Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2018-2019

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 13h:16' 12-08-2018
  Dung lượng: 70.0 KB
  Số lượt tải: 483
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  Số: 112/QĐ-MNMH
  
  Mỹ Hưng, ngày 13 tháng 8 năm 2018
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  V/v phân công lãnh đạo phụ trách và cán bộ thực hiện công tác Pháp chế
  Năm học 2018 - 2019

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

  Căn cứ Quyết định số 6293/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp;
  Căn cứ các văn bản hướng dẫn của PGD&ĐT Thanh Oai về việc phân công lãnh đạo phụ trách và cán bộ thực hiện công tác Pháp chế ngành Giáo dục Huyện Thanh Oai năm học 2018 - 2019;
            Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019;
  Xét năng lực cán bộ, giáo viên:
  QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1: Phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo phụ trách và cán bộ thực hiện công tác pháp chế trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2018 - 2019 (có danh sách kèm theo).
  Điều 2: Các đồng chí cán bộ được phân công phụ trách có nhiệm vụ thực hiện và hoàn thành các quy định, kế hoạch mà Ban pháp chế của trường đã xây dựng, đồng thời tự chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.
  Điều 3: Các đồng chí có tên trong danh sách phân công thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018 - 2019 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

  Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - PGD&ĐT Thanh Oai; ( để b/c)
  - Lưu VP.
  HIỆU TRƯỞNG

  Nhữ Thị Thủy
  
  

  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

  DANH SÁCH
  PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH VÀ CÁN BỘ THỰC HIỆN
  CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2018 - 2019
  (Kèm theo QĐ số: 112/QĐ-MNMH ngày 13/8/2018 của Hiệu trưởng)


  TT
  
  HỌ VÀ TÊN
  
  NGÀY SINH
  CHỨC VỤ
  TRÌNH ĐỘ CM
  NHIỆM VỤ PHÂN CÔNG
  LƯU Ý
  
  1
  Nhữ Thị Thủy
  17/1/1971
  H.trưởng
  ĐH
  PT chung
  
  
  2
  Nguyễn Thị Mai
  2/3/1982
  P.H.T
  ĐH
  Phó trưởng ban
  
  
  3
  Đào Thị Thúy
  19/2/1979
  P.H.T
  ĐH
  Thành viên
  
  
  4
  Phạm Thị Hương
  9/3/1980
  G.viên
  ĐH
  Thành viên
  
  
  5
  Ngô Thị Nga
  6/6/1985
  G.viên
  ĐH
  Thành viên
  
  
  6
  Phạm Thị Như Ngọc
  7/11/1990
  G.viên
  ĐH
  Thành viên
  
  
  7
  Nguyễn Thị Thúy
  11/11/1981
  G.viên
  ĐH
  Thành viên
  
  
  8
  Hoàng Thị Thi
  24/10/1985
  G.viên
  ĐH
  Thành viên
  
  
  


  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

  Số: 113/KH-MNMH
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mỹ Hưng, ngày 13 tháng 8 năm 2018
  
  
  KẾ HOẠCH
  Thực hiện công tác pháp chế năm học 2018 - 2019 
  Căn cứ Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp hướng dẫn về việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;
  Thực hiện văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà nội, Phòng GD&ĐT Thanh Oai về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018 - 2019;
  Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và địa phương, trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của trường năm học 2018 - 2019 như sau:
  I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
  1. Mục đích:
  - Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn trường, nhằm góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.
  - Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường nắm được các nhiệm vụ của công tác pháp chế mà nhà trường cần phải tổ chức thực hiện.
  - Nhà trường thực hiện triển khai tới các đoàn thể, tổ
   
  Gửi ý kiến