Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quy chế làm việc của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2016-2021

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 05h:14' 27-08-2017
  Dung lượng: 16.5 KB
  Số lượt tải: 1548
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  Số: 142/QC-HĐT-MNMH

                      
  Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 9 năm 2016
  

  QUY CHẾ LÀM VIỆC
  CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2016 - 2021
   
  Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường mầm non;
  Căn cứ Quyết định số /QĐ-PGD&ĐT ngày / /2016 của trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai về việc công nhận thành viên Hội đồng trường mầm non Mỹ Hưng;
  Để thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội đồng trường theo quy định của Điều lệ trường mầm non. Hội đồng trường mầm non Mỹ Hưng ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng trường như sau:
  Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng trường:
  - Hội đồng trường làm việc theo nguyên tắc tập thể, dân chủ, thiếu số phục tùng đa số.
  - Nghị quyết Hội đồng trường thông qua có hiệu lực khi được 2/3 số thành viên dự họp nhất trí.
  - Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng trường.
  - Các thành viên Hội đồng trường được quyền bàn bạc, thảo luận biểu quyết, chất vấn các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng trường.
  Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường:
  - Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch đầu tư và phát triển của nhà trường trong từng giai đoạn và từng năm học.
  - Quyết nghị về Quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  - Quyết nghị về chủ trương sửa dụng tài chính, tài sản của nhà trường.
  - Giám sát viêc thực hiện các Quyết nghị của Hội đồng trường, việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường, giám sát các hoạt động của nhà trường.
  Điều 3.  Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng trường:
  1. Chủ tịch Hội đồng trường: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về xây dựng kế hoạch hoạt động Hội đồng trường, chủ trì các hội nghị của Hội đồng trường, đại diện cho Hội đồng trường thảo luận với các tổ chức, đoàn thể những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng trường.
  2. Thư ký hội đồng: Chịu trách nhiệm ghi chép diễn biến các kỳ họp, dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng phê duyệt.
  3. Thành viên Hội đồng trường:
  - Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, kết luận của Hội đồng trường.
  - Chịu trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng những vấn đề liên quan đến chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
  - Thực hiện nhiệm vụ giám sát việc chi trả chế độ cho CB-GV-NV và các hoạt động khác trong nhà trường; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCCVC và công tác nữ công; giám sát và tổ chức các hoạt động phong trào thuộc lĩnh vực hoạt động Công đoàn của đơn vị.
  - Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, báo cáo các hoạt động của Đoàn thanh niên ở nhà trường, phong trào văn hóa, TDTT và các hoạt động phong trào khác có liên quan.
  - Chịu trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng những vấn đề liên quan đến công tác tài chính và các công tác phục vụ cho việc chăm, sóc, nuôi dưỡng và giáo dục; quản lí Tổ Văn phòng và những vấn đề liên quan khác.
  Điều 4. Chế độ sinh hoạt của Hội đồng trường:
  - Hội đồng trường mỗi năm họp 03 lần. Trong trường hợp cần thiết, khi Hiệu trưởng hoặc ít nhất 1/3 số thành viên Hội đồng trường đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng triệu tập phiên họp bất thường.
  - Phiên họp Hội đồng trường được coi là hợp lệ khi có mặt từ 3/4 số thành viên của Hội đồng trở lên (trong đó có Chủ tịch Hội đồng trường). Quyết nghị của Hội đồng trường được thông qua bằng biểu quyết hoặc lấy ý kiến bằng văn bản tại cuộc họp và có hiệu lực khi được ít nhất 2/3 số thành viên có mặt nhất trí. Quyết nghị của Hội đồng trường được công bố công khai.
  - Trước mỗi kỳ họp Hội đồng các thành viên Hội đồng trường làm báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của mình phụ trách và các kiến nghị đề xuất cuả bản thân cũng như của CB, GV, NV nhà trường.
  Điều 5. Hiệu lực của Quy chế:
  Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng
   
  Gửi ý kiến