Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định khen thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 22h:28' 04-09-2020
  Dung lượng: 121.5 KB
  Số lượt tải: 311
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
  BĐD HỘI PHỤ HUYNH

  Số: 04/QĐKT-MNMH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mỹ Hưng, ngày 10 tháng 7 năm 2020
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  V.v khen thưởng cho học sinh đạt thành tích xuất sắc trong
  năm học 2019 - 2020

  BAN THƯỜNG TRỰC HỘI PHỤ HUYNH TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật thi đua khen thưởng ngày 14/06/2005;
  Căn cứ vào Thông tư số 55/2011/TT-BGD & ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/11/2011 về việc ban hành điều lệ, Ban đại diện phụ huynh học sinh;
  - Căn cứ Quy chế hoạt động số 01/QC-BĐDPH Quy chế hoạt động của Ban ĐDPH ngày 07/9/2019 và Kế hoạch hoạt động số 02/KH-BĐDPH về Kế hoạch hoạt động của BĐDPH ngày 07/9/2019 năm học 2019 - 2020;
  Căn cứ kết quả và thành tích đã đạt được trong năm học 2019 - 2020 của học sinh trong toàn trường;
  Xét đề nghị của Ban giám hiệu trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2019 - 2020,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thưởng hiện vật sách vở, bút màu, bánh kẹo tổng giá trị bằng tiền mặt 7.771.000 đồng (Bảy triệu, bảy trăm bảy mươi mốt ngàn đồng) cho 115 cháu học sinh của 15 nhóm lớp trong toàn trường đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2019 - 2020. (Có danh sách kèm theo).
  Điều 2. Bộ phận chuyên môn, hành chính, Ban đại diện hội phụ huynh, Ban giám hiệu của trường, giáo viên và học sinh các lớp có tên trong danh sách khen thưởng chịu trách nhiệm và thi hành quyết định này.
  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  Nơi nhận:
  - Như Điều 2;
  - Cơ quan chủ quản (để b/c);
  - Lưu: VT./.
  T/M BAN ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH
  HỘI TRƯỞNG

  Nguyễn Tiến Hiệp
  
  
  DANH SÁCH HỌC SINH CÁC LỚP ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
  ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2019 - 2020
  (Kèm theo QĐ số 04/QĐKT-BĐDPH-MNMH ngày 10/7/2020 của Ban ĐDPH)

  TT
  Họ và tên
  Lớp
  GVCN ký nhận
  
  1
  Bùi Đình Tú
  A1
  
  
  2
  Ngô Minh Đức
  A1
  
  
  3
  Ngyễn Tiến Minh
  A1
  
  
  4
  Lê Huyền Trang
  A1
  
  
  5
  Nguyễn Đình Thành
  A1
  
  
  6
  Lê Ngọc Oanh
  A1
  
  
  7
  Nguyễn Đình Gia Huy
  A1
  
  
  8
  Nguyễn Tiến Hùng
  A1
  
  
  9
  Nguyễn Đình Lâm
  A1
  
  
  10
  Nguyễn Khắc Hiểu
  A3
  
  
  11
  Lê Văn Cường
  A2
  
  
  12
  Nguyễn Đình Sơn Tùng
  A2
  
  
  13
  Lê Minh Giang
  A2
  
  
  14
  Nguyễn Bá Mạnh
  A2
  
  
  15
  Nguyễn Đình Huy Nhật
  A2
  
  
  16
  Nguyễn Hữu Toàn
  A2
  
  
  17
  Nguyễn Tiến Phong
  A2
  
  
  18
  Nguyễn Anh Thư
  A2
  
  
  19
  Nguyễn Thị Bích Thảo
  A3
  
  
  20
  Nguyễn Ánh Kim
  A3
  
  
  21
  Nguyễn Thanh Thảo
  A3
  
  
  22
  Nguyễn Huyền Trang
  A3
  
  
  23
  Hoàng Duy Quang
  A3
  
  
  24
  Trương Chí Tài
  A3
  
  
  25
  Nguyễn Tiến Long
  A3
  
  
  26
  Nguyễn Yến Nhi
  A3
  
  
  27
  Lê Ngọc Minh
  A3
  
  
  28
  Lê Thị Thu Thảo
  A4
  
  
   29
  Nguyễn Hữu Dương
  A4
  
  
  30
  Phạm Minh Nhật
  A4
  
  
  31
  Nguyễn Phúc An
  A4
  
  
  32
  Nguyễn Ngọc Bảo Anh
  A4
  
  
  33
  Nhữ Ngọc Khánh
  A4
  
  
  34
  Ng Trương Tuyết Nhi
  A4
  
  
  35
  Nguyễn Đức Mạnh
  A4
  
  
  36
  Nguyễn Đình Thiện
  A4
  
  
  37
  Lưu Thu Huyền
  B1
  
  
  38
  Bồ Xuân An
  B1
  
  
  39
  Nguyễn Đăng Khôi
  B1
  
  
  40
  Nguyễn Ngọc Mai
  B1
  
  
  41
  Nguyễn Hiếu Nghĩa
  B1
  
  
  42
  Phạm Trọng Hải
  B1
  
  
  43
  Nguyễn Bá Giáp
  B1
  
  
  44
  Nguyễn Phong Đức
  B1
  
  
  45
  Hoàng Thị Thu Thảo
  B1
  
  
  46
  Ngô Thị Bảo Ngọc
  B2
  
  
  47
  Nguyễn Yến Nhi
  B2
  
  
  48
  
   
  Gửi ý kiến