Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Mẫu biên bản họp PH các lớp đầu năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 13h:14' 04-01-2017
Dung lượng: 92.5 KB
Số lượt tải: 347
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Mến)
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày tháng 9 năm 2016.

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM LỚP …….
Năm học: 2016 - 2017

Hôm nay ngày ….. tháng 9 năm 2016, tại lớp …… trường mầm non Mỹ Hưng tổ chức họp phụ huynh của lớp đợt …. năm học 2016 - 2017.
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
1. Phía giáo viên:
- Tổng số:……. đ/c; Có mặt …… đ/c; Vắng: ….. đ/c ( Có lý do ….. đ/c).
2. Phía phụ huynh:
- Tống số phụ huynh có mặt: ………. người; vắng: …… (Có lý do………….)
3. Chủ tọa:
Đ/c: ……………………………- Giáo viên chủ nhiệm.
4. Thư ký:
Bà: ……………………………. - Đại diện phụ huynh.
II. NỘI DUNG:
1. Giáo viên chủ nhiệm lớp báo cáo kết quả thực hiện việc CS&GD các cháu trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:
...........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Thông qua các khoản thu trong năm học 2016 - 2017:

TT
Các khoản thu
Mức thu
Lưu ý

I
Thu theo quy định:
- Học phí

40.000đ/tháng

Thu 9 tháng

II
Thu thỏa thuận với phụ huynh1
Học phẩm
150.000đ/năm
Thu cả năm

2
Trang thiết bị phục vụ bán trú
150.000đ/năm
Thu cả năm

3
Chăm sóc bán trú
150.000đ/tháng
Thu theo tháng

4
Nước uống+Nấu ăn tinh khiết
10.000đ/tháng
Thu theo tháng

5
Tiền ăn của trẻ
14.000đ/ngày
Bán phiếu

III
Quỹ phụ huynh
Phụ huynh tự nguyện đóng góp

IV
Bảo hiểm toàn diện học sinh
100.000đ/năm (Thu hộ phòng bảo hiểm)


3. Ý kiến của phụ huynh trong hội nghị:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Bầu Ban đại điện phụ huynh của lớp:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................
5. Kết luận của chủ tọa:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Cuộc họp kết thúc vào hồi …..h …. Cùng ngày và không ai có ý kiến nào khác.

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ký,ghi rõ họ tên)5. Chữ ký của PH có mặt trong buổi họp:


Đồng ý
Không đồng ý
Đồng ý
Không đồng ý

1


262


273


284


295


306


317


328


339


3410


3511


3612


3713


3814


3915


4016


4117


4218


4319


4420


4521


4622


4723


4824


4925


50
5. Chữ ký của phụ huynh vắng mặt trong buổi họp:

Đồng ý
Không đồng ý
Đồng ý
Không đồng ý

1


132


143


154


165


176


187


198


209


2110


2211


2312


24
 
Gửi ý kiến