Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quy chế hoạt động của chi hội khuyến học năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 06h:54' 29-08-2016
Dung lượng: 80.5 KB
Số lượt tải: 862
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
CHI HỘI KHUYẾN HỌC

Số: 03 /QC-KHMNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 12 tháng 9 năm 2016


QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt động của Chi Hội khuyến học
Năm học: 2016 - 2017
Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT”. Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ “Về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT”.
Căn cứ điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 129/HĐ/KHV ngày 07/06/2011 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam;
Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm học 2016 - 2017 về việc hướng dẫn và tổ chức hoạt động Hội khuyến học trong trường học;
Nay chi hội Khuyến học trường mầm non Mỹ Hưng đề ra quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Khuyến học, khuyến tài trong nhà trường năm học 2016 - 2017 như sau:
CHƯƠNG 1: QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Tổ chức:
Quỹ Khuyến học - khuyến tài (gọi tắt là Quỹ) là tổ chức tự nguyện của trường MN Mỹ Hưng và các tập thể, cá nhân là công dân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muốn đóng góp vào việc thúc đẩy, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ MN và việc bồi dưỡng nhân tài là học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, hỗ trợ một phần kinh phí cho học sinh nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn.
Điều 2: Mục đích:
Tạo nguồn kinh phí và tổ chức các hoạt động khuyến học - khuyến tài trong trường Mầm non Mỹ Hưng gồm :
+ Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống nuôi tốt, dạy tốt và học tốt của trường MN Mỹ Hưng, qua đó mỗi tập thể, mỗi cá nhân tự phấn đấu trong việc nuôi tốt, dạy tốt và học tập tốt để thành đạt trong công việc và nghề nghiệp của mình.
+ Động viên, khuyến khích các tài năng trẻ của nhà trường trong  việc học tập nâng cao trình độ và kiến thức.
+ Khen thưởng học sinh khá, giỏi toàn diện, giỏi cấp trường, cấp Huyện, cấp Thành Phố và những học sinh có thành tích cao trong các hoạt động như văn nghệ, thể thao, các Hội thi của trường, của Huyện… tổ chức.
+ Khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên có thành tích xuất sắc, những giáo viên có nhiều học sinh giỏi, dạy giỏi cấp trường, cấp cơ sở, có những giải pháp khoa học tốt đưa chất lượng CS&GD của nhà trường có bước tiến nhảy vọt. Khen thưởng các cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh vượt qua khó khăn và đạt được thành tích cao trong năm học.
+ Hỗ trợ một phần chi phí học tập cho những học sinh ngoan, chịu khó học tập nhưng có hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn.
+ Hỗ trợ kinh phí, phương tiện cho việc tập luyện và tổ chức các Hội thi, dự thi do nhà trường, Phòng GD, Thành Phố tổ chức.
Điều 3. Nguyên tắc:  
+ Việc tham gia Quỹ hoàn toàn tự nguyện, mọi thành viên tham gia Quỹ đều được ghi nhận vào sổ truyền thống của Nhà trường, đăng tải trên trang Website của trường và đảm bảo quyền lợi về vật chất và tinh thần.
+ Việc sử dụng Quỹ phải có tác dụng thiết thực, tránh phô trương hình thức hoặc làm theo phong trào, phù hợp các quy định của pháp luật và truyền thống văn hóa của địa phương.
+ Việc hỗ trợ, khen thưởng phải đúng người, đúng đối tượng và có tác dụng động viên chung.
+ Việc sử dụng Quỹ phải công khai, minh bạch và khoa học, không để lãng phí, thất thoát hoặc lạm dụng cho mục đích khác.
Điều 4: Hình thức xây dựng Quỹ: 
Quỹ được xây dựng từ các nguồn sau:
+ Đóng góp không hoàn lại: các tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân, các nhà hảo tâm, các gia đình có điều kiện kinh tế hoặc có khoản thu đột xuất tự nguyện đóng góp một khoản tiền cho Quỹ và không rút lại. Mức đóng góp không phân biệt nhiều ít.
+ Đóng góp bảo toàn vốn: các cá nhân, gia đình gửi một khoản tiền vào quỹ và chỉ đóng góp phần lãi cho hoạt động của quỹ, phần tiền gốc vẫn được bảo toàn và có thể rút lại khi cần thiết. Mức chung từ 5 triệu đồng trở lên.
+ Các nguồn khác (
 
Gửi ý kiến