Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quy chế thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 08h:53' 30-09-2018
Dung lượng: 51.5 KB
Số lượt tải: 146
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Số: 176/QCTĐKT-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 9 năm 2018


QUY CHẾ Thi đua - Khen thưởng trường Mầm non Mỹ Hưng Năm học 2018 - 2019 (Ban hành theo Quyết định số 174/QĐ-MNMH ngày 15 tháng 9 năm 2018)
I. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG:
Mục đích công tác TĐ - KT:
       Nhà trường tổ chức phong trào thi đua nhằm động viên khuyến khích các tập thể, cá nhân đem hết tài năng, năng lực của mình để cống hiến, xây dựng trường ngày càng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt. Khen thưởng là sự ghi nhận công lao, thành quả của cá nhân, tập thể đã đạt được. Qua đó tạo động lực mới trong phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh sự nghiệp GD phát triển theo hướng trường đạt chuẩn quốc gia.
Đối tượng khen thưởng:
        Đối tượng được khen thưởng là: Các tập thể, cá nhân CB - GV - NV và các cháu đơn vị trường có thành tích xuất sắc trong mọi hoạt động của nhà trường và có đóng góp công sức to lớn cho sự nghiệp phát triển giáo dục.
Nguyên tắc khen thưởng:
   Tổ chức  bình chọn công khai, dân chủ, kịp thời, đúng đối tượng. Cá nhân và tập thể được khen thưởng phải có tác dụng cho mọi người noi gương.
       Chú trọng khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có nhiệm vụ khó khăn nhưng đã có nhiều nổ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
       Kết hợp khen thưởng tinh thần lẫn vật chất.
II. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG:
      1. Đối với CB, GV và NV :
- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
- Đạt Danh hiệu Chiến sỹ thi đua ( Có 3 cấp: Cấp cơ sở, cấp TP và toàn quốc).
          - Đạt giải các cuộc thi GVG, các cuộc thi khác do trường và các cấp tổ chức.
          - Đạt kết quả thi đua học kỳ và cuối năm được xếp loại: Xuất sắc.
          - Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm học.
    2. Đối với tập thể tổ chuyên môn, lớp và cá nhân học sinh :
- Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
- Đạt danh hiệu Lớp tiên tiến
- Cá nhân học sinh: Học sinh đạt học sinh giỏi, Bé ngoan chăm học, học sinh đạt các giải Nhất, Nhì, Ba toàn trường các hội thi do nhà trường và các cấp tổ chức.
III. TIÊU CHUẨN XÉT ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG - THI ĐUA:
1. Lao động tiên tiến: Phải đạt các tiêu chuẩn sau đây:
         - Đã được đăng ký thi đua ngay từ đầu năm.
         - Đối với giáo viên phải giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ công tác được giao với năng suất cao, chất lượng tốt. Đối với cá nhân làm công tác hành chính phải có trình độ chuyên môn cao, tham mưu đề xuất và cải tiến phương pháp làm việc đem lại hiệu quả cao hơn.
       - Gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; có tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau; có ý thức bảo vệ của công và gương mẫu đi đầu trong những lúc khó khăn.
      - Tích cực học tập chính trị, văn hóa, CM nghiệp vụ để nâng cao trình độ.
      - Tích cực cải tiến trong công tác đem lại hiệu quả cao.
      - Kết quả thi đua cuối năm phải đạt từ loại Tốt trở lên.
     - Đảm bảo 100% ngày giờ lao động. (Trừ đi công tác, học tập do cấp trên điều động; nếu nghỉ theo luật lao động không quá 15 buổi/ năm học)
     - Có nhiều đóng góp tích cực trong trang Web nhà trường.
     - Được Ban thi đua và Tập thể sư phạm tín nhiệm .
2. Chiến sỹ thi đua cơ sở: (nội dung như LĐTT) có thêm.
        - Đã được đăng ký thi đua ngay từ đầu năm. Phải đạt LĐTT hai năm liền (Nếu đứt khoản thì năm đó là năm nghỉ thai sản mới được).
- Nếu là GV,NV bắt buộc phải tham dự hội thi và đạt GVG, NVND giỏi cấp trường, hoặc phải có KQ SKKN cuối năm đạt từ loại B cấp trường trở lên.
       - Đủ 3 tiêu chuẩn theo quy định của BGD& ĐT ban hành kèm theo Quyết định 32/2000/QĐ-BGD&ĐT.
      - Kết quả thi đua cuối năm của nhà trường và đoàn viên công đoàn
 
Gửi ý kiến