của Chi đoàn thanh niên:
  - Phấn đấu đạt "Chi đoàn vững mạnh xuất sắc"
  - 100% Đoàn viên học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính
  sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt các cuộc vận động của xã đoàn và
  của Huyện đoàn.
  - Thực hiện tốt công tác tình nguyện.
  - Tham gia nhiệt tình các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao
  do ngành, địa phương phát động.
  - 100% đoàn viên đóng Đoàn phí theo qui định.
  * Đối với Ban thanh tra nhân dân:
  - Làm việc có Quy chế làm việc và có kế hoạch cụ thể.
  - Thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn giám sát, kiến nghị trong việc thực
  hiện chính sách pháp luật của nhà trường, việc thực hiện quy chế dân chủ của nhà
  trường. Phối hợp tốt cùng công đoàn xây dựng tập thể đoàn kết.
  - Thực hiện việc giám sát không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí,
  tiêu cực.
  III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
  * Học kỳ I
  Tháng

  Nội dung công tác
  - Bàn về việc bổ sung CSVC-Sửa chữa trong nhà trường.
  - Phân công CB,GV,NV đầu năm học. Thành lập các tổ
  chuyên môn, bổ nhiệm các chức danh tổ trưởng, tổ phó các
  tổ chuyên môn, phân công tổ chuyên môn theo quy định.
  - Rà soát vận động trẻ ra lớp đảm bảo chỉ tiêu PGDĐT
  10

  Ghi chú
   

  duyệt và đảm bảo trữ lượng trong địa bàn.
  - Bàn về việc dự kiến thu các khoản thu đầu năm, thu hộ,
  thu theo quy định.
  Tháng 8 - Bàn việc hợp đồng thực phẩm.
  - Khám sức khỏe nhân viên.
  - Tổ chức tập huấn chuyên đề hè cho đội ngũ GV,NV.
  - Tập huấn kiến thức VSATTP.
  - Tổ chức khai giảng năm học mới và vui đón tết trung thu
  bằng hình thức online cho trẻ.
  - Tổ chức họp BĐDPH và phụ huynh đại trà các lớp bằng
  hình thức họp trực tuyến trên Zoom.
  - GV các lớp xây dựng kế hoạch GD, mục tiêu và xây dựng
  ngân hàng nội dung GD cho cả năm, XD các nội dung để
  phối hợp với PH để GD trẻ nghỉ dịch ở nhà.
  - Xây dựng các kế hoạch đầu năm, lịch trình HĐCM, duyệt
  KH nhiệm vụ năm học với PGD&ĐT.
  - XD kế hoạch thu chi đầu năm học.
  Tháng 9 - Đăng ký các phong trào thi đua.
  - Tổ chức cho GV,NV đi tiếp thu chuyên đề BD PPGD tiên
  tiến do PGD tổ chức (Qua Zoom).
  - Công tác tổng VSMT, khử khuẩn, việc thực hiện công tác
  phòng chống dịch bệnh, XD MTHT các nhóm lớp.
  - Thành lập Ban chất lượng, họp Ban chất lượng để XD Quy
  chế hoạt động.
  - Thực hiện chương trình GD từ 12/9/2022
  - Kiện toàn BCĐ công tác phòng chống dịch Covid-19,
  phân công nhiệm vụ và XD kế hoạch phòng chống các dịch
  bệnh trong nhà trường,

   

  - Tổ chức hội nghị viên chức và họp mặt 20/10.
  - Kiểm tra CSVC, chuẩn bị các ĐK cho việc quay trở lại
  trường học của trẻ, triển khai các phương án đảm bảo an
  toàn, duy trì hoạt động, ổn định đội ngũ, số lượng trẻ đi học.
  Tháng 10
  - Thành lập Hội đồng khoa học của trường.
  - Tố chức họp HĐ sư phạm nhà trường để đăng ký các danh
  hiệu thi đua các cấp.
  - Kiểm kê tài sản các nhóm lớp đầu năm học.

   

  Tháng 11 - Phát động thi dua dạy tốt, học tốt và làm đồ dùng đồ chơi
  sáng tạo lấy thành tích kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11.
  - Xây dựng chuyên đề GDLLATGT với Chương trình “Tôi
  11

   

  yêu Việt Nam” do PGD&ĐT tổ chức. Tổ chức cho CBQL
  và GV đi tiếp thu chuyên đề do phòng giáo dục tổ chức.
  - Kiểm tra HSSS của GV - NV toàn trường lần 1.
  - Công tác VSMT, việc thực hiện công tác phòng chống
  dịch bệnh các nhóm lớp, việc thực hiện Quy chế chuyên
  môn của GV - NV.
  - Tổ chức thao giảng GV toàn trường và thi làm đồ dùng đồ
  chơi sáng tạo từ nguyên phế liệu, thi XDMT học tập lấy trẻ
  làm trung tâm.
  - Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11.
  - Kiểm tra toàn diện 2 GV, kiểm tra đột xuất 100 % GV.
  - Tổ chức thi GVG,NVG cấp trường. Bồi dưỡng cho GV
  tham gia thi cấp Huyện.
  - Kiểm tra MT học tập của trẻ tại các nhóm lớp.
  - Tổ chức kiến tập CĐ ứng dụng PPGD tiên tiến Steam
  trong tổ chức các HĐGD.
  Tháng 12
  - Công tác VSMT, việc thực hiện công tác phòng chống
  dịch bệnh. Việc thực hiện quy chế CM của GV-NV, kiểm
  tra VSMT các nhóm lớp, VSATTP tại bếp nhà bếp.
  - Kiểm tra toàn diện 2 GV; Kiểm tra đột xuất GV - NV.
  - Tổ chức Hội thi “Chúng cháu vui khỏe” cấp trường.

   

  - Kiểm tra việc thực hiện QCDC, QCCM đột xuất 2 GV.
  - Kiểm tra công tác VSMT, VSDD&ATTP, việc phòng
  chống các bệnh truyền nhiễm, phòng chống tai nạn thương
  tích của GV - NV toàn trường.
  - Kiểm tra MT học tập của các nhóm lớp.
  Tháng 01
  - Kiểm tra toàn diện 2 GV,kiểm tra đột xuất 100 % GV,NV.
  - Bồi dưỡng cho giáo viên và nhân viên tham dự hội thi giáo
  viên giỏi, NV nuôi dưỡng giỏi cấp cơ sở.
  - Kiểm tra HSSS của GV - NV toàn trường lần 2.
  - Tổ chức sơ kết học kỳ I.
  * Học kỳ II:
  Tháng

  Nội dung công tác

  Tháng 02 - KH nghỉ tết Âm lịch, chuẩn bị quà tết cho CB,GV,NV.
  - Kiểm tra nề nếp của trẻ sau khi nghỉ tết âm lịch.
  - Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh và tai nạn thương
  tích trong nhà trường, VSMT, VSATTP tại nhà bếp và VSCN
  12

  Ghi chú
   

  các khu lớp.
  - Tổ chức cho GV các khối SH chuyên môn.
  - Kiểm tra toàn diện 1 GV - Kiểm tra đột xuất việc thực hiện
  Quy chế nuôi dạy trẻ, môi trường học tập của các nhóm lớp.
  - Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt lấy thành tích
  kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
  - Tổ chức thi làm ĐDĐCsáng tạo phục vụ cho các chủ đề.
  - Tổ chức XD chuyên đề cho GV các khối kiến tập, đánh giá
  Tháng 3 chất lượng CS,ND và GD trẻ của GV các lớp, việc thực hiện
  VSMT,VSATTP, VSCN trẻ của GV, NV toàn trường.
  - Kiểm tra toàn diện 2 GV, kiểm tra đột xuất 100% GV - NV.
  - Tổ chức cho GV các khối SH chuyên môn.
  - KT đột xuất việc thực hiện QCDC, QCCM của GV-NV.

   

  - Kiểm tra SK định kỳ cho trẻ lần 2; Việc đánh giá trẻ cuối
  năm. Tổ chức cho GV các khối sinh hoạt CM.
  - Kiểm tra đột xuất 100 % GV,NV, kiểm tra toàn diện 1 GV.
  - Kiểm tra đột xuất việc thực hiện Quy chế CM, Quy chế dân
  chủ của GV - NV.
  - Kiểm tra HSSS công tác tài chính của kế toán và thủ quỹ.
  Tháng 4 - Kiểm tra việc thực hiện VSMT, VSATTP, VSCN trẻ của
  GV, NV toàn trường.
  - Tổ chức đánh giá chuẩn HT,PHT, chuẩn NNGVMN.
  - Hướng dẫn GV,NV viết SKKN, thu và chấm SKKN.
  - Hoàn thiện các loại hồ sơ về công tác phổ cập đề nghị công
  nhận phổ cập.
  - Tổ chức thi “Bé khéo tay” cấp trường.

   

  - Kiểm tra đột xuất QC nuôi dạy trẻ, QCCM của GV,NV.
  - Kiểm tra việc thực hiện chương trình dạy của GV.
  - Kiểm tra HSSS của GV - NV toàn trường lần 3.
  - Tổ chức đánh giá phân loại CB,CC,VC cuối năm.
  Tháng 5 - Tổ chức bình xét thi đua cuối năm CB,GV,NV toàn trường.
  - Kiểm tra chất lượng trẻ 5 tuổi.
  - XD kế hoạch HĐ hè 2022, XD kế hoạch tuyển sinh năm
  học 2023 - 2024.
  - Chỉ đạo GV các lớp họp phụ huynh cuối năm.

   

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  - Ngoài các công tác trọng tâm của từng học kỳ, trong quá trình công tác
  nếu có các nội dung trọng tâm khác, thì Chủ tịch hội đồng đưa bổ sung vào kế
  hoạch họp, bàn bạc và thồng nhất.
  13

  - Động viên tuyên truyền mỗi CB,CC,VC, mỗi thành viên HĐT chủ động
  tích cực học hỏi nâng cao nhận thức về tư tuởng, chính trị, đạo đức, tinh thần
  trách nhiệm để cùng vào cuộc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng trường.
  - Hội đồng trường phải chủ động cùng với các tổ chức liên quan để thực
  hiện quyền hạn chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ đã quy định đầy đủ, hiệu quả.
  Chống các biểu hiện hình thức, ỷ lại, chủ quan, làm việc qua loa, chung chung.
  - Phải làm tốt công tác tổ chức giám sát, thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo
  tính khách quan, chủ quan, công khai, công bằng, dân chủ, kịp thời dứt điểm.
  Trên đây là kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường năm học 2022 - 2023.
  Rất mong được đón nhận và tạo điều kiện giúp đỡ của lãnh đạo cấp trên./.
       Xin trân trọng cảm ơn!    
  Nơi nhận:
  - PGD&ĐT, TTYT huyện T.Oai (để b/c)
  - Các thành viên trong BCĐ (để t/h);
  - Lưu VP ./.

  T/M BAN CHỈ ĐẠO
  Trưởng ban

  Nhữ Thị Thủy

  14
   
  Gửi ý kiến