Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Phiếu tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại chuẩn GVMN năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 06h:15' 25-05-2018
Dung lượng: 102.0 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
PHỤ LỤC 5
PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG (Ban hành kèm theo công văn số 1700/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26 tháng 03 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Oai.
Trường Mầm non Mỹ Hưng - Năm học: 2017 - 2018
TT
HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN
GV TỰ ĐÁNH GIÁ
XL CỦA TỔ C.MÔN
XL CỦA H.TRƯỞNG
GHI CHÚ

I
Giáo viên biên chế:

1
 Phạm Thị Hương
Xuất sắc
Xuất sắc
Xuất sắc


2
 Ngô Thị Nga
Khá
Xuất sắc
Xuất sắc


3
Lê Thị Mai Hương
Khá
Xuất sắc
Khá


4
 Hoàng Thị Thi
Xuất sắc
Xuất sắc
Xuất sắc


5
Đào Thị Hường
Khá
Xuất sắc
Khá


6
 Kiều Thị Hằng
Khá
Xuất sắc
Xuất sắc


7
 Nguyễn Thị Thúy (81)
Khá
Xuất sắc
Xuất sắc


8
 Nguyễn Bích Huệ
Khá
Xuất sắc
Khá


9
Lê Thị Thúy Bình
Khá
Xuất sắc
Khá


10
Phạm Thị Duyên
Khá
Xuất sắc
Xuất sắc


11
Nguyễn Thị Hường
Khá
Xuất sắc
Khá


12
Lê Thị Tâm
Khá
Xuất sắc
Khá


13
Hoàng Thị Hòa
Khá
Xuất sắc
Khá


14
Nguyễn Thị Tố Hương
Khá
Xuất sắc
Khá


15
Hoàng Thùy Hương
Xuất sắc
Xuất sắc
Xuất sắc


16
Hoàng Thị Thúy
Khá
Xuất sắc
Xuất sắc


17
Nguyễn Thị Phương
Khá
Xuất sắc
Xuất sắc


18
Phạm Thị Như Ngọc
Khá
Xuất sắc
Xuất sắc


19
Nguyễn Thị Sáng
Khá
Xuất sắc
Khá


20
Nguyễn Thị Hằng
Khá
Xuất sắc
Xuất sắc


21
Nguyễn Thị Hoa
Khá
Xuất sắc
Khá


22
Tạ Thị Thanh Dung
Khá
Xuất sắc
Khá


23
Tạ Thị Dương
Khá
Xuất sắc
Xuất sắc


24
Nguyễn Thị Thanh
Khá
Xuất sắc
Xuất sắc


25
Đào Thị Trang
Khá
Xuất sắc
Khá


26
Nguyễn Thị Đức
Khá
Xuất sắc
TB


27
Nguyễn Thị Thơm
Khá
Xuất sắc
Khá


28
Nguyễn Thị Anh
Khá
Xuất sắc
Xuất sắc


29
Lê Thị Tuyết
Xuất sắc
Xuất sắc
Khá


30
Lưu Thị Hương
Khá
Khá
TB


31
Nguyễn Thị Thu Hồng
Xuất sắc
Xuất sắc
Xuất sắc


32
Trịnh Thị Thu Hương
Xuất sắc
Xuất sắc
Xuất sắc


33
Lê Thị Bình
Khá
Xuất sắc
Xuất sắc


34
Lê Thị Thanh Yên
Khá
Xuất sắc
Xuất sắc


35
Nguyễn Thị Tuân
Khá
Khá
TB


II
Giáo viên hợp đồng:

1
Nhữ Thị Thương
Khá
Xuất sắc
Xuất sắc


2
Nguyễn Thị Nhung
Khá
Xuất sắc
Xuất sắc


3
Trịnh Thị Hương Giang
Khá
Xuất sắc
Xuất sắc


4
Tạ Thị Thúy
Khá
Xuất sắc
Xuất sắc


5
Nguyễn Thị Hảo
Khá
Xuất sắc
Xuất sắc


6
Nguyễn Thị Trang
Khá
Xuất sắc
Xuất sắc


Tổng cộng mỗi loại:
XẾP LOẠI
GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ
XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
XẾP LOẠI CỦA HIỆU TRƯỞNG


Số lượng
%
Số lượng
%
Số lượng
%

Xuất sắc
6
15
39
95,1
24
58,5

Khá
35
85
2
4,9
14
34,1

Trung bình
0
0
0
0
3
7,4

Kém
0
0
0
0
0
0

Tổng số
41
100
41
100
41
100


Mỹ Hưng, ngày 21 tháng 5 năm 2018 HIỆU TRƯỞNG


 
Gửi ý kiến