Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kế hoạch hoạt động của chi hội khuyến học năm 2016-2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 06h:55' 29-08-2016
  Dung lượng: 92.5 KB
  Số lượt tải: 650
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
  CHI HỘI KHUYẾN HỌC

  Số: 01/QĐ-KHMNMH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mỹ Hưng, ngày 12 tháng 9 năm 2016
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Chi hội khuyến học trường mầm non Mỹ Hưng
  Năm học 2016 - 2017

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
  Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 8/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ “Về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”;
  Căn cứ điều lệ Hội Khuyến học Việt nam ban hành kèm theo Quyết định số 129/HĐ/HKV ngày 07/06/2011 của Trung Ương Hội khuyến học Việt nam;
  Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT Huyện Thanh oai năm học 2016 - 2017 về việc hướng dẫn và tổ chức các hoạt động Hội khuyến học trường học;
  Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ CSGD trẻ của trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2016 -2017;
  Xét năng lực cán bộ, giáo viên, nhân viên và nhu cầu công tác của nhà trường;
  QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1: Thành lập Chi hội khuyến học trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2016 - 2017 và chỉ định các chức danh của Chi hội khuyến học gồm các đồng chí có tên trong danh sách kèm theo;
  Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, thời gian hoạt động của Chi Hội khuyến học nhà trường được tổ chức hoạt động theo Điều lệ Hôi khuyến học Việt nam ban hành. Thời gian hoạt động của Chi hội khuyến học trường mầm non Mỹ Hưng nhiệm kỳ 1 năm học (2016 - 2017). Mỗi tháng, học kỳ và năm học Chi hội khuyến học nhà trường tổ chức họp, nhận xét, đánh giá để cải tiến phương thức hoạt động, năng cao hiệu quả.
  Điều 3: Các đồng chí có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
  Nơi nhận:
  - Như điều 1(để t/h);
  - Lưu VP và HKH./.

  Hiệu trưởng
  Nhữ Thị Thủy
  
  DANH SÁCH CHI HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
  Năm học 2016 - 2017
  (Kèm theo QĐ số: 01/QĐ-KHMNMH ngày 12/9/2016)

  TT
  Họ và tên
  Chức vụ công tác
  Phân công nhiệm vụ
  
  1
  Nhữ Thị Thủy
  Hiệu trưởng
  Chủ tịch
  
  2
  Nguyễn Thị Mai
  P.Hiệu trưởng
  P.Chủ tịch
  
  3
  Trần Công Khanh
  Hội trưởng hội PH
  P.Chủ tịch
  
  4
  Nguyễn Thị Việt
  NV phục vụ
  Thư ký - Ủy viên
  
  5
  Lê Thị Tâm
  NVND-Thủ quỹ
  Thủ quỹ - Ủy viên
  
  6
  Hoàng Thị Thi
  Giáo viên
  Ủy viên
  
  7
  Nguyễn Thị Hường
  NV viên nuôi dưỡng
  Ủy viên
  
  8
  Phạm Thị Hương
  Giáo viên
  Ủy viên
  
  9
  Nguyễn T Thúy (1981)
  Giáo viên
  Ủy viên
  
  10
  Phạm Thị Như Ngọc
  BT chi đoàn-Giáo viên
  Ủy viên
  
  11
  Lê Minh Châm
  Đại diện PH lớp A2
  Ủy viên
  
  11
  Nguyễn Thị Nga
  ĐD phụ huynh
  Ủy viên
  
  12
  Nguyễn Thị Mừng
  ĐD phụ huynh A3
  Ủy viên
  
  13
  Nguyễn Thị Hái
  ĐD phụ huynh A3
  Ủy viên
  
    TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
  CHI HỘI KHUYẾN HỌC

  Số:02 /KH-KHMNMH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 9 năm 2016
  
  
  KẾ HOẠCH
  HOẠT ĐỘNG KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI
  XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP
  Năm học 2016 - 2017
  Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT”. Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ “Về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT”.
  Căn cứ điều lệ hội Khuyến học Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 129/HĐ/KHV ngày 07/06/2011 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam;
  Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội,
   
  Gửi ý kiến