Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy năm 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 17h:24' 25-07-2018
Dung lượng: 52.0 KB
Số lượt tải: 56
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

Số: 36/KH-PCCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 09 tháng 5 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tổ chức thực tập phương án chữa cháy năm 2018

Thực hiện điều 22 Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an.
Căn cứ phương án chữa cháy của cơ sở, cơ sở xây dựng kế hoạch diễn tập phương án chữa cháy tại cơ sở với các nội dung như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
- Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên, học sinh, tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên, học sinh, có khả năng thao tác, sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu có hiệu quả khi có sự cố cháy xảy ra.
2. Yêu cầu:
- Tình huống giả định để diễn tập phải sát với thực tế nếu xảy ra cháy.
- Trong quá trình diễn tập phải đảm bảo an toàn cho lực lượng và phương tiện tham gia, không gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động bình thường của cơ sở.
II. Đối tượng tham gia diễn tập PACC nội bộ:
- Toàn bộ lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở gồm 10 người.
III. Thời gian, địa điểm, nội dung diễn tập PACC:
1. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 5 năm 2018.
2. Địa điểm: Trường MN Mỹ Hưng.
3. Giả định tình huống:
- Thực tập tình huống cháy khu vực văn phòng lưu trữ hồ sơ của cơ sở.
- Điểm xuất phát cháy: Khu vực bảng điện của văn phòng cơ sở.
- Nguyên nhân cháy: Do sự cố chập điện gây cháy.
- Dự kiến phát triển của đám cháy: Khi xảy ra cháy ngọn lửa lan nhanh. Do tiếp xúc với chất dễ cháy, ngọn lửa phát triển khá mạnh, bức xạ nhiệt lớn, khói tỏa nhiều, khả năng lan nhanh, nếu không kịp thời chữa cháy thì đám cháy có khả năng bao trùm toàn bộ nhà làm việc, lan sang các khu vực khác đặc biệt nguy hiểm.
- Để đảm bảo và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở nên đám cháy được tịnh tiến ra khoảng phía sân phía trước để học tập, thực tập.
4. Phân công nhiệm vụ cụ thể:
- Thông tin báo cháy: sau khi phát tín hiệu báo cháy, lực lượng PCCC cơ sở tiến hành báo cháy cho Lực lượng CS PC&CC theo số điện thoại 114 và cho Phòng CS PC&CC Số 15 theo số điện thoại 02433.883.114.
- Chữa cháy: nhanh chóng sử dụng các bình chữa cháy tại chỗ, chăn ướt, cát, nước để khống chế và dập tắt đám cháy.
- Hướng dẫn thoát nạn: Nhanh chóng thoát ra ngoài nhanh nhất bằng các lối thoát nạn gần nhất, an toàn nhất.
- Di chuyển tài sản, chống cháy lan và bảo vệ tài sản:
+ Di chuyển các tài sản quanh khu vực cháy ra nơi an toàn, cử người trông coi, đảm bảo không mất mát, thất lạc.
+ Chống cháy lan: sử dụng các bình chữa cháy tại chỗ dập tắt các đám cháy mới phát sinh, cháy lan do bức xạ nhiệt, đối lưu không khí./.
Nơi nhận:
- Phòng CS PCCC Số 15 (để chỉ đạo, hướng dẫn);
- Lưu VT;
HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thủy
 
Gửi ý kiến