Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và bố trí các chức danh quản lý tổ năm 2016-2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 15h:06' 19-09-2016
  Dung lượng: 103.0 KB
  Số lượt tải: 531
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
   Số: 117/QĐ-MNMH

  Mỹ Hưng, ngày 13 tháng 9 năm 2016
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và bố trí
  các chức danh quản lý tổ năm học 2016 - 2017

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

  Căn cứ Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập và Điều lệ trường Mầm non, Tiểu học và trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
  Căn cứ Thông tư số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục công lập;
  Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị và phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ; căn cứ vào biên bản họp liên tịch ngày 30/8/2016 của trường Mầm non Mỹ Hưng;
  Xét theo đề nghị của Hội đồng sư phạm trường Mầm non Mỹ Hưng,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Nay thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và bố trí tổ trưởng, tổ phó năm học 2016 - 2017 gồm các đồng chí giữ chức vụ có tên sau đây (có danh sách kèm theo).
  Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ là 01 năm học tính từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành. Các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm quản lý và điều hành tổ theo đúng Điều lệ trường Mầm non và các văn bản hướng dẫn hiện hành; được hưởng chế độ phụ cấp chức vụ theo quy định của Nhà nước kể từ ngày bổ nhiệm.
  Điều 3. Văn phòng nhà trường, tổ trưởng các tổ và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Phòng GD&ĐT (để b/c);
  - Lưu: VT./.

  HIỆU TRƯỞNG

  Nhữ Thị Thủy
  
  

  DANH SÁCH TỔ GIÁO DỤC
  TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG NĂM HỌC 2016 - 2017
  (Kèm theo Quyết định số 117/QĐ-MNMH ngày 13/09/2016 của
  Hiệu trưởng Trường Mầm non Mỹ Hưng)

  STT
  Họ và tên
  Chức danh
  Chức vụ
  Nhiệm vụ
  Ghi chú
  
  1
  Phạm Thị Hương
  Giáo viên lớp A2
  Tổ trưởng
  Thư ký HĐ
  
  2
  Hoàng Thị Thi
  Giáo viên lớp A1
  Tổ phó PT khối 5T
  
  
  3
  Kiều Thị Hằng
  Giáo viên lớp B2
  Tổ phó PT khối 4T
  
  
  4
  Nguyễn Thị Thơm
  Giáo viên lớp C2
  Tổ phó PT khối 3T
  
  
  5
  Trịnh Thị Thu Hương
  Giáo viên lớp D2
  Tổ phó PT khối NT
  
  
  6
  Nguyễn Thị Thúy (1981)
  Giáo viên lớp A4
  Thành viên khối 5T
  
  
  7
  Nguyễn Thị Hằng
  Giáo viên lớp A4
  Thành viên khối 5T
  
  
  8
  Nguyễn Thị Thúy (1985)
  Giáo viên lớp A1
  Thành viên khối 5T
  
  
  9
  Phạm Thị Duyên
  Giáo viên lớp A3
  Thành viên khối 5T
  
  
  10
  Lê Thị Tuyết
  Giáo viên lớp A2
  Thành viên khối 5T
  
  
  11
  Tạ Thị Dương
  Giáo viên lớp A4
  Thành viên khối 5T
  
  
  12
  Ngô Thị Nga
  Giáo viên lớp A3
  Thành viên khối 5T
  
  
  13
  Lê Thị Thúy Bình
  Giáo viên lớp B1
  Thành viên khối 4T
  
  
  14
  Lê Thị Mai Hương
  Giáo viên lớp B1
  Thành viên khối 4T
  
  
  15
  Nhữ Thị Thương
  Giáo viên lớp B1
  Thành viên khối 4T
  
  
  16
  Nguyễn Thị Nhung
  Giáo viên lớp B2
  Thành viên khối 4T
  
  
  17
  Nguyễn Thị Tố Hương
  Giáo viên lớp B2
  Thành viên khối 4T
  
  
  18
  Nguyễn Thị Thúy
  Giáo viên lớp B2
  Thành viên khối 4T
  
  
  19
  Tạ Thị Thúy
  Giáo viên lớp B3
  Thành viên khối 4T
  
  
  20
  Đào Thị Hường
  Giáo viên lớp B3
  Thành viên khối 4T
  
  
  21
  Nguyễn Thị Phương
  Giáo viên lớp B4
  Thành viên khối 4T
  
  
  22
  Phạm Thị Như Ngọc
  Giáo viên lớp B4
  Thành viên khối 4T
  
  
  23
  Trịnh Thị Hương Giang
  Giáo viên lớp B4
  
   
  Gửi ý kiến