Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quy tắc ứng xử trong nhà trường đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 00h:39' 12-10-2018
Dung lượng: 93.0 KB
Số lượt tải: 131
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 126/QTƯX-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 8 năm 2018


QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG 

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ- CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và quyết định số 04/2000/QĐ- BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ giáo dục và Đào tạo trong nhà trường
  Căn cứ Quyết định số 05/VBHN-BGDĐT ban hành Điều lệ trường Mầm non được sửa đổi bổ sung;
Căn cứ Chỉ thị 01/2013/CT-UBND ngày 05/01/2013 về việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm khi thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, sau khi trao đổi thống nhất trong lãnh đạo nhà trường, đại diện các ban ngành, đoàn thể và các thành viên trong nhà trường, thông qua Hội đồng trường và Hội nghị viên chức năm học 2018 - 2019. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường và kế hoạch do phòng GD&ĐT Thanh Oai giao cho trong năm học 2018 - 2019. Nay ban hành Quy tắc ứng xử đối với CB,GV,NV trường Mỹ Hưng như sau:                          
I. QUY ĐỊNH CHUNG:
Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh:
1. Quy tắc ứng xử được quy định và áp dụng cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên đang công tác trong trường mầm non Mỹ Hưng.
2. Ngoài việc thực hiện quy tắc ứng xử của trường MN Mỹ Hưng quy định tại văn bản này, CB-GV-NV trong nhà trường còn phải thực hiện nghiêm túc Quy ước cơ quan văn hoá, Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 và quy định về đạo đức nhà giáo tại quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD-ĐT.
Điều 2. Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên bao gồm:
1. Ứng xử đối với bản thân;
2. Ứng xử với các cơ quan, trường học khác.
3. Ứng xử với các tổ chức và người nước ngoài.
4. Ứng xử với cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp.
5. Ứng xử trong các hội nghị họp, sinh hoạt tập thể; trong việc gọi và nghe điện thoại…
6. Ứng xử với người thân trong gia đình.
7. Ứng xử với nhân dân tại nơi cư trú.
8. Ứng xử ở nơi công cộng, đông người.
Điều 3. Các hành vi bị cấm:
1. Hút thuốc lá trong trường học.
2. Ăn đồ ăn đang trong giờ làm việc.
3. Uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc (trừ trường hợp được sự đồng ý của lãnh đạo nhà trường vào các dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách ….).  Ngoài giờ làm việc cũng không uống rượu, bia say bê tha, không làm chủ được bản thân. 
4. Các hành vị gây phiền hà, sách nhiễu; nhận các lợi ích bất hợp pháp từ người đến giao dịch, công tác .
5. Đánh bạc và tham gia các tệ nạn xã hội, các hoạt động giải trí không lành mạnh.
6. Nói to, nói thiếu văn hóa, văng tục, cãi cọ nhau, đặt điều, nói xấu, vu khống cho cấp trên, cấp dưới, gây mất đoàn kết nội bộ.
II. QUY TẮC ỨNG XỬ CỤ THỂ:
Điều 4. Đối với bản thân:
1. Nắm vững pháp luật, thông thạo nghiệp vụ, có bản lĩnh vững vàng, động cơ trong sáng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
2. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, kỷ luật, kỷ cương của Ngành. Không đi muộn, về sớm. Không làm việc riêng, không tự ý bỏ vị trí công tác trong gờ làm việc .
3. Sắp xếp, bài trí bàn ghế, phòng làm việc một cách khoa học, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Khi thực hiện xong công việc hàng ngày phải cất và để thiết bị đúng chỗ, đậy máy vi tính, ngắt điện, tắt công tăc…
4. Tác phong, trang phục: Mang (mặc) trang phục phải gọn
 
Gửi ý kiến