Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Phiếu Hiệu trưởng tự đánh giá chuẩn Hiệu trưởng năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 06h:18' 25-05-2018
Dung lượng: 106.5 KB
Số lượt tải: 47
Số lượt thích: 0 người
PHỤ LỤC I
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT
ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai
Trường mầm non Mỹ Hưng
PHIẾU HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ
Họ và tên hiệu trưởng: NHỮ THỊ THỦY - Năm học: 2017 - 2018
Tiêu chuẩn
Tiêu chí
Điểm tiêu chí

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp
1. Phẩm chất chính trị
10


2. Đạo đức nghề nghiệp
10


3. Lối sống, tác phong
10


4. Giao tiếp, ứng xử
8


5. Học tập, bồi dưỡng
9

Tiêu chuẩn 2. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm
6. Trình độ chuyên môn
9


7. Nghiệp vụ sư phạm
8


8. Khả năng tổ chức triển khai chương trình giáo dục mầm non
9

Tiêu chuẩn 3. Năng lực quản lý trường mầm non
9. Hiểu biết nghiệp vụ quản lý
9


10. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường
9


11. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường
9


12. Quản lý trẻ em của nhà trường
9


13. Quản lý hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ
9


14. Quản lý tài chính, tài sản nhà trường
9


15. Quản lý hành chính và hệ thống thông tin
9


16. Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục
9


17. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường
9

Tiêu chuẩn 4. Năng lực tổ chức phối hợp với gia đình trẻ và xã hội
18. Tổ chức phối hợp với gia đình trẻ
9


19. Phối hợp giữa nhà trường và địa phương
9


Tổng điểm, tổng số tiêu chí tương ứng
172


Xếp loại: Xuất sắc

 Chú ý:
1. Cách cho điểm :
- Điểm cho tiêu chí theo thang điểm 10, là số nguyên;
- Ghi đầy đủ số điểm từng tiêu chí, tổng điểm.
2. Xếp loại: Xếp 1 trong 4 loại : Xuất sắc (XS); Khá; Trung bình (TB); Kém.
Các minh chứng:
1. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 1:
Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt, có lối sống lành mạnh, sống hòa đồng và nhiệt tình giúp đỡ giáo viên, nhân viên và đồng nghiệp. Tích cực tham gia học tập để nâng cao nghiệp vụ công tác quản lý chỉ đạo.
2. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 2:
Có năng lực chuyên môn và phong cách sư phạm, có khả năng xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình giáo dục mầm non.
3. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 3:
Có nhận thức và hiểu biết về nghiệp vụ quản lý, biết tự xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các kế hoạch phát triển của đơn vị. Đồng thời biết đề ra các phương pháp quản lý bộ máy nhân sự, trẻ em, các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục, tài chính tài sản, các hệ thống thông tin của nhà trường. Đồng thời thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, kiểm định chất lượng và thực hiện dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.
4. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 4:
Tích cực tham mưu với lãnh đạo cấp trên để xây dựng CSVC nhà trường theo tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia, tích cực tuyên truyền và làm công tác XHH giáo dục tại địa phương, thường xuyên nghiên cứu để tìm ra các biện pháp hữu hiệu để phối hợp thực hiện về công tác CS&GD với cán bộ lãnh đạo các ban ngành đoàn thể và phụ huynh tại địa phương.
Đánh giá chung :
1. Những điểm mạnh:
- Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức tốt, luôn có tinh thần giúp đỡ GV,NV và đồng nghiệp.
- Tích cực học hỏi để nâng cao tay nghề, linh hoạt xử lý các vẫn đề xảy ra tại đơn vị, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm trước công việc.
2. Những điểm yếu:
- Còn hay nể nang, chưa quyết đoán, đôi lúc còn nhu nhược chưa mạnh dạn giải quyết các vấn đề đã xảy ra đối với GV,NV trong nhà trường.
3. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:
Tiếp tục phát huy những điểm mạnh và có biện pháp khắc phục những mặt còn tồn
 
Gửi ý kiến