Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quy chế thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 00h:34' 12-10-2018
  Dung lượng: 57.5 KB
  Số lượt tải: 328
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: /QĐ-MNMH Mỹ Hưng, ngày 10 tháng 10 năm 2018

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng
  của trường mầm non Mỹ Hưng
  Năm học 2018 - 2019

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
  Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật của thi đua khen thưởng; Các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng của Thành phố Hà Nội, UBND Huyện Thanh Oai, Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm học 2018 - 2019.
  Xét đề nghị của Ban thi đua khen thưởng trường mầm non Mỹ Hưng;
  QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định Quy chế thi đua khen thưởng của Trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2018 - 2019.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các nội dung về thực hiện Quy chế thi đua khen thưởng của nhà trường, ban hành Quy chế thi đua khen thưởng số 170/QCTĐKT-MNMH ngày 13/10/2017 của Trường mầm non Mỹ Hưng.
  Điều 3. Quyết Định này có hiệu lực kế từ ngày ký, các đồng chí có tên trong Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành theo quyết định./.
  Nơi nhận:
  - Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
  - Như điều 1;
  - Lưu VP./.
  HIỆU TRƯỞNG
  Nhữ Thị Thuỷ
  
  

  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
  Số: /QCTĐKT-MNMH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               Mỹ Hưng, ngày 10 tháng 10 năm 2018
  
  
  QUY CHẾ Thi đua - Khen thưởng trường Mầm non Mỹ Hưng Năm học 2018 - 2018 (Ban hành theo Quyết định số /QĐ-MNMH ngày 10 tháng 10 năm 2018)
  I. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG:
  Mục đích công tác TĐ - KT:
         Nhà trường tổ chức phong trào thi đua nhằm động viên khuyến khích các tập thể, cá nhân đem hết tài năng, năng lực của mình để cống hiến, xây dựng trường ngày càng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt. Khen thưởng là sự ghi nhận công lao, thành quả của cá nhân, tập thể đã đạt được. Qua đó tạo động lực mới trong phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh sự nghiệp GD phát triển theo hướng trường đạt chuẩn quốc gia.
  Đối tượng khen thưởng:
          Đối tượng được khen thưởng là: Các tập thể, cá nhân CB - GV - NV và các cháu đơn vị trường có thành tích xuất sắc trong mọi hoạt động của nhà trường và có đóng góp công sức to lớn cho sự nghiệp phát triển giáo dục.
  Nguyên tắc khen thưởng:
     Tổ chức  bình chọn công khai, dân chủ, kịp thời, đúng đối tượng. Cá nhân và tập thể được khen thưởng phải có tác dụng cho mọi người noi gương.
         Chú trọng khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có nhiệm vụ khó khăn nhưng đã có nhiều nổ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
         Kết hợp khen thưởng tinh thần lẫn vật chất.
  II. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG:
        1. Đối với CB, GV và NV :
  - Đạt Danh hiệu Lao động tiên tiến.
  - Đạt Danh hiệu Chiến sỹ thi đua ( Có 3 cấp: Cấp cơ sở, cấp Thành phố và toàn quốc).
            - Đạt giải các cuộc thi GVG, các cuộc thi khác do nhà trường và các cấp tổ chức.
            - Đạt kết quả thi đua học kỳ và cuối năm được xếp loại : Xuất sắc.
            - Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm học.
      2. Đối với tập thể tổ chuyên môn, lớp và cá nhân học sinh :
  - Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
  - Đạt danh hiệu Lớp tiên tiến
  - Cá nhân học sinh: Học sinh đạt học sinh giỏi, Bé ngoan chăm học, học sinh đạt các giải Nhất, Nhì, Ba toàn trường các hội thi do nhà trường và các cấp tổ chức.
  III. TIÊU CHUẨN XÉT NGHỊ KHEN THƯỞNG - THI ĐUA:
  1. Lao động tiên tiến: Phải đạt các tiêu chuẩn sau đây:
   
  Gửi ý kiến