Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kế hoạch hoạt động của Chi hội chữ thập đỏ năm 2016-2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 21h:34' 19-08-2016
  Dung lượng: 63.5 KB
  Số lượt tải: 327
  Số lượt thích: 1 người (Lê Hữu Hải)
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
   Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
  
  
  Số: 67/QĐ-MNMH
  
  Mỹ Hưng, ngày 17 tháng 08 năm 2016
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập tổ chức chi hội chữ thập đỏ
  Năm học 2016 - 2017

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

  Căn cứ vào lệnh công bố Luật hoạt động Hội chữ thập đỏ số 06/2008/CTN ngày 12/06/2008 của Chủ tịch nước CHXHCNVN;
  Thực hiện các công văn hướng dẫn của các cấp về hoạt động Hội chữ thập đỏ trong trường học;
  Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và của nhà trường năm học 2016 - 2017,

  QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1. Thành lập Chi hội chữ thập đỏ trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2016 - 2017 gồm những đồng chí có tên sau:

  TT
  Họ và tên
  Chức vụ
  Phân công nhiệm vụ
  
  1
  Nguyễn Thị Mai
  Phó Hiệu trưởng
  Chi hội trưởng
  
  2
   Phạm Thị Hương
  GV-TT Khu P.Mỹ
  Chi hội phó
  
  3
   Lê Thị Giang
  Nhân viên y tế
  Thành viên
  
  4
  Nguyễn Thị Việt
  Nhân viên Phục vụ
  Thành viên
  
  5
  Ngô Thị Nga
  TT khu Thạch Nham
  Thành viên
  
  6
  Nguyễn Thị Thúy
  TT khu Quảng Minh
  Thành viên
  
  7
  Hoàng Thị Thi
  TT khu Thiên Đông
  Thành viên
  
  8
  Nguyễn Thị Hường
  TT tổ nuôi dưỡng
  Thành viên
  
  
  Điều 2: Chi hội có nhiệm vụ nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn của cấp trên và thực hiện việc xây dựng kế hoạch hoạt động của Chi hội năm học 2016 - 2017.
  Điều 3: Các đồng chí có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Cơ quan chủ quản (để b/c);
  - Lưu VP ./.
  HIỆU TRƯỞNG


  Nhữ Thị Thủy
  
  

  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
   Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
  
  
  Số: 68/KH-MNMH
  
  Mỹ Hưng, ngày 17 tháng 08 năm 2016
  
  
  KẾ HOẠCH
  Hoạt động Chi hội chữ thập đỏ
  Năm học 2016 - 2017

  Căn cứ vào kế hoạch số /KH-BCĐLN ngày / /2016 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện kế hoạch hoạt động thanh thiếu niên, chữ thập đỏ năm học 2016-2017;
  Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế của nhà trường năm học 2016 - 2017, Chi hội chữ thập đỏ trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch hoạt động của Chi hội gồm những nội dung sau:
  I. Mục tiêu:
  Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động cán bộ, giáo viên, nhân viên đặc biệt là đoàn viên thanh niên tham gia vào chi hội chữ thập đỏ trong hệ thống trường học.
  Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường nhằm xây dựng các hoạt động của Chi đoàn thanh niên, đặc biệt là chi hội chữ thập đỏ vững mạnh.
  Củng cố phát triển tổ chức của Chi hội CTĐ trong trường học phát triển.
  II. Nội dung:
  Tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức thanh niên, phụ nữ, hội chữ thập đỏ trong và ngoài trường học, đẩy mạnh các hoạt động hướng thiện góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.
  1. Công tác tuyên truyền:
  - Tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền Luật hoạt động CTĐ, Luật nhân đạo quốc tế, điều lệ hội, phong trào CTĐ. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò chức năng, nhiện vụ hoạt động của chi hội.
  - Tổ chức tuyên truyền, quảng bá về Chi hội CTĐ và các hoạt động nhân đạo, từ thiện do Chi hội tổ chức và thực hiện. Đặc biệt chú ý tuyên truyền về nhân đạo, từ thiện và phong trào “Tết vì người nghèo”.
  - Tuyên truyền về truyền thống tương thân, tương ái, “Lá lành đùm lá rách”; “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” hay “Thương người như thể thương thân”…để cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và các cháu hiểu được nghĩa cử cao đẹp đó của Hội.
  - Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cấp trên giao cho là đỡ đầu các em
   
  Gửi ý kiến