Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quy chế phối hợp giữa Ban giám hiệu nhà trường với Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 08h:48' 12-08-2018
Dung lượng: 26.1 KB
Số lượt tải: 87
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/QC-BTTND-MNMH
 Mỹ Hưng, ngày 03 tháng 10 năm 2018


QUY CHẾ PHỐI HỢP
GIỮA BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG VỚI BAN THANH TRA NHÂN DÂN  TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
NĂM HỌC 2018 - 2019
Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo
Căn cứ theo điều 27 Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ “Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban TTND” (gọi tắt là Nghị định số 159/2016/NĐ-CP)
Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của trường mầm non Mỹ Hưng, Ban thanh tra nhân dân trường MN Mỹ Hưng xây dựng Quy chế phối hợp giữa Ban giám hiệu và Ban thanh tra nhân dân năm học 2018 - 2019 như sau:
I. NGUYÊN TÁC CHUNG:
Đảm bảo nguyên tắc tôn trọng sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng theo nguyên tắc tập dân chủ, thực hiện tốt chức năng, trách nhiệm, nhiệm vụ của mỗi bên. BGH thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo các hoạt động trong nhà trường. Ban TTND thực hiện việc giám sát kiểm tra các hoạt động của nhà trường, nhằm thực hiện tốt các chức năng của Ban TTND:
         - Giám sát việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; Việc thực hiện các nội quy, Quy chế do trường, ngành đề ra của CB,CC, VC.
         - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết năm học 2018 - 2019 của đơn vị.
         - Giám sát việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm trang thiết bị trong nhà trường cũng như việc xây dựng tu sửa cơ sở vật chất trường học.
         - Tham gia giải quyết hoặc giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của CB,CC, VC trong đơn vị.
         - Kiểm tra khi được Hiệu trưởng ra quyết định hoặc khi cấp trên yêu cầu.
         - Giám sát việc thanh toán chế độ tiền lương, tiền bù vào lương, tiền tàu xe, tiền kiêm nhiệm cho tất cả cán bộ công chức.
         - Kiểm tra khi có những dấu hiệu vi phạm liên quan đến quyền lợi của CB,CC,VC về tài chính, khen thưởng, kỷ luật...
 - Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ  trong trường học.
 - Giám sát việc cấp phát vở, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 5 tuổi, chi phí học tập cho học sinh trong học kỳ, năm học.
  - Theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh tra khi về thanh tra đơn vị mình.
II. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM HIỆU:
- Tổ chức bộ máy nhà trường.
- Phối hợp với Công đoàn nhà trường, Ban thanh tra nhân dân xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.
- Quản lý giáo viên, nhân viên, trẻ mầm non, phân công công tác, kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên nhân viên.
- Quản lý và tổ chức chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non.
- Quản lý hành chính, tài chính, tài sản.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của nhà nước đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và trẻ mầm non; Tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
- Tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo điều kiện và phương tiện cần thiết để Ban thanh tra nhân dân tổ chức giám sát, theo dõi các hoạt động của nhà trường.
III. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN:
Ban TTND hoạt động theo nguyên tắc khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời, đúng pháp luật; không làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra; thực hiện chế độ làm việc tập thể và biểu quyết thiểu số phục tùng đa số; chịu trách nhiệm trực tiếp với hành vi thực hiện nhiệm vụ của mình trước BCHCĐCS và trước Hội nghị cán bộ công chức theo nhiệm vụ được phân công.
1. Nhiệm vụ giám sát:
Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ năm học của đơn vị, trường học.
Việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính của đơn vị,
 
Gửi ý kiến