Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định thành lập đội xung kích diệt bọ gậy năm học 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 17h:42' 25-07-2018
Dung lượng: 16.9 KB
Số lượt tải: 41
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 102/QĐ-MNMH
 Mỹ Hưng, ngày 03 tháng 8 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập đội xung kích diệt bọ gậy phòng chống dịch sốt xuất huyết
Năm học 2018 - 2019
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết năm học 2018 - 2019;
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và nhà trường năm học 2018 - 2019,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập đội xung kích diệt bọ gậy để phòng chống dịch sốt xuất huyết trong trường MN Mỹ Hưng gồm các đồng chí có tên sau:
STT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ

1
 Nhữ Thị Thủy
Hiệu Trưởng
Trưởng ban

2
 Nguyễn Thị Mai
Phó Hiệu trưởng
Phó ban

3
Đào Thị Thúy
Phó Hiệu trưởng
Phó ban

4
Lê Thị Giang
Nhân viên y tế
Thành viên

5
Phạm Thị Như Ngọc
Bí thư Chi đoàn
Thành viên

6
 Phạm Thị Hương
Tổ trưởng tổ GD
Thành viên

7
Nguyễn Thị Hằng
Tổ trưởng khu Quảng Minh
Thành viên

8
Hoàng Thị Thi
BCH Công đoàn
Thành viên

9
 Nguyễn Thị Giang
Tổ trưởng tổ nuôi dưỡng
Thành viên

10
 Nguyễn Thị Việt
Nhân viên Phục vụ
Thành viên

11
Đào Thị Hằng
Nhân viên kế toán
Thành viên

Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ duy trì công tác tổng vệ sinh diệt muỗi, diệt bọ gậy hàng tuần và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của các cấp, không để phát sinh ổ chứa bọ gậy trong nhà trường. Thường xuyên báo cáo việc thực hiện chiến dịch về Trung tâm y tế Huyện Thanh Oai và Trạm y tế xã.
Điều3: Các đồng chí có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu VP ./.
HIỆU TRƯỞNGNhữ Thị Thủy
 
Gửi ý kiến