Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  5 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định thành lập Ban kiểm tra công tác tuyển sinh năm 2016-2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 18h:24' 01-10-2016
  Dung lượng: 36.0 KB
  Số lượt tải: 165
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

  Số: 124/QĐ-MNMH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mỹ Hưng, ngày 30 tháng 09 năm 2016
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Ban kiểm tra công tác tuyển sinh trường Mầm non Mỹ Hưng
  Năm học 2016 - 2017

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
  Căn cứ công văn hướng dẫn số 3661/SGD&ĐT ngày 28/9/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội, về việc kiểm tra công tác tuyển sinh trẻ vào các trường MN năm học 2016 - 2017;
  - Căn cứ công văn hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Thanh Oai về kế hoạch thành lập Ban kiểm tra công tác tuyển sinh trẻ vào các trường mầm non, năm học 2016 - 2017 của cấp học Mầm non Huyện Thanh Oai,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2016 - 2017 của trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2016 - 2017 gồm các ông (bà) có tên sau:
  STT
  Họ và tên
  Chức danh, chức vụ
  Nhiệm vụ
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Nhữ Thị Thủy
  Nguyễn Thị mai
  Hoàng Thị Thi
  Phạm Thị Hương
  Nguyễn Thị Thúy (1981)
  Nguyễn Thị Việt
  Hiệu trưởng
  P.Hiệu trưởng
  GV-PCTCĐ-BTTND
  Giáo viên-TT tổ GD
  Giáo viên-TT khu QM
  NVPV-TT tổ VP
  Chủ tịch HĐ
  P. Chủ tịch HĐ
  Thư ký HĐ
  Thành viên
  Thành viên
  Thành viên
  
   Điều 2. Ban kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá công tác tuyển sinh năm học 2016 - 2017 theo đúng quy định.
  Điều 3. Các ông (bà) có tên trong danh sách Ban kiểm tra của trường Mầm non Mỹ Hưng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Cơ quan chủ quản (để b/c);
  - Lưu: VT./.
   HIỆU TRƯỞNG
  Nhữ Thị Thủy

  
  


   
  Gửi ý kiến