Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  5 khách và 2 thành viên
 • Nguyễn Tấn Lộc
 • Nguyễn Thị Hải
 • Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC năm 2014-2015

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 22h:21' 10-02-2015
  Dung lượng: 69.5 KB
  Số lượt tải: 79
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

  Số: 93/KH-MNMH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mỹ Hưng, ngày 27 tháng 09 năm 2014
  
  
  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
  Của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trường Mầm non Mỹ Hưng
  Năm học 2014 - 2015

  Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 8/9/1998 của Chính phủ về ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;
  Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 1/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;
  Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Phòng GD&ĐT; UBND Huyện Thanh Oai về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường. Trường Mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường năm học 2014 - 2015. Cụ thể như sau:
  I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
  - Phát huy quyền làm chủ của CB,GV,NV trong đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ CB, GV, NV trong đơn vị là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước; Ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sạch nhiễu, làm cho CB, GV, NV trong đơn vị thông suốt và nắm vững tinh thần nội dung các văn bản của cấp trên để tạo ra sự đồng tình, nhất trí cao trong nhận thức, hành động và tăng cường trách nhiệm của mình trong việc thực hiện quy chế dân chủ.
  - Phát huy quyền làm chủ của CB, GV, NV gắn liều với việc đảm bảo sự lãnh đạo của Ban chi uỷ, Ban giám hiệu nhà trường, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng. Dân chủ phải trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật; Phát huy dân chủ đồng thời phải kiên quyết sử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm hiến pháp, pháp luật và xâm phạm quyền tự do dân chủ của nhân dân, cản trở việc thi hành công vụ của cơ quan.
  - Gắn việc triển khai quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan với việc triển khai Luật cán bộ công chức, Luật Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện các luật trên.
  - Việc triển khai thực hiện phải cụ thể và trở thành quy chế hoạt động thường xuyên của nhà trường, tránh hình thức, định kỳ có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm qua từng bước thực hiện để triển khai tốt hơn.
  II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.
  1. Phổ biến quán triệt nội dung quy chế:
  Ban chỉ đạo thực hiện QCDC tổ chức triển khai quán triệt các nội dung của chỉ thị, nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ và các văn bản hướng dẫn của cấp trên có liệu quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị. Triển khai học tập đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật đến toàn thể CB, GV, NV trong nhà trường.
  Hiệu trưởng nhà trường cần phối hợp tốt với Ban chấp hành Công đoàn để tổ chức xây dựng triển khai, quán triệt Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của đơn vị tới toàn thể CB, GV, NV trong nhà trường.
  2. Biện pháp thực hiện:
  - Kiện toàn và ra quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường để bổ sung một số thành viên còn thiếu, do có sự thay đổi về nhân sự năm học 2014 - 2015, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị.
  - Rà soát, bổ sung nội dung Quy chế dân chủ cơ sở của nhà trường năm học 2014 - 2015.
  - Phối hợp với công đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường cho toàn thể CB, GV, NV và phụ huynh học sinh trong nhà trường.
  - Xây dựng chương trình hành động, thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà
   
  Gửi ý kiến