Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  4 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QĐ thành lập Hội đồng tự đánh giá trường MN năm học 2014-2015

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 22h:18' 15-05-2015
  Dung lượng: 48.0 KB
  Số lượt tải: 237
  Số lượt thích: 0 người
  phòng gd&đt thanh oai
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

  Số: 65 /QĐHđtđg
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Mỹ Hưng, ngày 07 tháng 08 năm 2014
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường Mầm non Mỹ Hưng

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  - Căn cứ Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng trường mầm non;
  - Căn cứ Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non;
  - Căn cứ công văn số 10014/ SGD&ĐT-QLT ngày 23/12/2011 của Sở GD&ĐT Hà Nội, về việc công tác tự đánh giá các trường Mầm non.
  - Căn cứ công văn số /GD&ĐT-GDMN ngày / /2014 về việc triển khai công tác tự đánh giá các trường Mầm non.
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
  Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác tự đánh giá trường Mầm non, theo quy định của Bộ GD&ĐT. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều 3. Các ông (bà) có tên trong Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Cơ quan chủ quản (để b/c);
  - Lưu VP./.
  HIỆU TRƯỞNG  Nhữ Thị Thủy
  
  DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
  (Kèm theo Quyết định số 65/đtđg ngày 07 tháng 08 năm 2014)

  TT TT
  Họ và tên
  Chức danh, chức vụ
  Nhiệm vụ
  
  1
  Nhữ Thị Thủy
  Hiệu trưởng
  Chủ tịch HĐ
  
  2
  Ngô Thị Tân
  Phó Hiệu trưởng
  Phó Chủ tịch HĐ
  
  3
  Nguyễn Thị Mai
  Phó Hiệu trưởng
  Phó Chủ tịch HĐ
  
  4
  Nguyễn Thị Thu Thủy
  Nhân viên Văn Thư
  Thư ký HĐ
  
  5
  Phạm Thị Hương
  Tổ trưởng Mẫu giáo
  Uỷ viên HĐ
  
  6
  Hoàng Thị Thi
  Tổ phó Tổ Mẫu giáo
  Uỷ viên HĐ
  
  7
  Nguyễn Thị Bích Hằng
  Tổ trưởng Tổ Nhà trẻ
  Uỷ viên HĐ
  
  8
  Hoàng Thùy Hương
  Giáo viên lớp 3 tuổi
  Uỷ viên HĐ
  
  9
  Phạm Thị Như Ngọc
  GV 5 tuổi - BT Chi đoàn
  Uỷ viên HĐ
  
  10
  Ngô Thị Nga
  Giáo viên 5 tuổi
  Uỷ viên HĐ
  
  11
  Trịnh Thị Hương Giang
  Giáo viên 4 tuổi
  Uỷ viên HĐ
  
  12
  Phạm Thị Duyên
  Giáo viên 5 tuổi
  Uỷ viên HĐ
  
  13
  Nguyễn Thị Hảo
  Giáo viên 4 tuổi
  Uỷ viên HĐ
  
  14
  Nguyễn Thị Thúy (81)
  Giáo viên 5 tuổi
  Uỷ viên HĐ
  
  15
  Lê Thị Mai Hương
  Giáo viên 4 tuổi
  Uỷ viên HĐ
  
  16
  Nguyễn Thị Nhung
  Giáo viên 4 tuổi
  Uỷ viên HĐ
  
  17
  Nhữ Thị Thương
  Giáo viên 4 tuổi
  Uỷ viên HĐ
  
     
  Gửi ý kiến