Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch học tập suốt đời năm 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 21h:35' 20-09-2018
Dung lượng: 71.5 KB
Số lượt tải: 95
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 175/KH-MNMH


Mỹ Hưng, ngày 21 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018

Căn cứ Công văn số 3836/KH-BCĐTPXHHT ngày 13/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018; Thực hiện công văn số 332/KH-UBND ngày 19/9/2018 về Kế hoạch tổ chức “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2018 của UBND Huyện Thanh Oai về việc thực hiện kế hoạch . Trường MN Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
- Nâng cao nhận thức của CB,GV, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong các cộng đồng;
- Góp phần xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế;
- Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện, trước hết là thư viện trường học;
- Các hoạt động được triển khai ở tất cả các khu trong toàn trường và được duy trì ổn định thường xuyên hàng năm.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG.
1. Thời gian địa điểm tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”:
- “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 diễn ra từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 07/10/2018.
- Các hoạt động diễn ra tại nhà trường.
- Lễ khai mạc: Chiều ngày 01/10/2018, lễ tổng kết ngày 07/10/2018.
- Ban chỉ đạo xây dựng XHHT của trường tổ chức lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018:
* Thời gian: 14h00 ngày 01/10/2018.
* Địa điểm: Văn phòng nhà trường - Khu Trung Tâm.
* Thành phần: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, Ban đại diện hội Phụ huynh của trường.
- Lễ tổng kết được tổ chức nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm, tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tham gia tích cực “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018:
* Thời gian: 14h30 ngày 07/10/2017.
* Địa điểm: Văn phòng nhà trường - Khu Trung Tâm.
* Thành phần: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, Ban đại diện hội Phụ huynh của trường.
+ Tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng.
+ Các phương tiện thông tin đại chúng.
2. Nội dung các hoạt động giáo dục:
a. Chủ đề Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017: “Học ở trường, học sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân (Hồ Chí Minh)”.
b. Căn cứ vào chủ đề năm 2018, các tập thể, cá nhân kết hợp với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức các hoạt động:
- Xây dựng góc thư viện tại các khu trong nhà trường, cộng đồng; tủ sách gia đình nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giáo viên, học sinh và phụ huynh được đọc sách góp phần “Chung tay xây dựng góc thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay” để phát triển văn hóa đọc.
- Đổi mới hình thức hoạt động của góc thư viện nhà trường, bằng các giải pháp như: luân chuyển sách trong các góc thư viện của các lớp, đến các tủ sách trên lớp nhằm giúp cho việc đọc sách thuận tiện và hiệu quả hơn; giao giáo viên chủ nhiệm các lớp tự quản tủ sách của lớp và XD tủ thư viện nhằm cho GV,NV mượn sách; xây dựng đội ngũ tình nguyện viên giới thiệu sách, khuyến khích phụ huynh học sinh đọc sách; xây dựng thư viện điện tử (ở những nơi có điều kiện). Tổ chức ngày hội đọc sách hàng năm với những hoạt động như: thi giới thiệu sách, thi kể chuyện… dựa theo sách đã đọc.
- Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng yêu cầu của học sinh, tự nghiên cứu sách để có kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy đáp ứng theo mục tiêu chăm sóc và dạy các cháu.
- Giáo viên chủ nhiệm các
 
Gửi ý kiến