Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QĐ phân công nhiệm vụ cho Đảng viên năm 2020

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 01h:27' 21-11-2020
  Dung lượng: 90.0 KB
  Số lượt tải: 544
  Số lượt thích: 0 người

  ĐẢNG BỘ XÃ MỸ HƯNG
  CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  
  
  Số: 01-QĐ/CBMN
  Mỹ Hưng ngày 10 tháng 01 năm 2020
  

  QUYẾT  ĐỊNH
  V/v phân công nhiệm vụ Ban Chi uỷ Chi bộ và các Đảng viên
  trong Chi bộ năm 2020
   
  Căn cứ vào Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
  Căn cứ vào Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mỹ Hưng về việc chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chi uỷ Chi bộ Trường mầm non Mỹ Hưng nhiệm kỳ 2020 - 2022.
  Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Chi bộ Trường mầm non Mỹ Hưng nhiệm kỳ 2020 - 2022,
  BAN CHI UỶ CHI BỘ QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1: Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Chi uỷ và các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ năm 2020 (Có danh sách kèm theo).
  Điều 2: Các đồng chí trong Ban Chi uỷ, các đồng chí Đảng viên có nhiệm vụ thực hiện đầy đủ các quy định của Điều lệ Đảng, Quy chế hoạt động của Chi bộ và nội dung công việc được phân công.
  Điều 3: Ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và các đồng chí có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  Nơi nhận:
  - Đảng ủy xã Mỹ Hưng (để b/c);
  - Đảng viên toàn Chi bộ (để t/h);
  - Lưu VT./.
  T/M CHI UỶ CHI BỘ
  Bí thư  Nhữ Thị Thủy
  
    DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN CHI UỶ VÀ ĐẢNG VIÊN TRONG CHI BỘ NĂM 2020
  (Kèm theo Quyết định số 01/QĐ ngày 10 tháng 01 năm 2020)
  TT
  Họ tên
  Chức vụ
  Nhiệm vụ được phân công
  
  1
   Nhữ Thị Thủy
  Bí thư Chi bộ
  Hiệu trưởng
  Phụ trách chung tất cả các mặt hoạt động CS,ND&GD trong nhà trường chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ về các mặt hoạt động của Chi bộ, trực tiếp chi đạo công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức nhân sự; Công tác thi đua; Công tác Tài chính; XD Cơ sở vật chất; Công tác tuyển sinh; Học sinh chuyển đi, đến.
  Soạn thảo Nghi quyết và triển khai giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ; phụ trách tổ chức các công việc của Chi bộ; tổ chức và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, tổ chức thực hiện các vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ và chịu trách nhiệm báo cáo các hoạt động của Chi bộ với Đảng ủy cấp trên.
  
  2
   Nguyễn Thị Mai
  Phó Bí thư
  P.Hiệu trưởng
  CTCĐ
  Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức của Chi bộ; công tác xây dựng Đảng, Báo cáo viên; kiểm tra Đảng; giúp bí thư sơ kết, tổng kết định kỳ đúng thời gian. Xây dựng và quản lý hồ sơ Chi bộ. Phụ trách công tác phát triển Đảng viên, công tác nuôi dưỡng, công tác tuyển sinh, công tác phổ cập, công tác khuyến học; Chỉ đạo, Giám sát việc PT, Tuyên truyền trong đơn vị. Phụ trách công tác xây dựng trường CQG; công tác tài chính Đảng, thu, nộp, quản  lý và sử dụng Đảng phí của Chi bộ. Phụ trách đời sống CB,GV,NV toàn trường, gương mẫu trong công tác chủ tịch công đoàn. Phu trách, giám sát CT nhập dữ liệu các phần mềm, Webissi của trường;
  
  3
   Đào Thị Thúy
  Chi uỷ viên
  P.Hiệu trưởng
   Phụ trách công tác khen thưởng, thăm hỏi Đảng viên và thân nhân của các đồng chí Đảng viên.Phụ trách công tác chuyên môn lĩnh vực giáo dục. Thư ký các cuộc họp của Cấp ủy và ghi Biên bản, Nghị quyết của Chi bộ. Định kỳ hàng tháng báo cáo với Chi uỷ, Bí thư về tình hình hoạt động và chủ động đề xuất những vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Tổng hợp và ghi biên bản hồ sơ kiểm tra nội bộ nhà trường, kiểm tra toàn diện GV.

  
  4
   Phạm Thị Hương
  Đảng viên
  Tổ trưởng tổ CMGD
  Trực tiêp phụ trách chuyên môn Tổ MG, Công tác hoạt động phong trào, công tác văn hóa văn nghệ thể thao, các hội thi của GV và HS các cấp, công tác XDMT lấy trẻ làm trung tâm, phụ trách lớp A3. Công tác tự kiểm định chất lượng của nhà trường. Thư ký hội đồng nhà trường. Tham gia giám sát các hoạt động của Chi bộ.
  
  5
   Nguyễn Thị Thúy
  Đảng viên
  TT khu T.Tâm
  Phụ trách chuyên môn và chất lượng GD khối 5T, làm
   
  Gửi ý kiến