Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Mẫu biên bản họp PH các lớp cuối năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 13h:15' 04-01-2017
Dung lượng: 58.0 KB
Số lượt tải: 171
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày …. tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH LỚP …….
Năm học: 2016 - 2017

Hôm nay ngày ….. tháng 05 năm 2017, tại lớp …… trường mầm non Mỹ Hưng tổ chức họp phụ huynh của lớp đợt 3 năm học 2016 - 2017.
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
1. Phía giáo viên:
- Tổng số:……. đ/c; Có mặt …… đ/c; Vắng: ….. đ/c ( Có lý do ….. đ/c).
2. Phía phụ huynh:
- Tống số phụ huynh có mặt: ………. người; vắng: …… (Có lý do………….)
3. Chủ tọa:
Đ/c: ……………………………- Giáo viên chủ nhiệm.
4. Thư ký:
Bà: ……………………………. - Đại diện phụ huynh.
II. NỘI DUNG:
1. Giáo viên chủ nhiệm lớp báo cáo kết quả thực hiện việc CS&GD các cháu trong năm học 2016 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:
...........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Thông qua các khoản thu-chi các loại quỹ trong năm học 2016 - 2017:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
3. Ý kiến của phụ huynh trong hội nghị:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Kết luận của chủ tọa hội nghị:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cuộc họp kết thúc vào hồi …..h …. Cùng ngày và không ai có ý kiến nào khác.

ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
Giáo viên chủ nhiệm
(Ký,ghi rõ họ tên)5. Chữ ký của phụ huynh trong lớp:
1

21

41


2

22

42


3

23

43


4

24

44


5

25

45


6

26

46


7

27

47


8

28

48


9

29

49


10

30

50


11

31

51


12

32

52


13

33

53


14

34

54


15

35

55


16

36

56


17

37

57


18

38

58


19

39

59


20

40

60 
Gửi ý kiến